• by:
  • January 11th, 2021
  • Category:
Leuven steunt cultuursector voluit: eerste noodfondsen uitbetaald, relanceplan wordt samen uitgerold

Vlak voor de zomer van 2020 kondigde het stadsbestuur een stevig pakket ondersteuningsmaatregelen aan voor de Leuvense cultuursector.

De behoefte aan cultuur groeit elke dag. Samen met de stad zal de Leuvense cultuursector meer dan klaar kunnen staan om de Leuvenaars een fantastisch pakket cultuur aan te bieden!

Leuven steunt cultuursector voluit: eerste noodfondsen uitbetaald, relanceplan wordt samen uitgerold

Vlak voor de zomer van 2020 kondigde het stadsbestuur een stevig pakket ondersteuningsmaatregelen aan voor de Leuvense cultuursector. In januari zijn de uitbetalingen vanuit het noodfonds en herstelfonds afgerond. Ondertussen werken sector en stad hard aan een relanceplan. Die samenwerking wordt erg op prijs gesteld, getuigen Mike Naert (Het Depot), Hadrien Baudot (Trivial Muffins) en Stijn Kuppens (cellist).

“Corona raakt de cultuursector nog steeds dagelijks in het hart: we kunnen niet of heel moeilijk creëren, niet repeteren, niet spelen. Het is vandaag een streep door de rekening van de talrijke verenigingen, freelancers, gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen die de stad rijk is en legt ook een hypotheek op de toekomst”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Stad Leuven neemt haar verantwoordelijkheid. In juni 2020 beslisten we om 2,7 miljoen euro in de sector te injecteren. Het gaat om een gefaseerd steunplan met investeringen in De Zomer van 2020, steun aan de eigen stedelijke instellingen M en 30CC en een noodfonds, herstelfonds en relanceplan.”

Herstelfonds voor grote cultuurhuizen
Voor de grotere cultuurhuizen zorgt de uitbetaling van het herstelfonds van 200.000 euro in een eerste fase al voor de noodzakelijke veerkracht. Mike Naert van muziekcentrum Het Depot staat al heel de crisis lang op de barricades voor de sector: “De stad Leuven heeft de cultuursector in 2020 waar mogelijk al mooi ondersteund. In de zomer hadden we de Anderhalvemetersessies op diverse locaties in de stad. Met Het Depot organiseerden we samen met de stad, met Leuvenement en M, zo 41 concerten! En rond kerst en nieuwjaar konden we samen het project ‘You’re not alone’ realiseren waar artiesten digitale privéconcerten gaven voor mensen die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De slogan ‘Even apart, Altijd samen’ werd zo op een heel warme manier tastbaar gemaakt. Het toont dat de stad cultuur essentieel vindt binnen onze samenleving en als verbindende factor. Het doet daarom ook deugd dat er naast de Vlaamse en federale steunmaatregelen in Leuven ook een extra noodfonds werd gecreëerd voor cultuurwerkers en -organisaties. Mede daardoor kunnen vele Leuvense cultuurspelers overeind blijven en zich voorbereiden op wat hopelijk het begin van de roaring twenties zal worden. De behoefte aan cultuur groeit elke dag. Samen met de stad zal de Leuvense cultuursector meer dan klaar kunnen staan om de Leuvenaars een fantastisch pakket cultuur aan te bieden!”

Noodfonds
Het noodfonds cultuur bracht soelaas voor verenigingen, kleine organisaties en individuele cultuurprofessionals. Er kwamen 132 aanvragen binnen. Meer dan 90% werden gehonoreerd.

Vanuit het verenigingsleven kwamen 46 aanvragen binnen, waarvan 41 positief beantwoord werden. Hier spreken we over een totaalbedrag van 34.919,66 euro. Hadrien Baudot van toneelgezelschap Trivial Muffins: "Door de coronamaatregelen moesten we onze voorstellingen, onze enige bron van inkomsten, afgelasten. Tegelijkertijd blijven de vaste kosten (huur, IT, kosten voor producties) doorlopen. Het noodfonds zorgt dat we niet moeten inboeten aan kwaliteit voor volgende voorstellingen en dat onze financiële buffer niet volledig smelt. Daarvoor zijn we heel dankbaar!"

Ook 23 kleine organisaties dienden een aanvraag in, 18 daarvan werden gehonoreerd. Zij ontvangen opgeteld een bedrag van 90.000 euro. Daarnaast werden ook 59 van de 63 dossiers van cultuurprofessionals positief beantwoord. Zij ontvangen samen een bedrag van 89.500 euro. Uit de ingediende dossiers blijkt duidelijk de grote nood.

Cellist Stijn Kuppens kon beroep doen op een toelage van de stad en breekt een lans voor collega-kunstenaars die hun beroepsinkomen gedeeltelijk of helemaal zagen verdwijnen: “De toelage is een onvoorwaardelijke en principiële erkenning van het kunstenaarschap, een geste die aantoont dat kunstcreatie en performance hier niet alleen in woord, maar ook in daad ondersteund worden. Het is een enorme opsteker, zowel moreel als financieel. Ik kan er deels de kosten verbonden aan mijn tweede solo-album mee financieren. Sinds de toekenning zette ik ook al meerdere cross-oversamenwerkingen met Leuvense organisaties op touw.  Door deze erkenning voel ik me als artiest echt meer verbonden met mijn stad. De vlotte procedure en de loskoppeling van de toekenning aan een artistieke beoordeling geeft de kans aan zowel gekende als ongekende kunstenaars om naar buiten te treden. Zo een onvoorwaardelijke ondersteuning van het lokale artistieke initiatief is belangrijk. Een voortzetting van dit soort microfinanciering, ook in normale tijden, is meer dan welkom.”

Relanceplan
Denise Vandevoort: “De uitbetaling van dit noodfonds en herstelfonds is slechts een start. Extra ondersteuning zal ook de komende jaren noodzakelijk blijven. Daarom werken we samen met de sector aan een uitgebreid relanceplan. Dat is een work in progress, maar het is nu al duidelijk dat we mikken op verschillende sporen. We hebben aandacht voor lokale presentatiekansen en stemmen agenda’s maximaal op elkaar af. We bekijken hoe we met slimme ingrepen meer infrastructuur coronaveilig kunnen maken. We zorgen voor zakelijke ondersteuning onder meer door subsidiëring en het vergemakkelijken van onderling advies. We hebben oog voor het mentaal welzijn van onze cultuurprofessionals, in al hun hoedanigheden. Maar bovenal zetten we de kunstenaar centraal, want zonder hen is er geen kunst en cultuur. Zij zijn de humus van ons cultuurbeleid, vandaag en morgen.”