• by:
  • January 7th, 2021
  • Category:
Leuven in volle voorbereiding voor vaccinaties: "Van Brabanthal tot bij je thuis"

Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel start de massale vaccinatie bij 65-plussers en risicogroepen.

Leuven bereidt zich sinds december voor op elk scenario en elke schaal om de inwoners zowel massaal als op maat te kunnen vaccineren, zeven dagen op zeven als het kan en er voldoende vaccins geleverd zijn

Leuven in volle voorbereiding voor vaccinaties: "Van Brabanthal tot bij je thuis"

Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel start de massale vaccinatie bij 65-plussers en risicogroepen. Leuven brengt alles in gereedheid en bereidt zich voor op alle scenario’s, in afwachting van concrete beslissingen van de Vlaamse overheid. “We zullen klaar staan om de Leuvenaars vlot en snel te vaccineren”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

“Leuven bereidt zich sinds december voor op elk scenario en elke schaal om de inwoners zowel massaal als op maat te kunnen vaccineren, zeven dagen op zeven als het kan en er voldoende vaccins geleverd zijn”, zegt burgemeester Ridouani. “Gaande van een groot vaccinatiecentrum in bijvoorbeeld de Brabanthal, tot verschillende kleinere centra verspreid over de stad,  en mobiele teams die moeilijk bereikbare groepen of mensen die minder mobiel zijn aan huis kunnen vaccineren.”

De stad coördineert het vaccinatieplan samen met de eerstelijnszone, de huisartsen, de ziekenhuizen, Zorgzaam Leuven, de zorg- en welzijnssector en de KU Leuven. Er worden verschillende draaiboeken en pistes voorbereid, afhankelijk van de federale vaccinatiestrategie, wanneer de vaccins geleverd worden en het type vaccin. Elk vaccin heeft immers specifieke voorwaarden, die een andere logistieke aanpak vergt. Zo moet het vaccin van Pfizer-BioNTech op veel lagere temperatuur bewaard worden dan dat van Moderna bijvoorbeeld. Ook het nodige personeel om de vaccins toe te dienen wordt in kaart gebracht, net zoals de verschillende doelgroepen. Ook met de naburige eerstelijnszones wordt overlegd om optimaal af te stemmen voor de regio.