• by:
  • March 16th, 2023
  • Category:
CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub

De CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub voor de hightechsector die bedrijven met innovatiepotentieel moet verankeren in het Leuvense ecosysteem. De Amerikaanse eigenaar CommScope verkocht de site aan projectvennootschap Leuven Connected, een samenwerking tussen KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Leuven geeft met deze site de lokale bedrijven en de kennisgedreven economie noodzakelijke ruimte.

CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub

CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub
De CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub voor de hightechsector die bedrijven met innovatiepotentieel moet verankeren in het Leuvense ecosysteem. De Amerikaanse eigenaar CommScope verkocht de site aan projectvennootschap Leuven Connected, een samenwerking tussen KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Het telecomnetwerkinfrastuctuurbedrijf CommScope besliste zijn vestiging in Leuven te concentreren op commerciële activiteiten en innovatie, en de productie te verhuizen waardoor nu circa 15,7 ha met 50.000 m² bestaande gebouwen beschikbaar zijn voor een nieuwe invulling. Op de industriële site langs de Diestsesteenweg waren respectievelijk Raychem, Tyco, TE Connectivity en CommScope actief. KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV bundelen de krachten en kopen de site samen aan om er hoogwaardige, kennisgedreven industriële activiteiten te ontwikkelen in een industriële innovatiehub voor de hightechsector (telecom, ICT, deep tech, nano, biotech, farma …).

Structureel tekort

Vlaanderen kent een structureel tekort aan grootschalige productie- en R&D-ruimte wat het moeilijk maakt om geschikte locaties te vinden voor grotere, veelal internationale projecten in farma, biotech en andere innovatieve sectoren. De nieuwe site moet niet alleen een antwoord bieden op die nood, maar beoogt ook regionale bedrijven met veel innovatiepotentieel te verankeren in het Leuvense ecosysteem. Het gebied vormt een mooie aanvulling op andere locaties in Leuven zoals de imec-campus, het Arenberg-wetenschapspark, researchpark Haasrode en het toekomstige wetenschapspark Leuven-Noord aan de Eénmeilaan in Kessel-Lo.

De site is het enige gebied in Leuven dat in het gewestplan is ingekleurd voor industriële activiteiten en op korte termijn ruimte kan bieden aan grootschaligere productieactiviteiten. CommScope blijft actief op de site en vestigt er zijn Europese hoofdkwartier en het competentiecentrum voor hun Cable & Connectivity Segment, dat naast commerciële en financiële diensten ook belangrijke R&D-activiteiten omvat. De firma huurt daarvoor een ruimte op de site bij de nieuwe eigenaar voor een vaste periode van negen jaar en is alvast een belangrijke troef voor de uitbouw van een ecosysteem op de site waarin kennisgedreven bedrijven en onderzoekscentra elkaar bestuiven.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Stad Leuven heeft een visienota gemaakt als ankerpunt voor een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat ze zal ontwikkelen. Er is ruimte voor een nieuw parkeergebouw dat zowel als (weekend)randparking ingezet kan worden en ook als mobiliteitsoplossing voor de nabijgelegen Scheutsite. Kleinschalige kmo-units, woningen of louter logistieke gebouwen met groot transport zijn niet mogelijk. Het RUP zal — na participatie en het advies van diverse instanties — bepalen hoe de site verder kan worden ontwikkeld als industriële innovatiehub.

Investeren in de site

In afwachting van de uitvoering van het RUP zullen KU Leuven, stad Leuven en PMV alvast investeren in de site via Leuven Connected. Op die manier willen de projectpartners een site verkrijgen met beschikbare deelpercelen of hallen die vervolgens door partners kunnen worden aangewend voor verdere ontwikkeling. Diverse lokale en internationale hightechbedrijven toonden al interesse voor de site.

---

Leuvense innovatiekracht verder versterken

“Leuven geeft met deze site de lokale bedrijven en de kennisgedreven economie noodzakelijke ruimte. Dat zorgt voor kwalitatieve jobs voor alle opleidingsniveaus en maatschappelijke innovaties die iedereen ten goede komen. Daarnaast biedt de site perspectief om de bereikbaarheid van de stad op langere termijn en die van de Scheutsite op kortere termijn, te verbeteren”, zegt Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven.

