• by:
  • January 10th, 2022
  • Category:
Zien wat er niet is in Park Michotte

In Park Michotte vind je sinds kort een replica van de ‘banc Michotte’, een toestel voor experimenteel psychologisch onderzoek dat werd ontwikkeld en gebruikt door professor Albert Michotte.

Het park brengt niet enkel ruimte en natuur maar is ook duidelijk een verbindende factor die de bewoners van de omliggende straten samenbrengt.

Zien wat er niet is in Park Michotte

In Park Michotte vind je sinds kort een replica van de ‘banc Michotte’, een toestel voor experimenteel psychologisch onderzoek dat werd ontwikkeld en gebruikt door professor Albert Michotte. Het is dé blikvanger van een recent Kom op voor je wijk-project van de stad Leuven in samenwerking met het buurtcomité Michotte. Het toestel werd vorige zaterdag onthuld, in het bijzijn van schepen van wijkwerking Bieke Verlinden, verschillende buurtbewoners en prominenten.

Albert Michotte woonde begin vorige eeuw in een kasteeltje in het park aan de Tiensesteenweg in Kessel-Lo dat nu zijn naam draagt. Michotte was professor aan de KU Leuven. Hij stierf in 1965, maar kwam vorig weekend weer tot leven in ‘zijn’ park. “Michotte was een pionier op het vlak van de experimentele psychologie”, vertelt Marc Van Mechelen van buurtgroep Michotte. “Zijn onderzoek van de visuele waarneming was baanbrekend. Om zichtbaar te maken met welk soort experimenten hij bezig was, besloten we een replica te maken van de ‘banc Michotte’.”

Zien wat er niet is
De replica van de ‘banc Michotte’ is een robuust metalen toestel met drie schijven. Die kan je met een hendel in beweging brengen. Op twee schijven heb je de indruk dat een bewegend blokje de beweging van een ander blokje veroorzaakt. Die indruk blijft als je geen blokjes meer ziet, maar alleen maar twee gekleurde lijnen.

“Michotte toonde aan dat de indruk van oorzakelijkheid direct in de waarneming aanwezig is. Het is niet zo dat we eerst waarnemen en daarna, door na te denken of op basis van ervaring, besluiten dat de ene beweging de andere veroorzaakt. De indruk van oorzakelijkheid is er onmiddellijk en blijft zelfs bestaan als we weten dat er eigenlijk geen bewegende blokjes zijn. We zien iets wat er eigenlijk niet is”, duidt Van Mechelen.

Groen en historiek verbinden
Sinds zaterdag kan je dat oorzakelijk verband zelf gaan ervaren in het park Michotte. Het is de blikvanger van een buurtproject dat er kwam dankzij ‘Kom op voor je wijk’ van de stad Leuven.

“We vinden het een echt voorrecht om te wonen rond het park Michotte”, vertelt Stefan Milis, één van de peters van het project. “Het park is echt een ontmoetingsplaats. Kinderen spelen en ravotten er naar hartenlust, buurtbewoners komen in het park samen voor een picknick, een potje petanque of een sessie tai chi.”

“Natuur en ontspanning gaan hand in hand in het park Michotte. En er zit ook heel wat geschiedenis achter het park en zijn omgeving. Mensen voelen zich deel van de ‘Michottebuurt’”, vult schepen Bieke Verlinden aan. Genoeg elementen dus om op verder te bouwen en samen te brengen in een verbindend project. Via ‘Kom op voor je wijk’ kreeg de buurtgroep dan ook een duwtje in de rug van de stad.

Verbindende activiteiten
De buurtgroep ging aan de slag met allerlei verbindende activiteiten rond groen, klimaat en geschiedenis. Zo legden ze geveltuintjes aan, om nog meer groen en natuur in de straten rond het park te brengen. Meer dan veertig gezinnen stelden zich kandidaat om een geveltuintje aan te leggen.

“Geveltuintjes dragen bij aan een aangename en mooie omgeving en helpen om onze straten klimaatrobuust te maken”, vertelt buurtbewoner Pieter Rombouts, die de aanvragen coördineerde. “Het was niet evident in coronatijden, maar dankzij enkele digitale infosessies over plantenkeuze, onderhoud en zorg voor de geveltuintjes, hebben we nu heel wat gevelgroen in en rond het park. Het moet alleen nog wat groeien”, lacht hij.

Houtsculpturen en vertelwandelingen
Verder organiseerde de buurtgroep een demo houtsculpturen. Ook het resultaat daarvan kan je binnenkort bewonderen als je door het park wandelt. In het voorjaar volgen nog enkele gegidste wandelingen en een heuse vertelcarroussel over de natuur en geschiedenis van het park en zijn omgeving.

“Het belang van deze groene plek in de wijk kan niet onderschat worden”, stelt schepen Verlinden. “Het park brengt niet enkel ruimte en natuur maar is ook duidelijk een verbindende factor die de bewoners van de omliggende straten samenbrengt.”

Het verbindend effect van de replica gaat bovendien verder dan de buurt. De buurtgroep kreeg al enthousiaste reacties van professor emiritus Bernard Rime (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, waar de originele banc Michotte bewaard wordt), professor Sigrid Leyssen (Bauhaus-Universität Weimar), professor Johan Wagemans (KU Leuven) en professor Ben Van Buren (The New School, New York). Professoren Rime en Leyssen tekenden ook present op de inhuldiging van het werk van Michotte.

Straffe buurt
De buurt is dan ook niet aan haar proefstuk toe, ze realiseerde eerder al buurtfeesten en andere projecten. Er was de kunststraat Michotte in 2011 waarbij lokaal talent de Overwinningstraat inpalmde en in 2013 werd centraal in het park een grote ontmoetingsplaats gerealiseerd met zicht op de speeltuin.

“Het is een straffe buurt die ook onder de huidige omstandigheden werk blijft maken van verbinding en het verfraaien van hun park en de omgeving. Met Kom op voor je wijk ondersteunen we die samenhorigheid tussen buren, en ik ben als schepen echt ontroerd door dit bijzondere buurtproject De bewoners mogen enorm fier zijn op deze realisatie”, besluit schepen Verlinden.