• by:
  • May 2nd, 2019
  • Category:
Denk mee na over toekomst van de stad

Leuven als zorgzame, groene en welvarende stad. Dat is waarin het stadsbestuur de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro investeert.

We willen elke Leuvenaar een stem geven.

Leuvens stadsbestuur roept iedereen op om mee na te denken over de toekomst van de stad

Meer groen in de straat en op daken, een nieuwe rolschaatspiste, betere fietsverbindingen tussen deelgemeenten, meer ontmoeting in de buurt, armoede tegengaan en betaalbaar wonen stimuleren… Het zijn maar enkele van de ideeën die tot nu toe op www.leuvenmaakhetmee.be gelanceerd werden. Op die site krijgt iedereen tot 9 juni de kans om zijn of haar idee voor de toekomst van Leuven te delen. Waardevolle ideeën verwerkt het stadsbestuur in zijn toekomstplannen voor de stad.
Onlangs stelde het stadsbestuur zijn ambitieuze bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’ voor, met de tien grote doelstellingen voor de stad. Die nota is de basis voor de meerjarenplanning, met de concrete acties die het bestuur wil realiseren en de financiële vertaling ervan. Daarvoor wil het stadsbestuur graag frisse ideeën horen van iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij Leuven.

Leuven, maak het mee!
“De Leuvenaars bruisen van de goede ideeën. Het is dus ook maar vanzelfsprekend dat inwoners mee beslissen over hoe we Leuven beter kunnen maken. We willen graag de kennis en ervaring die onze stad rijk is benutten, om samen tot gedragen oplossingen te komen, om mensen verantwoordelijkheid te laten opnemen en inwoners vertrouwen te geven. We willen elke Leuvenaar een stem geven. Zo werken we samen aan een positieve toekomst, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken mensen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Ook bezoekers, studenten, werknemers, ondernemers… zijn meer dan welkom om hun ideeën voor de stad te geven.

Om al die ideeën te verzamelen, heeft de stad een platform opgericht: www.leuvenmaakhetmee.be. Op die website kan iedereen zijn of haar idee kwijt en kan je stemmen op ideeën van andere mensen. Wie niet goed overweg kan met internet kan terecht bij de medewerkers van de buurtcentra en de lokale dienstencentra. Elke Leuvenaar krijgt ook een postkaartje in de bus, waar je een idee kan opschrijven en het per post naar het stadsbestuur kan sturen.

Deze zomer bekijkt de stad welke ideeën in het meerjarenplan opgenomen worden en dus uitgevoerd worden. Iedereen die een idee indient, krijgt persoonlijk feedback op zijn of haar idee.

Maak het mee-festival
Naast het online platform, kan iedereen op zondag 12 mei terecht op en rond het Ladeuzeplein voor het gratis Maak het mee-festival, waar boeiende sprekers en Leuvense organisaties voor inspiratie zorgen en iedereen in gesprek kan gaan met het stadsbestuur.

Op een inspirerende beurs ontdek je aan tien standen de ambities van de stad. Leuvense organisaties en stadsdiensten tonen waar de stad de komende jaren op wil inzetten. Je kan er bijvoorbeeld kennis maken met de alternatieve en betaalbare woonvormen van de toekomst, ontdekken hoe je je straat kan vergroenen, of in het menselijk brein duiken met een virtual reality-bril.

Wil je experts aan het woord horen? Zij stellen hun ideeën over hoe Leuven er in de toekomst zou kunnen uitzien graag aan je voor, met korte lezingen over onder meer duurzame mobiliteit, kunst in de publieke ruimte of leven in Leuven met kinderen. Een overzicht van alle thema’s, starturen en locaties vind je op https://www.leuven.be/maak-het-mee-festival-lezingen-over-de-toekomst.Wissel je graag ideeën uit met het bestuur? In twee tipi’s wachten de burgemeester en schepenen je op. Je kan hen al je vragen stellen over onderwerpen uit hun domein. Of gewoon komen luisteren naar interessante gesprekken over het Leuven van de toekomst. Moderatoren Jan Hautekiet en Ilse Van Hoecke leiden de gesprekken in goede banen. 

Heb je zelf een goed idee dat je met de wereld wil delen? Overtuig voorbijgangers van jouw plan op het kleine podium van de speakers corner.

Even uitblazen na een interessante lezing of een boeiend gesprek? Dat kan. De hele dag is er sfeer en gezelligheid tijdens het Maak het mee-festival. Leuvense dj’s zorgen doorlopend voor fijne muziek. De Indiase gemeenschap nodigt iedereen uit voor haar kleurenfestival. Je kan ook de hele dag gratis de universiteitsbib en het M-Museum bezoeken.

Ook kinderen en jongeren kunnen mee nadenken over de toekomst van hun stad. Tijdens het Maak het mee-festival kunnen ze deelnemen aan verschillende workshops of plezante activiteiten. Voor de kleinsten is er gratis kinderopvang.  Het team van KinderKuren vangt kinderen tussen 3 en 5 jaar gratis op in M – Museum Leuven (maximaal 1,5 uur).