• by:
  • October 9th, 2023
  • Category:
Leuvenaars zien toeristen graag komen

Leuvenaars staan nog altijd positief ten opzichte van toerisme in hun stad.

We vinden het belangrijk de mening van onze inwoners te kennen om de draagkracht rond toerisme in te schatten

Leuvenaars zien toeristen graag komen

Leuvenaars zien toeristen graag komen
Elke twee jaar organiseren de vijf diensten voor toerisme van de Vlaamse kunststeden - Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen- en Toerisme Vlaanderen een grootschalig bewonersonderzoek.

Na de edities van 2017, 2019 en 2021 werden de inwoners van deze steden in 2023 voor de vierde maal bevraagd over de impact van toerisme op het leven in hun stad. Het onderzoek werd dit jaar uitgevoerd door het Leuvense onderzoeksbureau Indiville.

Steun aan toerisme in Leuven
Specifiek voor Leuven werden er bijna 1000 Leuvenaars vanaf 18 jaar bevraagd. Daarbij werd rekening gehouden met representativiteit qua geslacht, opleiding, leeftijd en deelgemeente of wijk.

De belangrijkste conclusie uit deze vierde studie is dat Leuvenaars nog altijd positief staan ten opzichte van toerisme in hun stad. Meer nog: 75% - een stijging van 5% ten opzichte van 2021 - wil dat Leuven zich verder profileert als toeristische bestemming. Toerisme brengt volgens de bevraagden meer leven in de stad (70%), het versterkt de economie (71%) en het zorgt ervoor dat Leuven er beter uitziet (65%). Deze cijfers liggen iets hoger dan in het vorige onderzoek van 2021.

72% van de Leuvenaars is ook fier op zijn stad en wil dat ook uitdragen als een echte ambassadeur (73%). 57% van de Leuvenaars wil ook graag in contact komen met bezoekers van Leuven. Liefst doen ze dit door een korte ontmoeting, bijvoorbeeld in een gesprek op straat of op café. Die cijfers liggen in lijn met de resultaten van 2021.

Ontwikkeling op maat van de stad
Vele Leuvenaars gaven in de open antwoorden nog duidelijk mee dat ze willen dat Leuven zich als citytripbestemming verder ontwikkelt op maat van de stad.

"We vinden het belangrijk de mening van onze inwoners te kennen om de draagkracht rond toerisme in te schatten", aldus schepen voor toerisme Bert Cornillie. "De opmerkingen van de deelnemende Leuvenaars sluiten naadloos aan bij de strategische keuzes van Visit Leuven, waarbij expliciet ingezet wordt op het duurzaam ontwikkelen en in de markt zetten van onze fijne stad als internationale citytrip- en congresbestemming. We willen er immers voor zorgen dat zowel inwoners en ondernemers als bezoekers beter worden van de verdere ontwikkeling van Leuven als toeristische bestemming."

Het volledige onderzoek, incl. de cijfers voor Leuven, kun je hier terugvinden