Concurrentiepositie

“Kwalitatieve ruimte voor innovatieve spin-offs, starters, groeiers en internationale bedrijven (waar mogelijk ingebed in ecosystemen en netwerken) draagt in sterke mate bij tot de concurrentiepositie van Vlaanderen, zeker wanneer die zijn ingebed in een ecosysteem. PMV is daarom blij mee aan het stuur te zitten bij de uitbouw van deze beloftevolle site”, aldus Michel Casselman, algemeen manager van PMV.

Turbo op nieuwe ideeën en innovatief ondernemerschap

“In haar streven naar innovatie zet KU Leuven sterk in op regionale ontwikkeling. Het omvormen van de CommScope-site tot een innovatiehub past perfect in die strategie. De site wordt een plek waar kennisintensieve bedrijven, zoals onze eigen spin-offs, met elkaar in interactie gaan, wat een turbo kan zetten op nieuwe ideeën en innovatief ondernemerschap”, zegt Paul Van Dun, algemeen directeur van KU Leuven Research & Development.

Kruisbestuiving

“We bevinden ons in een wereld van digitale transformatie en in een nieuw tijdperk waarin alles met elkaar verbonden zal zijn. De behoefte aan connectiviteit zal verder toenemen. Die connecties vragen niet alleen om nieuwe technische oplossingen maar ook om meer kruisbestuiving tussen de verschillende innovatieve trends. De verdere ontwikkeling van de site creëert een perfecte context voor CommScope om vanuit Leuven, als innovatieve speler de toekomst van communicatienetwerken wereldwijd verder vorm te geven”, zegt David De Craemer, Vice President Networks Cable & Connectivity EMEA.

---

Over PMV

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV geeft de toekomst van de Vlaamse economie vorm. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start, tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Zij doet dat met kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert zij met en voor de overheid, en andere partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,6 miljard euro in beheer. Het zet ook gestandaardiseerde financieringsinstrumenten in de markt, die bovendien een steuncomponent bevatten.Over KU Leuven KU Leuven werd opgericht in 1425 en is naast een van de oudste ook de meest innovatieve universiteit van Europa (Reuters). Met haar ruim 61 000 studenten en meer dan 20 000 medewerkers is zij bovendien de grootste universiteit van België. Vijftien faculteiten bieden bachelor- en masteropleidingen aan op 10 locaties in Vlaanderen. De verschillende klemtonen en aanpak op de campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. De opleidingen zijn gebaseerd op het onderzoek van meer dan 7000 wetenschappers. Als medeoprichter van de League of European Research Universities (LERU) is KU Leuven zowel nationaal als internationaal een toonaangevende onderzoeksinstelling.

Over stad Leuven

Leuven en de Leuven Innovatie Regio vormen een internationaal toonaangevende regio voor innovatie binnen de domeinen gezondheid, biowetenschappen, hardware & productie engineering, deep tech, digitalisatie en creativiteit. Dit hebben we te danken aan de aanwezigheid van kennis- en onderzoeksinstellingen die bij de top van de wereld behoren met daarrond een steeds groter wordend ecosysteem van start- en scale-ups. In deze regio innoveren we overigens steeds met oog voor de langetermijnimpact op mens, samenleving en planeet. Niet voor niets kreeg Leuven in 2020 de prestigieuze titel 'Europese hoofdstad van Innovatie'.

Over CommScope

CommScope (NASDAQ: COMM) verlegt de grenzen van de technologie om 's werelds meest geavanceerde bedrade en draadloze netwerken te creëren. Hun wereldwijde team van werknemers, vernieuwers en technologen stelt klanten in staat om te anticiperen op de toekomst en uit te vinden wat mogelijk is. Ontdek meer op www.commscope.com

 

CommScope werd bij de verkoop van de site vertegenwoordigd door Jones Lang LaSalle (JLL).