• by:
  • June 28th, 2023
  • Category: welzijn en zorg
Stad Leuven financiert hulp voor veerkrachtige scholen

De zomervakantie start bijna voor 25.000 leerlingen uit 77 Leuvense scholen. Het einde van een schooljaar waarin het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren bijzondere aandacht kreeg. De stad ondersteunt Leuvense scholen in hun zoektocht om leerlingen en leraars gemotiveerd aan boord te houden. Ze kunnen hiervoor een projectpremie ontvangen om professionele begeleiding op maat krijgen. ​

De noden in de scholen zijn verschillend. Daarom zetten we in op begeleiding op maat van de school.

Stad Leuven financiert hulp voor veerkrachtige scholen

Stad Leuven financiert hulp voor veerkrachtige scholen
Stad Leuven financiert hulp voor veerkrachtige scholen

“In onze stad willen we iedereen aan boord houden. We willen elke jongere de kans geven om te blijven leren, in connectie te blijven met de school. Vandaag zien we dat de druk op sommige jongeren groot is. Scholen zoeken naar manieren om hen daarbij te ondersteunen. We moedigen scholen aan om hiervoor de hulp van experten in te roepen. Want onze jongeren zijn te belangrijk. Zij moeten zich goed kunnen voelen op school”, vertelt schepen Lalynn Wadera. ​ ​ 

Welbevinden onder druk ​
​Uit een bevraging van Pact 3000, de leerlingenraad van alle Leuvense scholen, bleek dat ​ 76% van de Leuvense jongeren zich tijdens de coronacrisis niet goed in zijn vel voelde. En ook recenter toonde een internationale studie bij 20.000 Vlaamse jongeren aan dat hoewel 9 op de 10 jongeren tevreden is over zijn leven in 2022, er toch ook veel jongeren zich zenuwachtiger, humeuriger en ongelukkiger voelen en meer moeite hebben met inslapen. “Onze Leuvense secundaire scholen geven aan dat ook zij dat voelen. Er zijn meer afwezigheden omwille van ziekte of andere redenen. Dat is voor ons een signaal om extra aandacht te hebben voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten”, weet Wadera. 

“We voelen heel sterk aan dat het mentaal welzijn onder druk staat, lang niet alleen in onze school”, verduidelijkt Sofie Snyers, leerlingenbegeleider bij GO! Campus Redingenhof, een van de scholen die al intekende op de projectpremie van de stad. “De maatschappelijke druk om te presteren en altijd het beste van jezelf te geven is onder meer door de invloed van sociale media enorm groot, op volwassenen maar zeker ook op de kwetsbare groep van tieners.” ​ 

Begeleiding op maat ​ ​
​De stad werkt al lang samen met de scholen rond welbevinden en moeilijk hanteerbaar gedrag bij jongeren. Sinds dit schooljaar kunnen secundaire scholen bij de stad financiering voor een begeleiding door een gespecialiseerde welzijnsorganisatie aanvragen. “De noden in de scholen zijn verschillend. Daarom zetten we in op begeleiding op maat van de school. We richten ons op zowel de leerlingen als de (zorg)leerkrachten, directies, leerlingbegeleiders… want een positief en dynamisch leerklimaat creëer je alleen samen.” 

Al vijf secundaire scholen vroegen de projectpremie aan, waaronder GO! Campus Redingenhof en het Heilig Hart Instituut Heverlee. ​ 

Middagsport en afterwork-café ​
​Met acties zoals sporten tijdens de middagpauze of afterwork-cafés voor leraren probeert GO! Campus Redingenhof aan dat welzijn te werken. “Met de steun van de stad willen we dat structureler gaan aanpakken”, vertelt pedagogisch directeur Els Adriaens. “Concreet roepen we de hulp in van expert Johan Deklerck, die de leraren nog meer in hun kracht zal zetten. Want een leerkracht die met zelfvertrouwen voor de klas staat, is de basis voor positiviteit en leerbereidheid bij de leerlingen.” Daarnaast gaat de school samenwerken met de Vlaamse Scholierenkoepel om de leerlingenraad nieuw leven in te blazen. “We willen onze jongeren een stem geven, want we willen werken vanuit hun vragen en noden”, vertelt Sofie Snyers. ​ ​ 

Handvaten voor leraren ​
​Het Heilig Hart Instituut Heverlee maakte het voorbije schooljaar al van de subsidie gebruik om haar klastitularissen te laten coachen in verbindende communicatie door welzijnsorganisatie Alba. ​ 

“Leerkrachten staan vandaag voor grote uitdagingen: de modernisering van het secundair onderwijs, het lerarentekort, een langere loopbaan, toenemende zorgaspecten… Er leven veel noden bij onze 450 personeelsleden en wij willen daar gehoor aan geven”, vertelt personeelsdirecteur Kristien De Mot. Tijdens de sessies krijgen leerkrachten inzicht in hun communicatiestijl, leren ze hun grenzen kennen en bewaken en krijgen ze handvaten om in positieve dialoog te gaan met ouders en leerlingen. “Dit traject is voor ons nog maar het begin. We zullen ook de volgende jaren hard blijven inzetten op onze leerkrachten. Want als zij sterk in hun schoenen staan, hebben ze ook de ruimte en energie om hun leerlingen te versterken”, vertelt directeur Els Janssens. ​ ​ 

Andere scholen volgen ​
​Met de subsidie hoopt de stad dat alle scholen de juiste ondersteuning kunnen geven aan leerlingen die het moeilijk hebben. “De kerntaak van leraren is jongeren tot leren brengen. Het kan niet de bedoeling zijn dat leraren, of de school deze zorg alleen dragen. Vanuit de stad willen we hen hierbij ondersteunen. Door extra handen en expertise op school te brengen – zodat er gepaste ondersteuning aan jongeren gegeven kan worden. Ik hoop dat de getuigenissen van deze scholen ouders geruststellen dat we in Leuven de leerkrachten en de leerlingen niet loslaten. Zij zijn te belangrijk voor ons. En de Leuvense scholen roep ik op om projecten in te dienen. Er zijn in Leuven veel experten en straffe organisaties die willen helpen. Alleen samen kunnen we dit aanpakken, en dat is nu net waar we in Leuven in uitblinken”, besluit schepen Wadera. ​