• by:
  • October 5th, 2021
  • Category:
Leuven wint Prijs Wivina Demeester voor aanpak ontwikkeling podiumkunstensite

Het ontwikkelingsproces voor de toekomstige podiumkunstensite valt in de prijzen. De stad won vandaag de “Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap”.

Mensen moeten niet nadenken of ze wel binnen mogen. Er mag geen drempel zijn om te genieten van alle vormen kunst en cultuur.

Leuven wint Prijs Wivina Demeester voor aanpak ontwikkeling podiumkunstensite

Het ontwikkelingsproces voor de toekomstige podiumkunstensite valt in de prijzen. De stad won vandaag de “Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap”. De jury looft de wijze waarop de stad het project beheert en apprecieert de uitgangspunten die het project op een hoger niveau tillen.

Eind dit jaar stellen de stad en de ontwerpers het definitieve plan voor de podiumkunstensite voor. Maar nu al krijgt het “de Prijs Wivina Demeester”. Deze prijs bekroont publieke opdrachtgevers met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing. Het hele beheer van deze ontwikkeling is dan ook van bij de aanvang bijzonder. 

Zorgvuldige inpassing in de binnenstad
Al vele jaren is er in Leuven nood aan betere en grotere cultuurinfrastructuur in Leuven. In plaats van de makkelijke weg te kiezen en een podiumkunstenzaal aan de stadsrand in te plannen, koos de stad resoluut om gebruik te maken van de verhuis van de ziekenhuizen in het historische hart van Leuven.

De oorspronkelijke podiumkunstenzaal vervelde zo al snel tot een podiumkunstensite, omdat de historische gebouwen en pleinen van de Romaanse Poort en de Predikherenkerk mee geïntegreerd werden in het project. Zo kan het geheel een enorme hefboom vormen in de herontwikkeling  en opwaardering van de hele Benedenstad. Tegelijk wordt de historisch structuur van de stad - die brutaal doorbroken werd bij de bouw van het Sint-Pieterziekenhuis - terug hersteld.

De zorgvuldige inpassing van zo een groots project in binnenstedelijk gebied, vraagt een zorgvuldig en breed gedragen proces. Daarom nam de stad de regie van dit proces in eigen handen en bekeken ze van bij de aanvang dit project met een breed perspectief.

“De podiumkunstensite maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling van de hele Benedenstad. De projectcoördinator zorgt dat de vele ontwikkelingen in de buurt op elkaar afgestemd worden, zowel inhoudelijk als qua timing. Zo sluit dit cultuurverhaal mooi aan bij het veelzijdige stadsontwikkelingsproject Hertogensite, waar thema’s als geschiedenis, diverse woonvormen, blauwgroene rustplekken, duurzame mobiliteit, zorg, handel en dus ook cultuur een onderkomen krijgen”, zegt schepen van  ruimtelijke ordening Carl Devlies.

Daarom is er niet alleen een uitgebreide stedelijke projectstructuur en overleg met de buurt, maar investeerde de stad ook in intense en goede relaties met alle stakeholders in de Benedenstad.
Die open samenwerking loont in complexe projecten met verschillende eigenaars en betrokken overheden. Zo botsten de grote ambities niet per definitie op bestaande perceelsgrenzen en kon er met een open vizier gezocht worden naar oplossingen voor op het eerste gezicht tegengestelde belangen zoals de integratie van water in deze drukbebouwde omgeving.

Kwalitatieve ontwerpers
Diezelfde brede kijk op het ontwerp zat in de keuze om het project niet te definiëren als louter een gebouw, maar als  een te ontwerpen stuk stad. Het ontwerpteam rond Sergison Bates  architects (SBa) had de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester op die wijze ingevuld.

“Wat aan het ontwerp van SBa zo fantastisch is, is dat de toegang tot het gebouw langs de breedste kant bijna 60 meter lang is. Er is geen niveauverschil tussen het publiek domein en het gebouw zelf. Je kan gewoon binnenlopen en een paar meter verder ben je al aan de grootste zaal”, vult schepen van cultuur Denise Vandevoort aan. “Mensen moeten niet nadenken of ze wel binnen mogen. Er mag geen drempel zijn om te genieten van alle vormen kunst en cultuur. Wat we vandaag al met vele partners organiseren op de Velodroom, is wat dat betreft een heerlijke amuse-gueule voor wat de podiumkunstensite zal brengen.”

Besluit
Deze intense manier van werken helpt om van de podiumkunstensite een duurzame en stedelijke ontmoetingsplek te maken die ingebed gaat zitten in de historische omgeving en het waardevolle Dijlelandschap. Het gebouw zal zo niet alleen een enorme kwaliteitsinjectie zijn voor culturele infrastructuur in Leuven, maar ook het hart vormen van het stedelijke leven op deze plek.

De stad is dan ook zeer verheugd met de erkenning van de jury met de weg die we afleggen om tot dit resultaat te komen.