• by:
  • April 5th, 2019
  • Category:
’t Wisselspoor: uniek en gezinsvriendelijk woonproject

’t Wisselspoor is een innovatief en architecturaal mooi project dat een antwoord op die uitdaging biedt, door op een slimme, gezinsvriendelijke manier te verdichten zodat we open ruimte kunnen behouden

’t Wisselspoor is een innovatief en architecturaal mooi project dat een antwoord op die uitdaging biedt, door op een slimme, gezinsvriendelijke manier te verdichten zodat we open ruimte kunnen behouden

’t Wisselspoor: uniek en gezinsvriendelijk woonproject

Wisselspoor
Steeds vaker willen gezinnen in de stad blijven wonen. Tegemoet komen aan die stijgende vraag naar woningen en tegelijk veel groen en openbare ruimte behouden, is geen eenvoudig vraagstuk. De stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zochten en vonden een antwoord met ’t Wisselspoor, een uniek kind- en gezinsvriendelijk woonproject op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Dat project, waar naast een vijftigtal appartementen ook het conservatorium, kinderopvang, horeca of handel en een ondergrondse parking een plaats krijgen, gaat innovatief en duurzaam om met ruimte en levenskwaliteit.
’t Wisselspoor is uniek in Vlaanderen. De centrale ontwerpvraag was dubbel: hoe kunnen mensen dichter bij elkaar wonen, op een comfortabele manier, en hoe kan dat kind- en gezinsvriendelijk zijn? De oplossing vonden de architecten, URA Yves Malysse en Kiki Verbeeck, in slim ruimtegebruik. Als de ruimte beperkt is, is delen de sleutel. Het woonproject is zo ontworpen dat het dezelfde kwaliteiten heeft als een huis met een tuin, door een eigen volwaardige woning aan te vullen met veel gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. AGSL deed bovendien beroep op het kennis- en expertisecentrum Kind en Samenleving om de noden en wensen van gezinnen met kinderen in het ontwerp te verwerken.

Acht voetbalvelden of ’t Wisselspoor?
De combinatie van woningen, gemeenschappelijke (buiten)ruimte en publieke functies op een relatief beperkte oppervlakte maakt van ’t Wisselspoor een echt stedelijk project. Diezelfde functies op een klassieke manier bouwen, vraagt ongeveer een oppervlakte van acht voetbalvelden. Door in de hoogte te werken, bewaren we  open en groene ruimte.

Leuven telt elk jaar een duizendtal nieuwe inwoners. “Dat betekent dat we op een vernieuwende manier naar wonen moeten kijken, willen we van Leuven één van de meest groene, zorgzame en welvarende steden maken, waar iedereen een thuis kan vinden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “’t Wisselspoor is een innovatief en architecturaal mooi project dat een antwoord op die uitdaging biedt, door op een slimme, gezinsvriendelijke manier te verdichten zodat we open ruimte kunnen behouden.”

“Met ’t Wisselspoor willen we gezinnen inspireren om in de stad te blijven wonen. Hier vinden gezinnen een eigen woning in het hart van Kessel-Lo,  vlakbij het station, met alle ruimte voor opgroeiende kinderen. De expertise van Kind en Samenleving en het architectenteam resulteert in een uniek gezinsvriendelijk ontwerp. De bewoners zullen ook mee kunnen beslissen over de inrichting van de gedeelde binnen- en buitenruimtes, zoals de daktuin”, aldus schepen van wonen Lies Corneillie.

In totaal zijn er 50 woningen voor verschillende gezinsgroottes, elk met een eigen terras. Tussen de woningen op de verschillende verdiepingen is er veel ruimte voor ontmoeting. De brede stoepen aan iedere voordeur zijn ontworpen als plaatsen waar kinderen veilig kunnen spelen of waar buren kunnen samenkomen. Een grote daktuin en binnenplein bepalen mee het sociaal karakter van het woonproject.

Ook binnen zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes. Die kunnen de toekomstige bewoners zelf een invulling geven, bijvoorbeeld als buurthuis, als ruimte voor kinderen, voor familiefeesten, logerende gasten of als ‘co-workingplek’.  In alle gemeenschappelijke ruimtes is ook genoeg plaats voor berging en fietsenstallingen. Een parking, aangepast voor elektrische en deelwagens voor de bewoners zorgt dat er geen extra parkeerdruk komt in de omgeving.

Centrale Werkplaatsen
De Centrale Werkplaatsen zijn een uitstekende plek voor dit ambitieus project.  Het is een fijne buurt waar het aangenaam wonen is dankzij de gezellige sfeer en activiteiten in Hal 5, de speelruimte in het park en het plein met horeca, handel en de academie voor beeldende kunst. De nabijheid van het station en de binnenstad is een andere troef van het project.

Met ‘t Wisselspoor komt er ook nog kinderopvang en een muziekacademie bij en dat zal, samen met de toekomstige invulling van Hal 4 en Hal 9 voor de jeugd, de woonbuurt nog aangenamer maken. Dit innovatieve en duurzame woonproject krijgt steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie.

“ ‘t Wisselspoor zet in op wat echte duurzaamheid vandaag kan en moet zijn: ons ruimtegebruik en ons woonmodel zal moeten veranderen. Het komt er op aan om de pretfactoren en woonmogelijkheden van de verkavelingsdroom van de Vlaming au sérieux te nemen. Die droom moeten we aanbieden in een vorm van geschakeld, gestapeld en gezinsvriendelijk wonen op locaties nabij openbaar vervoer”, besluit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. 

Volgende stappen
Dit  jaar dient de stad de omgevingsvergunning in zodat de bouw in 2020 kan starten. Tegen 2024 zouden de eerste gezinnen hun intrek kunnen nemen in ’t Wisselspoor.

Nadat de buurt alle informatie heeft gekregen, gaat AGSL vanaf mei op zoek naar geïnteresseerde bewoners, dit i.s.m. Cohousing Projects die nadien ook de toekomstige bewoners zal begeleiden bij de concrete invulling van de ruimtes.