• by:
  • March 19th, 2020
  • Category:
Zorg voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen, tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft ook een grote impact op dak- en thuislozen en gezinnen in armoede. De stad Leuven wil vermijden dat Leuvenaars in kwetsbare situaties zich onvoldoende kunnen beschermen tegen het virus en essentiële informatie en hulp mislopen. Daarom neemt de stad extra maatregelen.

De stad Leuven wil vermijden dat Leuvenaars in kwetsbare situaties zich onvoldoende kunnen beschermen tegen het virus en essentiële informatie en hulp mislopen.

Zorg voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen, tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft ook een grote impact op dak- en thuislozen en gezinnen in armoede. De stad Leuven wil vermijden dat Leuvenaars in kwetsbare situaties zich onvoldoende kunnen beschermen tegen het virus en essentiële informatie en hulp mislopen. Daarom neemt de stad extra maatregelen.

Extra ruimte voor mensen in crisissituaties 

Om ervoor te zorgen dat de winteropvang, die wordt georganiseerd door CAW, niet stilvalt en de gezondheid van dak- en thuislozen en het personeel te garanderen, ging de stad op zoek naar extra ruimtes. Het stadsbestuur heeft enkele ruimtes gevonden waar de winteropvang van dak- en thuislozen op een veilige manier georganiseerd kan worden. “We vinden het belangrijk dat de opvang van dak- en thuislozen gegarandeerd blijft. Maar we ontvangen signalen uit verschillende werkingen dat het niet evident is om de bestaande opvangplaatsen open te houden, omdat de ruimte beperkt is en mensen en personeel zich hierdoor onvoldoende kunnen beschermen tegen het virus.  Zowel voor hun gezondheid als die van anderen, is het dan ook onze verantwoordelijkheid als stad om een oplossing te bieden”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie. 

De nachtopvang wordt bovendien al zeker verlengd tot en met 5 april en allicht tot en met de paasvakantie. De dak- en thuisloze personen zullen voornamelijk door de straathoekwerkers, die met hen werken en in contact staan, geïnformeerd worden.

Ondersteuning op maat 

De buurtcentra van de stad hebben hun dienstverlening herdacht om kwetsbare personen ook nu te kunnen blijven ondersteunen. De ontmoetingsruimtes zijn gesloten maar de buurtwerkers blijven aanwezig om mensen te woord te staan en te helpen. De buurtwerkers kunnen bij dringende vragen ook langskomen aan huis, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Daarnaast blijven de buurtcentra maaltijden bedelen aan wie daar nood aan heeft en ondersteunen ze Poverello. De buurtwerkers houden in de buurten mee een oogje in het zeil wanneer er samenscholingen ontstaan en pikken signalen op van waar er nood is aan extra hulp of steun zodat hiermee aan de slag kan worden gegaan.

Ook Zorg Leuven levert voorlopig, tijdens de sluiting van de lokale dienstencentra, maaltijden voor wie gebruik maakte van de middagrestaurants en aan personen die momenteel in quarantaine thuis moeten verblijven of thuiswerken.  

Dak- of thuislozen kunnen ook nog steeds terecht bij de basisdiensten in inloopcentrum De Meander in de Redingenstraat, zoals een douche, toilet, wasmachine en droogkast, koffie, soep en brood of gewoon een warme plek.

Politie Leuven zal bovendien actief toezien op de social distancing en het verbod op samenscholing. De politie zal in de eerste plaats duidelijk informeren en aanmanen, en indien nodig doorverwijzen naar het hulpaanbod. “We mogen er niet van uitgaan dat iedereen toegang heeft tot de meest recente informatie”, zeggen schepenen Lies Corneillie en Bieke Verlinden. “Het is van het grootste belang om ook kwetsbare groepen in onze samenleving terdege te informeren en te beschermen.” 

“We bekijken welke concrete noden er gesignaleerd worden”, vertelt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. “We werken op dit moment zo veel mogelijk op maat, zodat we iedereen de juiste ondersteuning kunnen bieden in deze crisisperiode. En als er duidelijke noden naar voren komen, bekijken we of en hoe we specifieke ondersteuning voor doelgroepen kunnen voorzien. Belangrijk is dat mensen eerst telefonisch contact opnemen via het algemene nummer. Dan kan de hulpvraag al verduidelijkt worden en kijken we hoe we de mensen in kwestie het beste kunnen ondersteunen, met financiële steun of maaltijdhulp … Een gezin met kinderen bijvoorbeeld voor wie de warme maaltijden op school nu wegvallen, kunnen we vanuit het OCMW ondersteunen om toch voldoende levensmiddelen te kunnen blijven aankopen”, aldus Bieke Verlinden. 

De stad heeft alle informatie over het coronavirus ook vertaald naar 8 verschillende talen naast het Nederlands en stelt die ter beschikking van de eerstelijnshulp. Zo kan iedereen goed geïnformeerd worden.                                                                                                          

Call center

Al wie zich zorgen maakt over, of specifieke hulp zoekt voor iemand in een kwetsbare situatie, kan tijdens de coronacrisis telefonisch contact opnemen met OCMW Leuven. Het callcenter van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor vragen om hulp. Het callcenter is elke dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016 27 27 72 of corona@leuven.be. Inwoners mogen bellen (016 27 27 72) of mailen (leuven.helpt@leuven.be) als er ze ergens hulp bij nodig hebben of hulp willen bieden aan andere Leuvenaars.