• by:
  • February 25th, 2019
  • Category:
Denkdag Leuven Maak het mee

Waar gaat Leuven de komende zes jaar naartoe? Het antwoord op die vraag wordt steeds concreter. De nieuwe bestuursploeg werkt immers volop aan een nieuwe bestuursnota.

“We vinden het belangrijk om samen aan de toekomst te werken.”

Leuven pioniert met ambitieuze ‘Roadmap 2050’

Waar gaat Leuven de komende zes jaar naartoe? Het antwoord op die vraag wordt steeds concreter. De nieuwe bestuursploeg werkt immers volop aan een nieuwe bestuursnota. Vandaag legde de stad in het Comeniusgebouw in Leuven haar toekomstplannen voor aan een driehonderdtal experten uit verschillende beleidsdomeinen.

Tijdens 30 inhoudelijke workshops werkten de experten, samen met het college van burgemeester en schepenen en verschillende medewerkers van de stad, aan de verdere verfijning en aanvulling van de voorlopige bestuursnota. Dit maakte Comenius vandaag tot dé werkplaats voor de stad van morgen.

De experten lieten hun licht schijnen over maatschappelijke vraagstukken van de stad zoals: 
• hoe bouwen we verder aan ons duurzaam mobiliteitsbeleid? 
• hoe kunnen we het ondernemerschap in Leuven stimuleren? 
• hoe garanderen we de woonkwaliteit en betaalbaarheid voor iedereen? 
De uitkomsten van deze denkdag zullen, samen met het werk van de stadsdiensten, vorm geven aan de toekomst van onze stad.

“We vinden het belangrijk om samen aan de toekomst te werken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Netwerken als Leuven MindGate en Leuven 2030 toonden al aan dat samenwerking écht loont. Inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zijn daarin vertegenwoordigd om van Leuven één van de meest welvarende, zorgzame en groene steden van Europa te maken. Ook op kleinere schaal zoals met Kom op voor je Wijk ondersteunt de stad initiatieven van inwoners”

Participatie met alle Leuvenaars
Heel wat Leuvenaars zijn begaan met hun stad en bereid om mee te werken aan de verdere uitbouw ervan. Zoveel is duidelijk. “Vanaf mei lanceert het stadsbestuur onder de noemer van 'Leuven, maak het mee!' een online platform waar alle inwoners, bezoekers, studenten…  hun mening kunnen geven en nieuwe ideeën kunnen aanbrengen om Leuven te verbeteren en te versterken. Op zondag 12 mei is elke Leuvenaar welkom op het inspiratiefestival. Een hele resem boeiende sprekers en Leuvense organisaties zetten de burger aan het denken over het Leuven van de toekomst”, besluit burgemeester Mohamed Ridouani.