• by:
  • December 10th, 2019
  • Category:
Leuven, KUL en NMBS realiseren Leuven Noord

Stad Leuven, KU Leuven en NMBS hebben samen de ambitie om op Leuven Noord een innoverend wetenschapspark te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden

Stad Leuven, KU Leuven en NMBS slaan handen in elkaar om wetenschapspark Leuven Noord te realiseren

Leuven Noord
Een goede Leuvense economie is belangrijk voor iedereen om werkgelegenheid te garanderen. Met instellingen als UZ Leuven, KU Leuven, imec, de vele start-ups en ondernemingen is Leuven een aantrekkelijke stad voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. De stad, KU Leuven en NMBS willen die positie van Leuven nog meer versterken op Leuven Noord. Die site is ideaal gelegen door de nabijheid van fietssnelwegen, openbaar vervoer en de autosnelweg E314 om een duurzaam stedelijk wetenschapspark te realiseren, met ruimte voor stadsnatuur en een park dat aansluit op het provinciaal domein, in combinatie met andere stedelijke functies en voorzieningen. De drie partners hebben een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Dat wordt deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raden van bestuur van NMBS en KU Leuven zodat begin volgend jaar de oproep voor de uitwerking van een masterplan gelanceerd kan worden.

Stad Leuven, KU Leuven en NMBS hebben samen de ambitie om op het grote gebied van Leuven Noord, een strip van 22 hectare en twee kilometer lang tussen de spoorweg, de Kesseldallaan en de Eenmeilaan, een innoverend wetenschapspark te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen. De drie partijen zullen een  projectvennootschap oprichten waarvan NMBS, KU Leuven en stad Leuven op gelijke basis aandeelhouder zullen zijn voor de verdere ontwikkelingen op de site. Het project kadert binnen de strategie van NMBS om ontwikkelingen die het gebruik van de trein bevorderen te ondersteunen. De drie partijen hebben nu een overeenkomst onderhandeld, die deze maand op de raden van bestuur van NMBS en KU Leuven en de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Na de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, kunnen de stad, KU Leuven en NMBS op zoek naar een ontwerpteam dat voor de hele site een masterplan en ontwikkelingsstrategie uitwerkt. Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte kan er ook plaats voorzien worden voor aanvullende en stedelijke functies, zoals buurtvoorzieningen voor Kessel-Lo, stadsdistributie, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen. Ook klimaatneutraliteit is één van de vereisten bij de toekomstige ontwikkeling van de site.

Extra werkgelegenheid
“Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Leuven doet het goed: kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven vestigen zich graag in onze stad. De vraag naar ruimte voor zowel onze kennisinstellingen als voor onderzoek en ontwikkeling groeit. Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren, van toponderzoekers over logistiek personeel tot administratieve en technische krachten.”

“Voor de verdere ontwikkeling van het Leuvens innovatie-ecosysteem is dit een belangrijke mijlpaal die de groeikracht ervan zal ondersteunen en ten goede komen”, vult professor Koenraad Debackere, algemeen beheerder KU Leuven aan.

“Leuven Noord kadert perfect binnen de strategie omtrent het opdrijven van onze wetenschapsparken, één van de speerpunten uit ons nieuwe ruimtelijk structuurplan”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies. “Met Leuven Noord wordt 22 hectare braakliggend spoorwegplateau omgevormd tot een duurzaam centrum voor wetenschap en innovatie in combinatie met lokale logistieke activiteiten. Daarnaast gaan we voor de verdere ontwikkeling van het Wetenschapspark Arenberg en een geactualiseerde aanpak met een nieuw masterplan voor het Researchpark Haasrode”, zegt Devlies.

“Dankzij de ontwikkeling van de site Leuven-Noord in samenwerking met stad Leuven en KU Leuven kan NMBS haar gronden inzetten voor de creatie van stedelijke, wetenschappelijke en economische  functies die het gebruik van de trein bijkomend stimuleren en de Leuvense stationsomgeving verder dynamiseren. Dit illustreert perfect onze ambitie om via de integratie van het station  in de ontwikkeling van de stationsomgeving meer mensen van de trein gebruik te laten maken,” zegt Patrice Couchard, Algemeen directeur NMBS.

“Zo werken we samen aan de kenniseconomie van de toekomst en zetten we Leuven verder op de kaart als dé topregio voor technologisch onderzoek en ondernemerschap”, besluiten de partners.