• by:
  • May 27th, 2020
  • Category:
Stad Leuven zet budget armoedebestrijding versneld in

Stad Leuven maakte eind 2019 bekend dat ze 150 miljoen euro investeert om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. De coronacrisis maakte het belang van zo’n structureel armoedebeleid extra duidelijk. Deze periode heeft een impact op alle Leuvenaars en in het bijzonder op bewoners die het voordien al moeilijk hadden.

“We willen niemand achterlaten en daarvoor voorzien we extra middelen”

Stad Leuven zet budget armoedebestrijding versneld in

Stad Leuven maakte eind 2019 bekend dat ze 150 miljoen euro investeert om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. De coronacrisis maakte het belang van zo’n structureel armoedebeleid extra duidelijk. Deze periode heeft een impact op alle Leuvenaars en in het bijzonder op bewoners die het voordien al moeilijk hadden. Dat budget wordt daarom versneld ingezet. Extra ondersteuning voor komende jaren wordt voorbereid. “We willen niemand achterlaten en daarvoor voorzien we extra middelen”, vertelt schepen Bieke Verlinden.

Stad Leuven maakte van bij de start van de legislatuur een duidelijke keuze: forse investeringen in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid. De stad onderzoekt momenteel welke bijkomende middelen nodig zijn om een antwoord te bieden op de nieuwe noden omwille van de coronacrisis.

 “Armoede is geen eenvoudig op te lossen probleem. Armoede nestelt zich in alle facetten van het dagelijks leven en zorgt voor een constante druk”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW.

“De coronacrisis heeft die druk nog verder opgevoerd, zo zijn de basisuitgaven hoger geworden door bijvoorbeeld de hogere voedingsprijzen of het wegvallen van gratis maaltijden op school of in de kinderopvang. Leuven wil een stad zijn waar iedereen mee kan, waar niet je afkomst maar je toekomst telt”, zegt Bieke Verlinden.

Noden opvangen

“We willen niemand achterlaten”, zegt Bieke Verlinden. “Daarom hebben we al bij de start van deze crisis een ongelooflijke samenwerking opgezet om mensen die het moeilijk hebben extra te ondersteunen en iedereen aan boord te houden. Voordien gebeurde dat ook al, maar deze schaal is ongezien.”

Het stadsinitiatief ‘Leuven Helpt’ is een belangrijke schakel. Het ontpopte zich in een mum van tijd tot een onthaal waar je met al je vragen terecht kan. Ondertussen stelden al bijna 2.400 Leuvenaars zich via Leuven Helpt kandidaat om anderen te helpen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, huiswerk te begeleiden, maaltijden voor anderen te koken, een gesprek via telefoon te doen …

Alle mogelijke hulpvragen van inwoners komen hier samen. Een team van stadsmedewerkers koppelt ze met vrijwilligers, buurtorganisaties of met professionele partners, naargelang de vraag. Zo hebben we al bijna duizend Leuvenaars kunnen ondersteunen. Leuven is een zorgzame stad. Om de Leuvenaars aan te moedigen solidair te blijven, bekijkt de stad hoe ze Leuven Helpt  ook na corona kan verderzetten.

Om de noden te verzamelen, belt de stad ook heel gericht naar inwoners die misschien hulp of ondersteuning kunnen gebruiken, zoals gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, nieuwkomers, alleenstaande ouders, 70-plussers… Bijna 7.000 Leuvenaars kregen een telefoontje om te horen hoe het met hen gaat en of ze ondersteuning nodig hadden. De buurtwerkers trokken de buurt in om mensen op te zoeken en hulp te bieden. Ook heel wat jeugdwerkers en gemeenschapswachten waren elke dag aan de slag, en blijven nauw in contact staan met de inwoners en verwijzen door waar nodig.

Ondersteuning in samenwerking met partners

De impact van de coronacrisis uit zich op heel wat domeinen. Vele organisaties en partners steken samen met de stad de handen uit de mouwen om de verschillende noden en vragen te beantwoorden. Zo kookt Poverello, in samenwerking met de buurtwerkingen, gezonde maaltijden. De RuimteVaart werd omgetoverd tot een afhaaldienst die dankzij Leuven Helpt kon rekenen op extra vrijwilligers en materiaal in de keuken. Ook de buurtcentra en de lokale dienstencentra zorgen voor afhaalmaaltijden.

Kwetsbare kinderen en gezinnen

De stad zet al jaren hard in op integrale gezinsondersteuning, met coaches die gezinnen begeleiden. De coronacrisis zorgde voor een aantal urgente problemen, die via bestaande initiatieven snel werden aangepakt. Voor laagdrempelige gezondheidszorg kunnen kwetsbare gezinnen terecht in de wijkgezondheidscentra.

