• by:
  • February 8th, 2021
  • Category:
Inwoners Kessel-Lo geven vorm aan hun openbare ruimte van de toekomst

De stad en Leuven 2030 lanceren vandaag Vorm 3010, een participatietraject om samen met de Kesselaars vorm te geven aan een aantrekkelijke invulling van hun buurten, straten en pleinen.

Als we de toekomst van Kessel-Lo vormgeven, dan doen we dat samen met de bewoners. Zo komen we samen tot gedragen oplossingen en geven we inwoners mee verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Inwoners Kessel-Lo geven vorm aan hun openbare ruimte van de toekomst

De stad en Leuven 2030 lanceren vandaag Vorm 3010, een participatietraject om samen met de Kesselaars vorm te geven aan een aantrekkelijke invulling van hun buurten, straten en pleinen. Met als richtpunt een Kessel-Lo waar je elkaar kan ontmoeten, waar je je vlot en veilig kan verplaatsen en dat duurzaam is. Vorm 3010 is zo ook de start van de eerste leeromgeving die in Leuven wordt opgezet als onderdeel van een ambitieus Europees klimaatprogramma.

Ook morgen goed leven in Kessel-Lo
Het is goed wonen en leven in Kessel-Lo. Maar Kessel-Lo staat natuurlijk niet stil: ook hier groeit de bevolking, komen er scholen en huizen bij, neemt de verkeersdrukte toe en worden de zomers heter en droger. Er staan dus uitdagingen voor de deur, onder meer op het vlak van mobiliteit en klimaatbestendigheid.

De komende twee jaar willen de stad en Leuven 2030 daarom samen met de inwoners vorm geven aan het Kessel-Lo van de toekomst: aangename, duurzame buurten waar je elkaar kan ontmoeten en waar je je vlot kan verplaatsen. “We kiezen er expliciet voor om deze aspecten met elkaar te verbinden om zo tot creatievere en straffere oplossingen te komen”, aldus schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid David Dessers.

“We gaan het debat opentrekken naar levenskwaliteit, verkeersveiligheid, ontharding, ontmoeting en  klimaatrobuustheid. Hierin speelt de inrichting van het publiek domein een essentiële rol”, zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Door te ontharden, meer groen te voorzien en ontmoetingsplekken te creëren, kunnen we de kwaliteit van de woonomgeving sterk verhogen.”

Samen met alle Kesselaars
En dat willen de stad en Leuven 2030 meer dan ooit sámen met haar inwoners doen. Daarom start vandaag Vorm 3010, het twee jaar durende participatietraject van stad Leuven en Leuven 2030. Daarmee krijgen alle Kesselaars de kans om mee na te denken én hun openbare ruimte mee te bepalen.

“Niemand die beter kan aangeven hoe de straten, pleinen en parken ervaren worden en waar nog onbenutte kansen liggen,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Als we de toekomst van Kessel-Lo vormgeven, dan doen we dat samen met de bewoners. Zo komen we samen tot gedragen oplossingen en geven we inwoners mee verantwoordelijkheid en vertrouwen. Met Vorm 3010 bouwen we verder op de Leuvense traditie om haar inwoners te betrekken bij het beleid, maar gaan we nog een stap verder.”

Het participatietraject verloopt in verschillende fases. Vandaag start de eerste fase met een brede bevraging waarin de Kesselaars onder meer hun mening kunnen geven over negen stellingen op het vlak van mobiliteit, groen en ontmoeting. Op een interactieve kaart kunnen deelnemers meteen ook zien wat hun keuzes betekenen voor Kessel-Lo. Meedoen kan online op het platform vorm3010.be of via een offline enquête, nog tot 8 maart. De inwoners van Kessel-Lo krijgen daarover binnenkort alle informatie in de bus. Ook op straat kom je Vorm 3010 vanaf vandaag tegen via wijkwandelingen en borden.

In een tweede fase zal een door loting gekozen burgerpanel samen met experts aan de slag gaan met de bevindingen uit de bevraging. Om ze vervolgens in een derde fase, opnieuw met alle Kesselaars, uit te werken en in de publieke ruimte uit te testen.

Een slim mobiliteitsplan
Vorm 3010 zal onder meer richting geven aan een slim en duurzaam mobiliteitsplan. “We willen ervoor zorgen dat de Kesselaars zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen. Hiertoe willen we sluipverkeer aanpakken, de snelheid naar beneden halen en meer ruimte geven aan de vele voetgangers en fietsers. Om dit te realiseren is de input van de Kesselaars belangrijk. Samen maken we het zo nog aangenamer wonen en leven in Kessel-Lo,” aldus schepen Dessers. Het traject voor de opmaak van het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo beslaat één jaar. In 2022 moet het plan klaar zijn. Ook in de andere deelgemeenten zal de stad in dialoog gaan met de buurt voor de opmaak van mobiliteitsplannen.

Het Europa van morgen start in Kessel-Lo
Vorm 3010 is meteen ook het begin van het eerste Leuvense programma binnen het Europese ‘Healthy, Clean Cities’ innovatie-initiatief. Daarvoor selecteerde het Europees expertisecentrum EIT Climate-KIC Leuven eind 2019 als één van tien icoonsteden, samen met steden als Kopenhagen, Wenen, Amsterdam en Madrid. Het doel is om nieuwe manieren te ontwikkelen en te testen die sneller leiden tot een klimaatneutrale toekomst.

“Vorm 3010 is zo ook de start van een Leuvens programma om snellere en grotere stappen te zetten in het kader van de stedelijke klimaattransitie”, zegt Arwen Dewilde, programmacoördinator van Vorm 3010 bij Leuven 2030. “Wat we zo in Leuven leren zorgt niet alleen voor een meer aantrekkelijke toekomst voor de Leuvenaars, maar zal ook een impact hebben in de rest van Europa.” In Leuven zullen er de komende maanden nog andere programma’s worden opgestart.

Vorm 3010 is een samenwerking tussen stad Leuven en Leuven 2030, met de steun van EIT Climate-KIC.