• by:
  • June 16th, 2023
  • Category:
Nieuwe landschapstekening cultureel erfgoed Leuven

Samen met de stad Leuven stelde de Leuvense cultureel erfgoedsector gisteren met trots zijn nieuwe landschapstekening voor. Een publicatie die vooruitblikt naar 2035 en naar de ambities en uitdagingen die de erfgoedsector wil aangaan. Met erfgoedreflex, terugkijkend van waar we komen. En vanuit de volle overtuiging dat cultureel erfgoed in Leuven de zuurstof voor onze gedeelde toekomst is. Geïnteresseerden kunnen de publicatie opvragen bij de Erfgoedcel van de stad Leuven.

Deze partners hebben samengewerkt om hun visie en ambities op de toekomstige erfgoedwerking voor Leuven te bundelen. Het resultaat is een 116 pagina’s tellende publicatie, die vanuit onze rijke waaier aan cultureel erfgoed en bijbehorende sleutelmomenten vooruitkijkt.

Nieuwe landschapstekening cultureel erfgoed Leuven

Nieuwe landschapstekening cultureel erfgoed Leuven
Samen met de stad Leuven stelde de Leuvense cultureel erfgoedsector gisteren met trots zijn nieuwe landschapstekening voor. Een publicatie die vooruitblikt naar 2035 en naar de ambities en uitdagingen die de erfgoedsector wil aangaan. Met erfgoedreflex, terugkijkend van waar we komen. En vanuit de volle overtuiging dat cultureel erfgoed in Leuven de zuurstof voor onze gedeelde toekomst is. Geïnteresseerden kunnen de publicatie opvragen bij de Erfgoedcel van de stad Leuven.

 

Leuven is een dynamische erfgoedstad die vanuit haar rijke verleden naar een beloftevolle toekomst kijkt. Dat uit zich in een sterke en diverse cultureel erfgoedsector van 32 erkende erfgoedorganisaties, waarin meer dan 4.000 vrijwilligers actief zijn.

“Deze partners hebben samengewerkt om hun visie en ambities op de toekomstige erfgoedwerking voor Leuven te bundelen. Het resultaat is een 116 pagina’s tellende publicatie, die vanuit onze rijke waaier aan cultureel erfgoed en bijbehorende sleutelmomenten vooruitkijkt. En die vooral ook een uitnodiging is aan andere sectoren, diverse gemeenschappen en partners van binnen en buiten Leuven om samen aan de slag te gaan en cultureel erfgoed mee als hefboom in te zetten voor onze gedeelde toekomst”, aldus schepen van cultuur Bert Cornillie. Je leest er meer over in de publicatie.

Indrukwekkende cijfers en sterke verhalen
​Leuven telt meer dan 80 km archieven, 300.000 collectiestukken, 57 door Vlaanderen erkende topstukken, 614.000 publicaties, 400 erfgoedprofessionals, 4.000 vrijwilligers en 5 immaterieel erfgoedpraktijken op de Vlaamse Inventaris. Maar het Leuvens cultureel erfgoed is vooral veel meer dan dat. Het is levende materie, mensenwerk, van en voor steeds nieuwe groepen en generaties. Daarom vind je in de publicatie niet alleen cijfers maar ook beschrijvingen van Leuven, zijn inwoners en erfgoed in 30 sleutelmomenten en twaalf sterke voorbeelden van straffe, boeiende, innovatieve of ontroerende cultureel erfgoedprojecten.

Cultureel erfgoed is duidelijk een belangrijk onderdeel van het bruisende Leuvense leven.

Drie boeiende uitdagingen
In Leuven willen de cultureel erfgoedspelers samen met elkaar en vooral ook met anderen een actieve rol opnemen. Experimenteren en durven staan centraal in deze visie. Het talent en de kennis is in Leuven aanwezig en ook het erfgoed heeft alle troeven in zich om nog meer een factor van samenlevingsbelang te zijn. ​
​​
​De cultureel erfgoedsector wil expliciet inzetten op verbinding door debat, dialoog en uitwisseling en zo mee ingaan tegen polarisering, discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid. Daarnaast wil de sector er voor zorgen dat de erfgoedwerking in Leuven een weerspiegeling is van de samenleving vandaag. De sector streeft naar contacten zonder drempels en wil dat Leuvenaars en bezoekers ongeacht leeftijd, herkomst, geloof, opleidingsniveau of ​ sociaaleconomische achtergrond zich herkennen of thuis voelen in de Leuvense werking rond cultureel erfgoed. Tot slot wil de sector bijdragen aan het denken over en de transitie naar een meer duurzame toekomst, onder meer door in de brede samenleving de erfgoedreflex te bevorderen. Van waar komen we en wie zijn de volgende generaties?

Reflecties
Gisteren werd de landschapstekening voorgesteld in het stadhuis en werden ook enkele sprekers uitgenodigd om hun reflectie te geven op de tekst.
​“De landschapstekening is een soort stadsplan van organisaties die de stad hebben gemaakt tot wat ze vandaag is. En hoe het Leuvens erfgoed vertakt is naar de ruimere landkaart van Vlaanderen, België en zelfs internationaal. Leuven is een bloeiende erfgoedstad die zich nu kwetsbaar opstelt om in een stad met veel stemmen de werking te verbreden en automatismen ter discussie te stellen zodat de werking een weerspiegeling wordt van de samenleving. Het succes hangt af van hoe deze sector zich kan vervellen, kan transformeren en mede-eigenaarschap kan creëren en zo richting meer inclusiviteit gaan”, aldus Jorijn Neyrinck, coördinator van Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

“Om de ambitie voor 2035 waar te maken om een weerspiegeling van de samenleving te zijn moet meer ingezet worden op verbinding door debat, op het bereiken van jongeren en diverse groepen. Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse actoren, ook de nieuwe actoren die de weg nog niet kennen naar het Leuvense erfgoed”, besluit Sandrine Ekofo, jurist en expertlid van de werkgroep dekolonisatie van de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start
Deze landschapstekening is geen eindpunt, maar een start, een uitnodiging om samen verder aan de slag te gaan en de ambities waar te maken. Hiervoor zullen jaarlijks één of meerdere erfgoedcafés georganiseerd worden rond verschillende topics uit de landschapstekening. De Leuvense erfgoedsector breekt tijdens deze bijeenkomsten bewust uit en nodigt partners, publiek, experten en Leuvenaars rond deze thema’s uit om mee na te denken en te doen.

Erfgoed van, voor en door iedereen
​Wie interesse heeft in de landschapstekening cultureel erfgoed, kan een exemplaar opvragen via erfgoedcel@leuven.be. ​

Didi De Paris droomde alvast van het erfgoeddichterschap en liet zich inspireren door de landschapstekening. Zijn tekst lees je hier.