• by:
  • October 9th, 2023
  • Category:
Voorbereidende werken voor vernieuwing Vaartkomoevers gaan van start

In september 2023 starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vaartkom.

Het wordt een prachtige publieke omgeving die de nieuwe woonwijk verdient

Voorbereidende werken voor vernieuwing Vaartkomoevers gaan van start

Voorbereidende werken voor vernieuwing Vaartkomoevers Leuven gaan van start
Deze week starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vaartkom. Stad Leuven vernieuwt het gebied van de Vaartkomoevers, het Victor Broosplein en de Staart van de Vaart - samen goed voor 20.000 m² of 3 voetbalvelden. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2024.

“Nu de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd is, kunnen we starten met de herinrichting van de Vaartkomoevers”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Het unieke karakter van de Vaartkom verweven we met meer groen, ruimte voor ontmoeting en waterbeleving. Er komen wandelpontons over de Vaart, een natuurlijke watertuin, de Noordoever wordt autoluw en het Victor Broosplein vergroent. Het wordt een prachtige publieke omgeving die de nieuwe woonwijk verdient.”

De werken gebeuren in verschillende stappen. “Eerst zijn er archeologiewerken op zes plekken op de Noordoever en op het Victor Broosplein”, licht Dirk Vansina, schepen van openbare werken, toe. “Deze werken duren 2 tot 3 dagen per locatie. Daarna volgen nutswerken aan de Vaartkomoevers. Na deze voorbereidende werken start de effectieve heraanleg, die gefaseerd zal verlopen.”

De buurtbewoners ontvangen bij aanvang van elke fase gerichte informatie. Voor handelaars en horeca-uitbaters is midden november een infomoment gepland.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp kwam tot stand met alle feedback en adviezen die inwoners, adviesraden, handelaars en verenigingen in het intense participatieproces hebben gegeven.

Groene, autoluwe oevers
De Noord- en Zuidoever vormen de slagaders van de Vaartkom, die het Victor Broosplein en de Staart van de Vaart met elkaar verbinden.

 

Aantrekkelijk, groen Victor Broosplein met watertuin
Aan het Victor Broosplein komt de zone voor waterbeleving. Die is uitgewerkt als een watertuin, waar twee houten platformen het plein en de oevers met de Vaart verbinden en waar je het water van dichtbij kan beleven, omgeven door planten die het water filteren. Je zal er met de voeten in het water kunnen, maar niet kunnen zwemmen. Waterbeleving is een belangrijke rode draad in het ontwerp. Er wordt nog gewerkt aan een educatief luik rond waterkwaliteit.

 

Staart van de Vaart
Aan de Staart van de Vaart, in de bocht aan de Marie Thumas-Durieuxbrug, komt een groene heuvel die de drukte van de Ludenscheidsingel en het Engels Plein afschermt. Aan de waterkant vormen kleinere en meer intieme plekken op verschillende hoogtes een informele tribune. Het wordt een groene oase aan de waterkant.

 

“De heraanleg van de Vaartkomoevers zal een enorme opwaardering en meerwaarde betekenen voor de buurt en zal een nieuwe dynamiek op gang ​ brengen,” zegt schepen Vansina. “Het industriële karakter van de Vaartkom wordt omgevormd tot een nieuwe plek met veel groen die uitnodigt om een terrasje te doen, elkaar te ontmoeten, te zonnen, een boek te lezen, … ”