• by:
  • February 21st, 2023
  • Category:
Stad recycleert gevelstenen van afgebroken Guido Gezellehuis

In november gingen de werken op de Paul van Ostaijensite van start. Het achterste gebouw op de site, het Guido Gezellehuis, werd intussen helemaal afgebroken. De gevelstenen van dat gebouw krijgen nu een kuisbeurt, want de stad kiest ervoor om ze te recycleren in de circulaire economie. Het hergebruik van bouwmaterialen is een belangrijk onderdeel van het actieplan van de stad om volop in te zetten op ‘circulair (ver)bouwen’.

Het is indrukwekkend om te zien hoeveel stenen we tot nu toe al konden recupereren.

Stad recycleert gevelstenen van afgebroken Guido Gezellehuis

Stad recycleert gevelstenen van afgebroken Guido Gezellehuis
In november gingen de werken op de Paul van Ostaijensite van start. Het achterste gebouw op de site, het Guido Gezellehuis, werd intussen helemaal afgebroken. De gevelstenen van dat gebouw krijgen nu een kuisbeurt, want de stad kiest ervoor om ze te recycleren in de circulaire economie. Het hergebruik van bouwmaterialen is een belangrijk onderdeel van het actieplan van de stad om volop in te zetten op ‘circulair (ver)bouwen’.

“Het is indrukwekkend om te zien hoeveel stenen we tot nu toe al konden recupereren. Zo’n 600m³ ​ stenen liggen hier klaar voor hergebruik. En het is ook nodig: de klassieke manier van (ver)bouwen zorgt namelijk voor een enorme verspilling van kostbare materialen. En twee derde van de binnenlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de ontginning, verwerking, consumptie en afdanking van bouwmaterialen. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we vanuit alle bevoegdheden ons deel doen. ​ Ook in de verbouwprojecten van onze stadsgebouwen”, vertelt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera.

Het hergebruik van de gevelstenen lijkt misschien evident, het vraagt wel de nodige voorbereiding. Zo liet de stad bijvoorbeeld voorafgaand enkele proefstalen van de stenen onderzoeken, om zeker te zijn dat ze nog in goede staat zijn. “ Zo weten we dat de kwaliteit voldoende is. En weten architecten meteen op welke locaties of voor welke bouwprojecten de stenen het best kunnen dienen”, vertelt schepen Wadera.

Actieplan ‘circulair bouwen’
Het recycleren van de gevelstenen, past in het actieplan ‘Circulair bouwen’, dat de stad vorig jaar in april voorstelde. Door in de eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten circulaire principes te integreren, hoopt ze ook privébedrijven, organisaties en Leuvenaars te kunnen inspireren om hun bouwmaterialen klimaatbewuster te kiezen. “Voor dit bouwproject hebben we met de aannemer alvast een goede partner om het circulaire verhaal mee uit te dragen”, aldus schepen Wadera.

De stad zal nu samen met de aannemer onderzoeken waar de stenen naartoe kunnen. Eén deel kan al zeker terecht op een nieuwbouwwerf van dezelfde aannemer in Mechelen. “We zoeken ook naar geschikte bouwprojecten in Leuven zelf. Enkele mogelijke pistes zijn het toekomstige faunafort aan de Vijvers van Bellefroid, een werf aan de Vaart, en een bouwproject aan de Brusselse Poort”, aldus schepen Wadera.

De werken op de Paul van Ostaijensite duren nog tot oktober 2024. Het eerste gebouw, het Victor Broosgebouw, krijgt een totaalrenovatie met respect voor de vele erfgoedwaarde van de oorspronkelijke architect. Op de plaats waar voorheen het Guido Gezellehuis stond, realiseert de stad een energieneutrale nieuwbouw. Deze twee gebouwen zullen zoals voorheen onderdak bieden aan onder andere SLAC Academie en de circusschool.