• by:
  • February 7th, 2019
  • Category:
"We kunnen de klimaatstrijd niet winnen als we elkaar bekampen"

Opinie van Mohamed Ridouani, verschenen in De Tijd op 7/2/19. We moeten constructief de eigen belangen overstijgen, als we een echt klimaatbeleid willen. De polarisering van de jongste dagen helpt niet.

“We moeten constructief de eigen belangen overstijgen, als we een echt klimaatbeleid willen.”

"We kunnen de klimaatstrijd niet winnen als we elkaar bekampen"

Roadmap

Opinie van Mohamed Ridouani, verschenen in De Tijd op 7/2/19.

We moeten constructief de eigen belangen overstijgen, als we een echt klimaatbeleid willen. De polarisering van de jongste dagen helpt niet.

Tienduizenden jongeren komen vandaag in Leuven op straat om aandacht te vragen voor het klimaat. Ik ontvang hen graag. Dat de jeugd wakker ligt van zo’n universeel thema en een beweging tot stand brengt, daar mag je niet cynisch over doen. We zitten allemaal in hetzelfde bootje, en daarom is samenwerking de enige optie.

De wetenschap is duidelijk en eenstemmig: we moeten dringend verregaande actie ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarom is de grote gedrevenheid hoopgevend. Als iedereen, van politici over kennisinstellingen, bedrijven en verenigingen tot jongeren en volwassenen, verantwoordelijkheid opneemt en de eigen belangen overstijgt, kan dit een echt keerpunt zijn.

Laat ons daar energie in steken, in de plaats van te polariseren. Polariseren tussen politieke partijen, of tussen jongeren en politici brengt ons geen stap dichter bij oplossingen. De strijd tegen de klimaatverandering zullen we niet winnen door elkaar te bekampen. Anuna De Wever heeft gelijk met haar boodschap dat het klimaat geen kleur heeft.

Samen de klimaatuitdaging aanpakken, het mag geen slogan blijven. Het gaat er nu om partnerschappen op te zetten. En hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, de praktijk toont aan dat het tegendeel waar is. Ook de jongste dagen is het duidelijk dat er niet alleen aan het klimaat nog veel werk is. Mensen en groepen verenigen en tegelijk anderen persoonlijk viseren is geen duurzame aanpak die werkt op de lange termijn. Dat geldt niet uitsluitend voor de politiek. Het debat zou zoveel zinvoller zijn mocht het niet herleid worden tot uitspraken van personen, maar over de weg naar de oplossingen.

In Leuven hebben we jaren geleden structurele samenwerkingen opgezet voor onder andere het onderwijs, economie en het klimaat. Het klimaatthema staat in onze stad al lang hoog op de agenda, mede dankzij Leuven 2030 vzw, waarin een groeiende groep inwoners, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen zich engageert om samen met het stadsbestuur de klimaatverandering met concrete acties tegen te gaan. Daardoor ligt er, dankzij de inspanningen van tientallen wetenschappers, sinds kort een concreet stappenplan klaar met 80 werven om de uitstoot in Leuven met 80 procent te verminderen.

Ambitieus, maar haalbaar. Zeker als alle betrokkenen een engagement opnemen. Het is niet alleen aan de politiek om het te realiseren, of om de maatregelen eenzijdig op te leggen. Het is wel aan de politiek om mogelijkheden te scheppen, iedereen van het belang te overtuigen en moeilijke en moedige beslissingen te nemen. Het goede nieuws is dat het kan, en dat het werkt. Tenminste als we elkaar niet bekampen.