• by:
  • February 2nd, 2021
  • Category:
Leuvens vaccinatiecentrum in de Brabanthal

Stad en Eerstelijnszone Leuven richten samen met experten uit de gezondheidszorg en de eventsector het Leuvense vaccinatiecentrum in de Brabanthal in. “Het vaccinatiecentrum is zo uitgetekend dat Leuven snel en vlot de capaciteit kan aanpassen aan het ritme van de vaccinleveringen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Je laten vaccineren moet een positieve ervaring worden, zodat je niet aarzelt om opnieuw langs te komen voor de tweede inenting.

Leuvens vaccinatiecentrum in de Brabanthal

Stad en Eerstelijnszone Leuven richten samen met experten uit de gezondheidszorg en de eventsector het Leuvense vaccinatiecentrum in de Brabanthal in. “Het vaccinatiecentrum is zo uitgetekend dat Leuven snel en vlot de capaciteit kan aanpassen aan het ritme van de vaccinleveringen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Experten van UZ Leuven, het Heilig Hartziekenhuis en de eerstelijnszorg hebben samen met de stadsdiensten de hele vaccinatiestroom, van onthaal tot de wachtruimte, optimaal uitgetekend. “Op die manier verloopt het zowel voor de Leuvenaars als het personeel comfortabel en vlot”, zegt burgemeester Ridouani. “Als er meer vaccins geleverd worden, dan kunnen we een versnelling hoger schakelen, door meer kabinetten in te zetten en de openingsuren te verruimen.”

Leuven heeft de Vlaamse blauwdruk met vaccinatielijnen verder verfijnd naar een systeem van kabinetten. Er zijn 28 kabinetten, wat qua capaciteit overeenkomt met 12 à 16 vaccinatielijnen. Dat biedt enkele voordelen. “In dat kabinet vindt zowel het medisch voorgesprek, de eigenlijke vaccinatie zelf als de registratie van de vaccinatie plaats”, zegt Bart Tirez, voorzitter van Eerstelijnszone Leuven. “Dat zorgt ervoor dat Leuvenaars zich minder moeten verplaatsen binnen het vaccinatiecentrum, en dat we het medisch personeel efficiënter kunnen inzetten. Ook qua ruimtegebruik is het praktischer.” Een bijkomend voordeel is dat de passage voor medisch personeel en bezoekers gescheiden verloopt, wat extra bescherming biedt. Er zijn ook een aantal reservekabinetten voorzien die ingezet kunnen worden bij onverwachte problemen, zodat de wachttijd voor de Leuvenaars beperkt kan blijven.

Het vaccinatiecentrum is ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Er zijn een aantal extra grote kabinetten, met een bredere ingang voor bijvoorbeeld elektrische rolstoelgebruikers.

Voor de opbouw en inkleding van het vaccinatiecentrum werkt Leuven samen met een eventbureau. De stad richt het vaccinatiecentrum aangenaam en kwaliteitsvol in. Zo is er bijvoorbeeld sfeervolle gekleurde verlichting, die ook als signalisatie dient. “Het is belangrijk dat we een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad halen”, zegt burgemeester Ridouani. “Je laten vaccineren moet een positieve ervaring worden, zodat je niet aarzelt om opnieuw langs te komen voor de tweede inenting. Het kan ook helpen om mensen die twijfelen over de streep te trekken.”

Medisch personeel en vrijwilligers
Om de komende maanden het vaccinatiecentrum te bemannen, zijn er veel medewerkers nodig. Daarvoor werkt de stad samen met meerdere partners. “Er hebben zich al een vijfhonderdtal mensen aangemeld”, zegt burgemeester Ridouani. “Het engagement om mee te werken en het vaccineren zo goed mogelijk te laten verlopen, is groot.” De stad zet, net zoals eerder bij het schakelzorgcentrum en de huisartsenwachtposten, eigen medewerkers in. De eerstelijnszone, bestaande uit vertegenwoordiging van gezondheidszorg, de welzijnssector, lokale besturen en personen met een zorg- en ondersteuningsnood, coördineert de inzet van het medisch personeel.

Hoe verloopt een vaccinatie?
Elke Leuvenaar krijgt van de Vlaamse overheid een uitnodiging, per brief, mail en/of sms. Daarop staat de dag en het tijdstip waarop je je mag aanmelden in de Brabanthal.

Eens bij de Brabanthal kom je na een temperatuurcheck aan de check-in. Daarna neem je plaats in de wachtzone en ga je naar een kabinet, waar je enkele medische vragen beantwoordt. Die vragen dienen om na te gaan of je het vaccin mag ontvangen. In hetzelfde kabinet krijg je ook de inenting, je hoeft je daar niet voor te verplaatsen.

Eens ingeënt, neem je een kwartiertje plaats in een andere wachtruimte, waar stewards je bijstaan voor als er zich eventuele bijwerkingen voordoen. Daarna mag je naar huis. Voor de vaccins die momenteel goedgekeurd zijn, is een tweede prik nodig. Mensen die deze vaccins krijgen, komen dus drie weken later nog eens terug naar de Brabanthal.

De stad zal mensen die minder mobiel zijn helpen. In de Brabanthal wordt ook een wachtruimte voorzien voor chauffeurs, en voor wie met het openbaar vervoer komt en even moet wachten op de bus. Mensen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen, zullen aan huis worden gevaccineerd. Dat wordt momenteel verder uitgewerkt met de huisartsen en de eerstelijnszorg.

Volgorde en planning
De federale overheid bepaalde een volgorde, omdat de vaccinleveringen geleidelijk aan in fases verloopt. Momenteel loopt de vaccinatiefase in de woonzorgcentra. De vaccinaties van ziekenhuismedewerkers is ook gestart. Daarna volgen de medewerkers van de eerstelijnszorg.

Volgens de huidige planning start in maart de vaccinatie bij alle 65-plussers, en daarna die van de risicopatiënten en chronisch zieken. In april zijn mogelijk de essentiële beroepen, zoals politie en brandweer, aan de beurt. Wie tot de groep van essentiële beroepen behoort wat betreft vaccins, moet nog worden bepaald door de overheid. Aansluitend zal de brede vaccinatie van de algemene bevolking (18 - 64 jaar) starten. Dat is momenteel voorzien vanaf juni.

Deze timing is afhankelijk van de snelheid van de vaccinleveringen.