• by:
  • March 15th, 2023
  • Category:
Leuvenaars zijn tevreden over stadscommunicatie

In het algemeen ervaren Leuvenaars de stadscommunicatie als betrouwbaar, met een herkenbare en verzorgde vormgeving en een laagdrempelig, duidelijk taalgebruik. Twee op drie inwoners stellen dat de communicatie motiverend werkt en hun verbondenheid met de stad stimuleert. Met dit onderzoek wil de stad haar informatiekanalen naar de inwoners beoordelen en verbeteren.

De Leuvenaar voelt zich fier op zijn stad en voelt zich goed geïnformeerd

Leuvenaars zijn tevreden over stadscommunicatie

Leuvenaars zijn tevreden over stadscommunicatie
In het algemeen ervaren Leuvenaars de stadscommunicatie als betrouwbaar, met een herkenbare en verzorgde vormgeving en een laagdrempelig, duidelijk taalgebruik. Twee op drie inwoners stellen dat de communicatie motiverend werkt en hun verbondenheid met de stad stimuleert. Met dit onderzoek wil de stad haar informatiekanalen naar de inwoners beoordelen en verbeteren.

"We hebben de voorbije jaren verder ingezet op heldere, duidelijke stadscommunicatie. Het belang daarvan is groot, denk maar aan de coronacrisis. Die inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “De Leuvenaar voelt zich fier op zijn stad en voelt zich goed geïnformeerd over de dienstverlening, de stadsvernieuwingsprojecten en het brede activiteitenaanbod van de stad. Er is vraag om meer te vertellen over hoe we bepaalde problemen aanpakken, de toekomstplannen van de stad en nieuwe horeca- en handelszaken. Daar gaan we werk van maken."

Stadsmagazines
Het onderzoek toont aan dat de gedrukte communicatie, zoals het stadsmagazine LVN en het stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek, erg gewaardeerd wordt en steeds meer Leuvenaars de magazines lezen ten opzichte van 2019: ​ 84% leest LVN (77% in 2019), 63% leest Mozaïek (59% in 2019). Bijna 90% van de lezers vindt LVN en Mozaïek een meerwaarde om op de hoogte te blijven van wat er in Leuven gebeurt. Ruim 77% geeft aan LVN liever op papier dan digitaal te ontvangen (66% in 2019). Net geen 70% geeft aan zich ook te informeren via de tijdelijke informatieborden in de stad, een toename met tien procent.

Digitale stadscommunicatie
84% van de Leuvenaars vindt de informatie op de website van de stad duidelijk geschreven en begrijpt de informatie die er te vinden is. De kleine helft van de inwoners maakt gebruik van de sociale mediakanalen van de stad om zich te informeren, vooral via Facebook. 83 % van die gebruikers vindt die kanalen een meerwaarde om op de hoogte te blijven. De digitale nieuwsbrieven nemen dan weer af in populariteit.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 887 Leuvenaars in november 2022. Daarnaast werden ook gesprekstafels en individuele interviews bij specifieke doelgroepen gehouden om meer inzicht te krijgen op de behoeften en wensen van de inwoners.