• by:
  • June 27th, 2023
  • Category:
Erepenning van stad Leuven voor buurtwerk ’t Lampeke

Op 1 juni 2023 ontving buurtwerk ’t Lampeke de Prijs Armoede Uitsluiten 2023 van Welzijnszorg vzw. Ook de stad wil haar erkenning tonen voor hun werking. Zij nodigde daarom buurtwerk ’t Lampeke op 26 juni uit in het historische stadhuis en reikte hen ook de erepenning van de stad uit voor hun gewaardeerde werk in Leuven.

Leuven is een stad die niemand in de steek laat en daar zijn straffe partners zoals buurtwerk ’t Lampeke onmisbaar voor.

Erepenning van stad Leuven voor buurtwerk ’t Lampeke

Erepenning van stad Leuven voor buurtwerk ’t Lampeke
Op 1 juni 2023 ontving buurtwerk ’t Lampeke de Prijs Armoede Uitsluiten 2023 van Welzijnszorg vzw. Ook de stad wil haar erkenning tonen voor hun werking. Zij nodigde daarom buurtwerk ’t Lampeke op 26 juni uit in het historische stadhuis en reikte hen ook de erepenning van de stad uit voor hun gewaardeerde werk in Leuven.

Met de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten wil Welzijnszorg lokale armoedebestrijders waarderen voor hun inzet in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Bij de prijs hoort ook een financiële steun van 20.000 euro voor het versterken van de werking. De prijs stond dit jaar in het teken van gelijke kansen in het onderwijs. Onderwijs speelt immers een enorm belangrijke rol in het leven van kinderen in armoede.

De Leuvense organisatie buurtwerk ’t Lampeke ontving dit jaar de 24e Prijs Armoede Uitsluiten uit handen van Welzijnszorgvoorzitter Marc Justaert en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Ze werden gelauwerd vanwege, onder meer, hun sterke huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren, hun integrale aanpak, de intense samenwerking met buurtscholen en hun beleids- en vormingswerk op verschillende niveaus.

Erepenning van de stad
​De stad ontving gisterenavond op haar beurt Buurtwerk ’t Lampeke in de wandelzaal van het historische stadhuis. Het college overhandigde hen daar een erepenning van de stad Leuven. Daarmee toont de stad haar enorme waardering voor het verbindende werk dat buurtwerk ’t Lampeke al meer dan vijftig jaar doet in Leuven.

“Elke maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen in de kinderwerking hun huiswerk komen maken”, licht Karin Nelissen van buurtwerk ’t Lampeke toe. “Ook ondersteunen we jongeren die kiezen voor middenjury. We bieden de kinderen ruimte aan waar ze hun verhaal van de dag kwijt kunnen, waar ze leren om prioriteiten te kiezen, gestructureerd te werken en te evalueren. We betrekken in de mate van het mogelijke ook ouders bij het huiswerk maken. Vanuit de huiswerkklas vangen we heel wat signalen op en daarmee gaan we aan de slag samen met ouders, scholen en het beleid. Via projecten zoals brugfiguren, speelmaatjes op school en zoveel meer zijn we een inspiratie voor andere organisaties en beleidsmakers”.

“Als stad zijn we dankbaar dat we in ons sociale beleid kunnen rekenen op een werking zoals buurtwerk ’t Lampeke, die al zovele tientallen jaren samen met allerlei partners en het lokale bestuur opkomt voor de rechten van mensen. We zijn fier dat hun werk nu ook erkend wordt met deze mooie prijs. Leuven is een stad die niemand in de steek laat en daar zijn straffe partners zoals buurtwerk ’t Lampeke onmisbaar voor”, zegt bevoegd schepen Bieke Verlinden.

Erepenning van stad Leuven voor buurtwerk ’t Lampeke