• by:
  • June 29th, 2020
  • Category:
Stad blijft dichtbij Leuvenaars met zorgzame initiatieven

Om Leuvenaars op alle mogelijke manieren te ondersteunen in de afgelopen periode nam de stad heel wat initiatieven. Ook nu de coronamaatregelen veranderen en we naar het “nieuwe normaal” gaan, blijft de stad alles in het werk zetten om Leuvense inwoners proactief te bereiken en hen te ondersteunen.

De afgelopen periode was een zware periode, maar we hebben er als stad ook erg veel uit geleerd. Zeker ook over hoe we onze inwoners in een kwetsbare situatie nog beter kunnen bereiken en ondersteunen.

Stad blijft dichtbij Leuvenaars met zorgzame initiatieven

Om Leuvenaars op alle mogelijke manieren te ondersteunen in de afgelopen periode nam de stad heel wat initiatieven. Ook nu de coronamaatregelen veranderen en we naar het “nieuwe normaal” gaan, blijft de stad alles in het werk zetten om Leuvense inwoners proactief te bereiken en hen te ondersteunen.

Naast een heleboel andere acties zocht de stad tijdens de coronaperiode actief mensen op. Zo gingen stadsmedewerkers de straat op om in gesprek te gaan met jongeren of werd er telefonisch contact opgenomen met bepaalde groepen inwoners die misschien hulp konden gebruiken zoals senioren of alleenstaande ouders. Uit die contacten kwamen vaak noden naar voren waar de stadsmedewerkers vervolgens de gepaste ondersteuning voor zochten. Deze manier van werken heet “outreachend werken” en gaat uit van een actieve benadering om het welzijn van een bepaalde doelgroep te bevorderen.

Gemma Laforce, een alleenstaande moeder met 2 kinderen kreeg zo’n telefoontje. Zij  getuigt: “Ik werd heel snel al opgebeld door Huis van het Kind en zij bleven de hele periode in contact. Ook het buurtcentrum Sint-Maartensdal nam geregeld contact op. Voor mij als alleenstaande mama was het heel fijn om af en toe een babbel te doen met een andere volwassene. Het buurtcentrum ondersteunde me trouwens ook met de kinderen: de buurtwerkers gingen 1 keer per week met de kinderen wandelen of spelen op veilige afstand zodat ik even een moment voor mezelf had. Via Leuven Helpt zorgde de stad voor huiswerkbegeleiding voor de kinderen en er werd een spelpakket van Kirikou geleverd. Maar ook ikzelf heb mijn steentje bijgedragen door als lid van MAAKbar mondmaskers te maken. Het is echt geweldig hoe Leuven elkaar geholpen heeft!”

Ook heel wat andere Leuvense gezinnen konden op extra steun rekenen. Tijdens de coronacrisis verdeelde Kirikou meer dan 600 spelpakketten onder gezinnen die het minder breed hebben en ongeveer 150 kinderen kregen extra, persoonlijke huiswerkbegeleiding door vrijwilligers.

1.840.000 euro om Leuvenaars proactief te bereiken
De stad Leuven werkte outreachend op verschillende fronten om inwoners te bereiken en wil dit ook na de coronaperiode blijven doen. In totaal zal er 1.840.000 euro extra geïnvesteerd worden in outreachend werken via buurtwerk, de maatschappelijk werkers van het OCMW, de gezinscoaches, jeugdwerkers en het sterke Leuvense middenveld. Op die manier zal er extra ingezet worden op het actief bereiken van bepaalde doelgroepen zoals daklozen,inwoners in een kwetsbare situatie, OCMW-cliënten. Nog meer Leuvense inwoners worden zo proactief geïnformeerd over de financiële tegemoetkomingen en ondersteuning waarop ze mogelijks recht hebben.

Coronanoodfonds van 300.000 euro voor OCMW-cliënteel
Ook het OCMW voorziet een corona-noodfonds van 300.000 euro, waarop elke cliënt, voor noden die ontstaan zijn tijdens corona, beroep kan doen. Er is daarbij vooral aandacht voor de basisbehoeften, zoals energie, psychologische noden... Ook worden voor cliënten en gezinnen in begeleiding bij de sociale dienst van het OCMW extra initiatieven genomen om de digitale kloof te dichten, bijvoorbeeld door laptops en WiFi beschikbaar te maken voor wie deze uitgave niet kan doen.

Verdere uitbouw van Leuven Helpt
Tijdens de coronacrisis werd Leuven Helpt op korte tijd de spil voor de vele vragen vanuit Leuvenaars, scholen, verenigingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, buren … Dit Leuvense platform, dat ondertussen in vele andere steden en zelfs in het buitenland werd overgenomen, legde in een mum van tijd de basis voor het werken van de toekomst. Leuven Helpt, en andere soortgelijke initiatieven, worden  verder gezet en uitgebouwd. Inwoners kunnen er op één duidelijke plek terecht voor al hun vragen voor ondersteuning. Naast professionele ondersteuning van inwoners blijft de stad ook vrijwillige burenhulp stimuleren en ondersteunen.

Op die manier werkt de stad samen met heel veel partners aan een fijnmazig netwerk van ondersteuning, zorg en hulp op maat voor alle Leuvenaars. “De afgelopen periode was een zware periode, maar we hebben er als stad ook erg veel uit geleerd. Zeker ook over hoe we onze inwoners in een kwetsbare situatie nog beter kunnen bereiken en ondersteunen. Tijdens deze crisis is er ook een golf van solidariteit en heel wat sterke initiatieven ontstaan die we willen verankeren. Vanuit de expertise die we nu hebben, werken we verder zodat alle Leuvenaars de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben,” besluit schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden.