• by:
  • March 28th, 2019
  • Category:
Leuven pioniert met ambitieuze ‘Roadmap 2050’

Het debat rond het klimaat en welke maatregelen genomen moeten worden is de laatste maanden niet uit de aandacht te krijgen. Leuven zette het thema al jaren geleden hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat de rol van steden in de klimaattransitie cruciaal is.

Als stadsbestuur alleen kunnen we dit niet realiseren. Ik ben dan ook heel tevreden dat deze 15 sleutelactoren zich achter de Roadmap scharen en engagementen opnemen om zo tijdig een klimaatneutraal en toekomstbestendig Leuven te realiseren

Leuven pioniert met ambitieuze ‘Roadmap 2050’

Roadmap
Het debat rond het klimaat en welke maatregelen genomen moeten worden is de laatste maanden niet uit de aandacht te krijgen. Leuven zette het thema al jaren geleden hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat de rol van steden in de klimaattransitie cruciaal is. De stad pionierde in 2013 met de oprichting van het ‘klimaatnetwerk’ Leuven 2030, en doet dat nu opnieuw met de ambitieuze klimaatdoelen en ‘Roadmap 2050’, die de stad in partnerschap wil realiseren. Vandaag ondertekenen 15 grote partners, waaronder stad Leuven, KU Leuven, VOKA, AB InBev, Boerenbond en Fluvius, hun engagement om die klimaatdoelen mee waar te maken.

De oprichting van Leuven 2030 vzw in 2013, die ondertussen meer dan 500 leden telt - van inwoners over organisaties en kennisinstellingen tot bedrijven en multinationals -, ging gepaard met de opmaak van een wetenschappelijk rapport door KU Leuven, richtinggevend voor de klimaataanpak. Dat rapport is nu, samen met een zestigtal wetenschappers, omgezet in de ‘Roadmap 2025/2035/2050’: een wetenschappelijk onderbouwde leidraad om tegen 2050 toe te werken naar een klimaatneutraal Leuven. Dit pionierswerk beschrijft in 13 programma's en 80 'klimaatwerven' hoe dat doel bereikt kan worden, door de concrete stappen die alle spelers in de samenleving samen jaarlijks dienen te zetten, op te lijsten.

“Om onze welvaart en levenskwaliteit ook in de toekomst veilig te stellen, moeten we als samenleving de CO2-uitstoot in Leuven snel en drastisch naar beneden halen. Deze Roadmap is een ‘call to action’ aan overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders om samen daadkrachtig actie te ondernemen voor een klimaatneutrale toekomst voor Leuven”, zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. “Leuven heeft alles in huis om te blijven pionieren op dit vlak en de wereld te tonen dat een stad die kiest voor een klimaatneutrale toekomst, kiest voor welvaart, gezondheid, innovatie, ondernemerschap en dynamiek.”

“Een breed draagvlak bij de Leuvenaars en alle andere partners is cruciaal”, vult burgemeester Mohamed Ridouani, oprichter en bestuurder van Leuven 2030, aan. “Als stadsbestuur alleen kunnen we dit niet realiseren. Ik ben dan ook heel tevreden dat deze 15 sleutelactoren zich achter de Roadmap scharen en engagementen opnemen om zo tijdig een klimaatneutraal en toekomstbestendig Leuven te realiseren.”

“De acties uit de Roadmap om de CO2-uitstoot te reduceren zijn noodzakelijk ambitieus”, stelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Leuven staat onder meer voor een jaarlijkse energierenovatie van 1.000 woningen, een verdubbeling van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer tegen 2030, de realisatie van de betonstop in 2025 en de vertienvoudiging van de energieproductie uit zonnepanelen tegen 2030. Die realisaties willen we, met en voor alle Leuvenaars, daadkrachtig ondersteunen.”

Conferentie ‘Road to 2050’
Vandaag, 28 maart, organiseerde Leuven 2030 samen met stad Leuven de ‘Road to 2050’, een conferentie die een tweehonderdtal actoren samenbracht rond gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, energie, gebouwen, voeding …

Vijftien sleutelactoren (AB InBev, Arvesta, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, Boerenbond, Cera, De Lijn, EcoWerf, Fluvius, imec, KBC, KU Leuven, stad Leuven, UC Leuven-Limburg, UZ Leuven, Voka KvK Vlaams-Brabant) ondertekenden een engagementsverklaring, waarin ze zich verbinden om bij te dragen tot de Leuvense klimaatambities; het startpunt voor deze partners om de komende maanden - onder leiding van Leuven 2030 - grootschalige financiering aan te trekken, businessmodellen uit te werken en relevante partners te betrekken om 80 klimaatwerven en meer dan 400 projecten op touw te zetten en te realiseren.