• by:
  • October 7th, 2021
  • Category:
Stad Leuven zet in op taalstimulering Nederlands

Bij de start van het nieuwe schooljaar biedt de stad Leuven weer nieuwe mogelijkheden aan anderstalige Leuvenaars om Nederlands te leren.

aast dat stevig aanbod Nederlands, zoeken we ook naar manieren om de troeven van de meertaligheid in onze stad te zien en in te zetten

Stad Leuven zet in op taalstimulering Nederlands

Bij de start van het nieuwe schooljaar biedt de stad Leuven weer nieuwe mogelijkheden aan anderstalige Leuvenaars om Nederlands te leren. Zo vinden bijvoorbeeld de diverse oefenkansen Nederlands na een verplichte pauze omwille van corona sinds kort opnieuw live plaats en kunnen anderstalige stadsmedewerkers gebruikmaken van de app Taalstad. Voor iedereen die anderstalige Leuvenaars ondersteunt bij het leren van Nederlands, is er nu ook een infobrochure met interessante tips over het taalleerproces.

Leuven telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Nederlands is de taal die de diverse Leuvense samenleving verbindt. Een goede beheersing van het Nederlands bevordert de zelfredzaamheid van alle Leuvenaars en verhoogt kansen op het vlak van verbreding van het eigen sociaal netwerk, zelfontplooiing, participatie aan de maatschappij en werk of opleiding. Stad Leuven zet daarom in op de uitwerking van een talenbeleid. “We voorzien een heel divers aanbod zodat elke anderstalige inwoner op zijn maat Nederlands kan leren. Tegelijkertijd zorgen we voor heldere en eenvoudige formuleringen rond onze eigen dienstverlening, zeker voor de essentiële diensten. Ook wie nog maar een klein mondje Nederlands spreekt moet zijn weg kunnen vinden in de stad”, weet schepen van diversiteit Lalynn Wadera. “Naast dat stevig aanbod Nederlands, zoeken we ook naar manieren om de troeven van de meertaligheid in onze stad te zien en in te zetten.”

Oefenkansen Nederlands opnieuw live
Na anderhalf jaar gedwongen coronapauze zijn de diverse oefenkansen Nederlands sinds kort terug ‘live’ opgestart. Zo zijn er op verschillende locaties in Leuven de wekelijkse praatgroepen ‘Kom Binnen’, waar anderstalige Leuvenaars Nederlands oefenen door samen met moedertaalsprekers te praten of activiteiten te doen. Daarnaast organiseert de stad sinds enkele jaren informele lessen Nederlands om tegemoet te komen aan de nood voor een aanbod voor erkende vluchtelingen in afwachting van hun opstart bij een CVO of Ligo. Ook worden er specifieke uitspraaklessen georganiseerd in samenwerking met CVO Volt. Tot slot wordt er opgestart met huiswerkbegeleiding voor anderstalige volwassen Leuvenaars die vragen hebben bij hun lessen Nederlands. De oefenkansen worden bewust laagdrempelig gehouden en zijn gratis, met uitzondering van de uitspraaklessen (max. 12 euro voor negen lessen). Een grote groep van geëngageerde vrijwilligers zetten mee hun schouders onder de taalinitiatieven. Waar mogelijk wordt er ook samengewerkt met bijvoorbeeld CVO’s om het aanbod structureel te verankeren. Zo trekt het CLT bijvoorbeeld mee de Kom Binnen-praatgroepen in de buurtcentra.

Taalapp voor anderstalige stadsmedewerkers
De stad biedt anderstalige medewerkers ook extra oefenkansen Nederlands aan. Sinds september kunnen ze gebruikmaken van de app Taalstad, ontwikkeld door het Leuvense technologiebedrijf Linguineo. In deze app kunnen anderstalige werknemers op een laagdrempelige en interactieve manier de woordenschat,  schrijf-, luister- en spreekvaardigheid oefenen die specifiek is aan hun werkcontext. “Het straffe aan de app is dat de werksituaties herkenbaar zijn. Momenteel gebruiken al verschillende straatvegers, keuken- en onderhoudsmedewerkers de app. Ook enkele medewerkers van de groendienst gaan er binnenkort mee aan de slag”, vertelt schepen van personeel Thomas Van Oppens. “Job- en taalcoaches bieden extra ondersteuning. Taalstad is een mooi voorbeeld van hoe we technologie inzetten om de integratie van onze medewerkers te versnellen.”

Infobrochure taalondersteuning
Nederlands leren is niet alleen het werk van anderstalige werknemers of inwoners van Leuven. Ook moedertaalsprekers Nederlands spelen een belangrijke rol in het taalleerproces van anderstaligen. Voor iedereen die dat proces bij anderstalige nieuwkomers ondersteunt als vrijwilliger of als professional, is er recent een infobrochure rond taal ontwikkeld. Die bevat informatie over hoe taal leren werkt en laat de lezer nadenken over de rol die je in het taalleerproces van de anderstalige gesprekspartner kan spelen. Ook de verschillende leer- en trajecten Nederlands, meertaligheid en superdiversiteit komen erin aan bod. Er worden ook concrete tips over diversiteitsbewuste communicatie en helder taalgebruik meegegeven. Je kan de brochure opvragen via diversiteit@leuven.be.

Meertalig Leuven
Naast oefenkansen Nederlands is er ook aandacht voor andere talen. Op Bab(b)el, de maandelijkse conversatietafels georganiseerd door de stad, de Bib Leuven en het International House Leuven, kunnen Leuvenaars niet alleen Nederlands maar ook Arabisch, Frans, Italiaans, Spaans en Engels oefenen. “Dat er zoveel mensen in onze stad wonen die een andere taal spreken, zien we als een kans. Nederlandstaligen die een andere taal willen leren hebben in Leuven het voorrecht om ze ook te kunnen oefenen. Voor de anderstaligen is het fijn om ook voor even in de positie van moedertaalspreker te staan. Dat maakt spreken voor hen nog eens even gemakkelijker, want Nederlands leren vraagt veel inspanningen. Bovendien vinden ze het ook fijn om hun moedertaal te tonen. We horen van veel deelnemers dat die ontmoeting tussen de verschillende talen de blik op de wereld verruimt”, besluit schepen Wadera.