• by:
  • December 22nd, 2021
  • Category:
Meer dan 85% van volwassen Leuvenaars uitgenodigd voor boosterprik

De Leuvense boostercampagne loopt als een trein. “Alle Leuvenaars bij wie het verplichte interval van vier maanden voorbij is, hebben een uitnodiging gekregen voor hun boostervaccinatie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Ik wil alle vrijwilligers en medewerkers bedanken om nogmaals een extra inspanning te leveren.

Meer dan 85% van volwassen Leuvenaars uitgenodigd voor boosterprik

De Leuvense boostercampagne loopt als een trein. “Alle Leuvenaars bij wie het verplichte interval van vier maanden voorbij is, hebben een uitnodiging gekregen voor hun boostervaccinatie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Dat is meer dan 85% van alle volwassen Leuvenaars. “Met dank aan ons fantastisch vaccinatieteam is de capaciteit in de Brabanthal nog eens verhoogd, zodat iedereen die in aanmerking komt nog voor het einde van de kerstvakantie een boostervaccin kan laten zetten.”

Sinds de inkorting van het verplichte interval van zes naar vier maanden, kon Leuven tienduizenden Leuvenaars versneld uitnodigen voor het boostervaccin. “En die uitnodigingen zijn allemaal verstuurd”, zegt burgemeester Ridouani. “We hebben afgelopen weekend de capaciteit in de Brabanthal verder verhoogd en heel wat extra medewerkers gezocht en gevonden, zodat iedereen tegen het einde van de kerstvakantie een afspraak kan maken. De komende weken worden er duizenden prikken per dag gezet in de Brabanthal. Ik wil dus ook alle vrijwilligers en medewerkers bedanken om nogmaals een extra inspanning te leveren.”

Ondertussen heeft meer dan 90% van de 65-plussers en 45% van alle 18-plussers hun booster gekregen. “Daardoor zijn nu de Leuvenaars die het meeste risico lopen al extra beschermd. Dat is – de omikronvariant in gedachten – toch wel wat geruststellend, nu onderzoek aangeeft dat de boosterprik bijkomende bescherming biedt tegen die variant”, aldus burgemeester Ridouani.

Uitnodiging niet ontvangen? Check www.myebox.be
De uitnodigingen worden zowel digitaal als per post verstuurd. “De digitale uitnodiging komt onmiddellijk toe in je e-Box”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de Eerstelijnszone Leuven. “Met de post is het langer onderweg. Was je laatste vaccinatie vier maanden geleden, maar kreeg je nog geen uitnodiging? Kijk dan zeker eens op www.myebox.be. Vind je daar niets terug, kan je contact opnemen met het informatiecentrum op 016 27 27 72 of via corona@leuven.be. De medewerkers helpen je graag verder.”

Leuvenaars die nog niet gevaccineerd zijn en dat graag willen, kunnen bellen naar het informatiecentrum (016 27 27 72). Je kan ook even binnenlopen in het informatiecentrum. Dat bevindt zich in het gebouw van Kinepolis op de Bondgenotenlaan en is elke werkdag geopend van 13.30 tot 18 uur.