• by:
  • July 22nd, 2020
  • Category:
Leuven blijft doorgedreven preventieve aanpak hanteren voor corona

Het aantal besmettingen met het coronavirus zit in stijgende lijn in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen relatief laag, maar we blijven uiterst alert”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, rapporteert voor Leuven vier besmettingen de laatste zeven dagen.

“Voor ons is het sleutelwoord preventie. We zetten die doorgedreven preventieve aanpak van de voorbije maanden verder en wachten niet tot het aantal besmettingen toeneemt”

Leuven blijft doorgedreven preventieve aanpak hanteren voor corona

Het aantal besmettingen met het coronavirus zit in stijgende lijn in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen relatief laag, maar we blijven uiterst alert”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, rapporteert voor Leuven vier besmettingen de laatste zeven dagen. “De voorbije maanden hebben we hard ingezet op doorgedreven preventie, ondersteuning en duidelijke communicatie”, zegt Ridouani. “Iedereen is samen verantwoordelijk om de coronacrisis te bezweren. Nu is het meer dan ooit het moment om vol te houden. Uiterst voorzichtig blijven en de maatregelen volgen is belangrijk, als we het aantal besmettingen laag willen houden.”

“Voor ons is het sleutelwoord preventie. We zetten die doorgedreven preventieve aanpak van de voorbije maanden verder en wachten niet tot het aantal besmettingen toeneemt”, zegt Ridouani. “We hopen dat de nationale veiligheidsraad morgen over een daadkrachtig pakket maatregelen beslist om een tweede golf nog tegen te houden.”

Mondmasker verplicht op evenementen met versterkte muziek
Mondmaskers maakten van bij aanvang deel uit van de preventieve aanpak. Reeds in april bestelde de stad gratis en kwalitatieve mondmaskers voor elke Leuvenaar vanaf 6 jaar. Begin deze maand legde de stad als eerste een mondmaskerplicht op voor bezoekers aan de vrijdag- en zondagmarkt. Die maatregel werd ondertussen op vele plaatsen overgenomen. Ook op de brocantemarkt van 1 en 2 augustus is een mondmasker verplicht. Daarnaast is er een verplichting in winkels, het openbaar vervoer, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, de openbare gebouwen, gebedshuizen, musea en de bibliotheken.

Daar komt nu een mondmaskerverplichting bij voor evenementen waar versterkte muziek gespeeld wordt op het openbaar domein, waar de stad organisator is of een vergunning voor levert. “We verplichten op die events mondmaskers. Met versterkte muziek komen mensen dichter bij mekaar om te praten, en spreken ze luider. Een mondmasker biedt dan extra bescherming”, zegt burgemeester Ridouani. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de Anderhalvemetersessies of andere optredens. Alle voorzorgen zijn genomen om die evenementen veilig te organiseren, zoals een beperkt aantal bezoekers en aparte bubbels. Door mondmaskers te verplichten, willen we de veiligheid extra garanderen.”

“Ook op andere evenementen waar we inschatten dat een mondmasker nuttig is, wordt een verplichting opgelegd”, zegt Ridouani. “We maken een risico-inschatting op maat voor elke activiteit.”  De mondmaskerplicht kan nog uitgebreid worden naar andere locaties, in afstemming met wat de veiligheidsraad morgen nog beslist.

“De mondmaskerplicht wordt goed opgevolgd”, zegt Ridouani. “Ik raad iedereen aan om een mondmasker te dragen op alle plaatsen waar het druk is, ook al is het er niet verplicht. Daarnaast blijft het belangrijk om de basisregels altijd te respecteren, ook als je een mondmasker draagt. Blijf dus geregeld je handen wassen, hou afstand van elkaar, beperk je sociale contacten, spreek bij voorkeur buiten af en wees extra voorzichtig met mensen die tot een risicogroep behoren. Het is het geheel aan maatregelen waarmee we het aantal besmettingen laag kunnen houden.”

Verscherpt toezicht blijft
De stad en politie controleerden de voorbije maanden op de naleving van de federale maatregelen, onder meer in winkels en op het openbaar domein. Zo is er nog steeds een samenscholingsverbod voor groepen met meer dan 15 personen. “We zetten het verscherpt toezicht verder zodat de maatregelen worden gerespecteerd en om de inwoners te beschermen”, aldus Ridouani.

Ook bij horecazaken wordt gecontroleerd of de maatregelen, zoals het sluitingsuur, anderhalve meter tussen tafels en stoelen, geen luide muziek spelen, mondmaskerplicht voor personeel… opgevolgd worden. “95 procent van de horecazaken houdt zich aan de regels, waarvoor ik hen wil bedanken. De samenwerking is voorbeeldig en werpt zijn vruchten af”, zegt Ridouani. “De politie en de stad blijven actief controleren en ondersteunen. Ik roep zowel de uitbaters als de horecaklanten op om de richtlijnen nauwgezet te blijven volgen.”

“Uit de evaluatie en de controles van voorbije weken blijkt dat de caféuitbaters het goed doen,” zegt Ridouani. Het sluitingsuur wordt gerespecteerd en de terrastafels en -stoelen staan voldoende ver van elkaar. “Het is nog steeds een ontzettend moeilijke periode voor de horeca. De strenge maatregelen maken het hen niet gemakkelijk, maar ik ben tevreden dat het merendeel van de uitbaters weet dat het absoluut nodig is om de regels op te volgen.”

“Leuven bewijst dat we het virus kunnen terugdringen, maar de stijgende cijfers voor ons land zijn geen goed nieuws”, besluit Ridouani. “Laat ons samen de opflakkering aanpakken, door ons zorgzaam en verantwoordelijk te gedragen. De voorbije maanden hebben de Leuvenaars getoond dat ze dat kunnen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Alle maatregelen zijn te vinden op www.leuven.be/corona. Iedereen die hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 of via mail op leuven.helpt@leuven.be. Het informatiecentrum blijft bereikbaar voor mensen met vragen over corona, via 0800 16 9 16 of corona@leuven.be .