Kirikou, de kindermaterialenbank van stad Leuven, draaide op volle toeren en verdeelde meer dan 600 spelpakketten aan gezinnen. Daarnaast bezorgde de stad, in samenwerking met het onderwijsnetwerk SOM, bijna 600 laptops aan leerlingen en gezinnen die het moeilijk hebben. Via de uitgebreide buddywerking werd overgeschakeld op online huiswerkbegeleiding, zodat meer dan 350 buddy’s hun leerlingen kunnen blijven ondersteunen, aangevuld met vrijwilligers via Leuven Helpt.

Ook bij de opvang van kinderen van wie de ouders geen alternatief hebben, werd vanaf het begin van de coronacrisis ondersteuning geboden. Om de leerlingen die de voorbije maanden een leerachterstand opliepen goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te laten beginnen, werkt de stad samen met het onderwijs aan een Leuvense zomerschool, waar kinderen al spelend zullen kunnen leren. De stad en SOM houden met het platform ‘Leuven Leert’ mee de vinger aan de pols. Leuven Leert staat ouders en leerkrachten bij in deze uitdagende schoolperiode.

“De coronacrisis heeft de bestaande ongelijkheden nog verscherpt, zeker in het onderwijs. Vanaf het begin hebben we scholen en leerlingen ondersteund, zodat we zoveel mogelijk leerlingen aan boord konden houden. Onder andere door de verdeling van de laptops en vrijwilligers in te zetten voor online huiswerkbegeleiding. In de zomervakantie zullen we samen met de Leuvense scholen werk maken van een zomerschool, waarin kinderen de nodige ondersteuning krijgen zodat ze aan het begin van het schooljaar sterker kunnen starten” zegt Lalynn Wadera, schepen van onderwijs.

Anderstalige nieuwkomers

Voor anderstalige nieuwkomers zette de stad vanaf het begin in op duidelijke, meertalige informatie. Stadsmedewerkers belden nieuwkomers om te informeren naar het welbevinden.

De Nederlandse lessen en fysieke oefenmomenten moesten worden stopgezet omwille van corona. Dus werden ze ‘online’ voortgezet, via buddy-gesprekken op WhatsApp. Meer dan 150 nieuwkomers oefenen nu het Nederlands in kleine gespreksgroepjes, onder begeleiding van een vrijwilliger, zowel vaste als nieuwe vrijwilligers via Leuven Helpt. Oefenbundels Nederlands werden aan huis bezorgd.

Daklozenopvang

Al bij de start van de lockdown besliste de burgemeester om de jeugdherberg in te zetten als tijdelijke nachtopvang voor daklozen. Aanvullend werd ook een dagopvang opgericht, waar daklozen elke dag terecht konden voor een maaltijd, om zich te wassen of wat te rusten. “We zijn zeer blij dat we dit samen met allerlei partners, zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), op zo een korte termijn konden realiseren. De inspanningen van alle medewerkers zijn onwaarschijnlijk. Ze geven elke dag opnieuw het beste van zichzelf” zegt Bieke Verlinden.

Financiële steun

Via OCMW Leuven krijgen gezinnen extra financiële ondersteuning. “We bezorgen alle ingeschreven gezinnen een maaltijdchequekaart waar 35 euro per kind op staat. Daarmee kunnen ze boodschappen doen in een winkel naar keuze” zegt Verlinden. De maatschappelijk werkers brengen de maaltijdchequekaart aan huis. Zo kunnen ze de gezinnen fysiek ontmoeten. “De voorbije weken hielden ze contact met de gezinnen via de telefoon. Het zal zowel de maatschappelijk werker als de cliënt deugd doen om elkaar via een stoepgesprek terug te zien. Samen raken we hier weer uit, want samen staan we zoveel sterker”, aldus Bieke Verlinden.

Daarnaast biedt het OCMW structurele ondersteuning. “Zo is er de Leuvense huurpremie en passen we het leefloon, dat nog steeds onder de armoedegrens ligt, bij met een toelage menselijke waardigheid. Zo werken we voor iedereen op maat. Zeker nu, in crisistijd, is het ontzettend belangrijk om solidair te zijn met elkaar en te zorgen dat we iedereen aan boord houden”, besluit Bieke Verlinden

Iedereen, met ongeacht welke vraag, kan nog steeds terecht bij het informatiecentrum van de stad Leuven op het gratis telefoonnummer 0800 16 9 16, via e-mail op corona@leuven.be. Meer informatie vind je op www.leuven.be/corona.