• by:
  • March 16th, 2020
  • Category:
Leuvenaars helpen massaal: al meer dan 1.000 reacties op Leuven Helpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform Leuven Helpt opgestart”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen.”

“Het is echt fantastisch om te zien hoeveel reactie er op één dag tijd is binnengekomen”

Leuvenaars helpen massaal: al meer dan 1.000 reacties op Leuven Helpt

Gisteren heeft de stad ‘Leuven Helpt’, www.leuven.be/leuvenhelpt, gelanceerd, een online platform waar vragen naar hulp en vrijwilligers met elkaar in verbinding worden gebracht. “Het is echt fantastisch om te zien hoeveel reactie er op één dag tijd is binnengekomen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Ook de zorg- en welzijnssector zal het platform gebruiken om vrijwilligers in te schakelen.

“Leuven is een warme, solidaire stad”, zegt Ridouani. “Samen kunnen we het verschil maken. Er zijn op een dag tijd zowat 1.000 reacties binnengekomen van mensen die willen helpen met boodschappen, naar de apotheek gaan, de hond uitlaten, (video)bellen, een brief schrijven...”

Op www.leuven.be/leuvenhelpt worden alle vragen naar hulp gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen er hun vraag discreet stellen. Dat kan ook telefonisch op het nummer 016/27 27 72.

Stadsmedewerkers brengen de komende dagen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Op www.leuven.be/leuvenhelpt kunnen inwoners ook een kaartje downloaden om bij buren in de bus te steken en hen te helpen.  

Het call center (016/27 27 72) van de stad blijft ook de komende weken actief voor de inwoners met vragen naar informatie of hulp. Hulpvragen kunnen per mail naar leuven.helpt@leuven.be, informatieve vragen naar corona@leuven.be.

Ondertussen is er ook een Engelstalige site voor de internationale Leuvenaars: https://www.leuven.be/helping.

Leuven Helpt: ook voor zorg- en welzijnssector
De zorg- en welzijnssector, zoals huisartsen, thuiszorg, buurtwerkers, maatschappelijk werkers, maar ook de wijkagenten… maken van ‘Leuven Helpt’ gebruik om voor hun kwetsbare patiënten en cliënten vrijwilligers in te schakelen. “Zo krijgen ook mensen die om een of andere reden niet zelf de weg naar aangeboden hulp vinden, toch de ondersteuning die ze nodig hebben”, zegt Ridouani.

De zorg- en welzijnssector zal ook gerichte vacatures voor vrijwilligers via Leuven Helpt verspreiden. “De komende periode zullen er nog veel helpende handen nodig zijn. Dankzij onze nauwe banden en goede samenwerking met de kennisinstellingen, de zorgsector, het middenveld…, kunnen we snel en efficiënt oplossingen voorzien voor de noden die zich nog zullen aandienen.”

Een veertigtal steden en gemeenten hebben de stad Leuven al gecontacteerd om een gelijkaardig platform op te zetten.

Virus vertragen
Het is van groot belang om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, zodat de zorginstellingen niet verder overbelast raken en we de risicogroepen beschermen. Daarom is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt en zo veel mogelijk contact met anderen vermijdt.