• by:
  • February 17th, 2023
  • Category:
Leuven gaat voluit voor Europese Culturele Hoofdstad 2030

Meer dan 200 vertegenwoordigers uit de brede cultuursector kwamen vrijdagavond 17 februari samen om mee hun schouders te zetten onder Leuven Culturele Hoofdstad 2030. Opvallend was de verscheidenheid aan deelnemers. Zowel de grote huizen, kleinere culturele organisaties als jong talent waren aanwezig. De centrale vraag is: hoe kan cultuur de verbeeldingskracht aanreiken om onze stad en regio in 2030 en daarna vorm te geven. De cultuursector is aan boord.

Samen met burgerinitiatieven, kunsten- en erfgoedorganisaties, verenigingen, bedrijven en kennisinstellingen willen we onze gedeelde toekomst vormgeven.

Leuven gaat voluit voor Europese Culturele Hoofdstad 2030

Leuven gaat voluit voor Europese Culturele Hoofdstad 2030
Meer dan 200 vertegenwoordigers uit de brede cultuursector kwamen vrijdagavond 17 februari samen om mee hun schouders te zetten onder Leuven Culturele Hoofdstad 2030. Opvallend was de verscheidenheid aan deelnemers. Zowel de grote huizen, kleinere culturele organisaties als jong talent waren aanwezig. De centrale vraag is: hoe kan cultuur de verbeeldingskracht aanreiken om onze stad en regio in 2030 en daarna vorm te geven. De cultuursector is aan boord.

Leuven maakte zijn kandidatuur om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden al bekend in 2017. Daarmee stapte de stad vroeg in de race. In de afgelopen vijf jaar werd niet alleen een grootschalige burgerbevraging georganiseerd met ‘Leuven Maak Het Mee’, maar kregen ook nieuwe landschapstekeningen (visieteksten) van het culturele veld vorm. In 2019 werd onze stad bovendien door Europa uitgeroepen tot Best performing cultural & creative city. Het culturele leven in Leuven bruist en beweegt zonder ophouden. Maar ook de grote netwerken rond duurzaamheid, innovatie, ontwikkeling en onderwijs zullen cruciaal blijken voor de kandidatuur.

Verbeelden en verbinden
Om de kandidatuur voor te bereiden engageert de stad drie intendanten, die vanaf 1 maart het traject zullen trekken en die thuis zijn in het Leuvense cultuurveld: Lore Baeyens (onderwijs- en netwerkexpert), Sarah Bekambo (artiest en programmator bij Viernulvier) en Stijn Devillé (theatermaker en cultureel ondernemer). Zij nemen de culturele sector mee op pad.

“Europese Culturele Hoofdstad viert het culturele leven in de breedste zin en viert dus ook wezenlijk ons mens-zijn. Wie zijn wij als mens? Wat zijn onze waarden? Hoe leven we samen?” stellen de drie intendanten in hun openingswoord.

Stijn Devillé vult aan: “Hoe kijken we naar de toekomst? We zoeken in cultuur de verbeeldingskracht om onze toekomst positief vorm te geven en een duurzame, innovatieve en sociaal rechtvaardige samenleving uit te bouwen. Die ambitie staat voorop.” Sarah Bekambo bevestigt: “Klopt. Maar als je gewoon doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En precies daarom gaan we onze verantwoordelijkheden en uitdagingen niet uit de weg en geven we ook plaats aan de kwetsuren en kwetsbaarheid die leven in onze samenleving. Dat vraagt moed en openheid.” Lore Baeyens sluit af: “Dat willen we doen door met iedereen in gesprek te gaan en radicaal nieuwe verbindingen te leggen. Niet hoe goed we nu al zijn, maar hoeveel beter we samen kunnen worden, is de centrale vraag. Wie staat recht en gaat in op deze uitnodiging?”

Verder bouwen op stevige fundamenten naar 2030 & beyond
Leuven staat wereldwijd bekend als universiteitsstad en topspeler in innovatie. Het is een stad op mensenmaat met een rijk verleden en een cultuursector die floreert als nooit tevoren. Stadsfestivals als ‘Utopia’ en ‘KNAL!’ tonen hoe we over verschillende sectoren heen met elkaar samenwerken. In 2025 vieren we met 600 jaar KU Leuven niet alleen de oudste maar ook de meest innovatieve universiteit van de Lage Landen. Met de nieuwe podiumkunstensite en de herbestemming van het historische stadhuis komen er bovendien in 2028 twee culturele hotspots van formaat bij. ​
​​
​Schepen van cultuur Bert Cornillie licht toe: “Al deze elementen vormen de stapstenen naar 2030. Maar het feestjaar an sich vormt geen einddoel. Dat is een verbeeldingsvolle toekomst wel. Innovate for the better and for all. Cultuur beleven is ruimte laten voor verwondering. Als de gedeelde ervaring mensen raakt, voelen ze zich een perspectief rijker. Je wordt een completer mens en voelt je verbonden. Het is ook een basis voor vrede. In tijden van oorlog kan dat tellen." Burgemeester Ridouani vult aan: “Het is mijn uitgesproken ambitie om van onze stad en regio een toekomstlab voor Europa te maken of zelfs een ideeënfabriek voor de rest van de wereld. Door cultuur en creativiteit een centrale plek te geven, stimuleren we de verbeeldingskracht die nodig is om daarin te slagen. Dat kunnen we niet alleen. We reiken de hand naar de andere steden en gemeenten in onze regio. Samen met burgerinitiatieven, kunsten- en erfgoedorganisaties, verenigingen, bedrijven en kennisinstellingen willen we onze gedeelde toekomst vormgeven. Daarvoor baseren we ons op het zogenaamde Leuvens Model waarin radicaal nieuwe verbindingen worden aangegaan. Dat kan een voorbeeld zijn voor andere steden en regio’s in Europa.”

Volgende stappen

  • Het team van intendanten werkt in de komende maanden samen met de ploeg van KU[N]ST Leuven en de directie cultuur van de stad het toekomstbeeld verder uit, op basis van de reacties en het engagement in de sector, de stad en de regio. Het opzetten van radicaal nieuwe verbindingen gaat vanaf vandaag van start.
  • Er volgen dit voorjaar nieuwe ontmoetingsmomenten waarbij ook andere maatschappelijke sectoren en netwerken worden betrokken.
  • Het bidbook voor de formele kandidaatstelling als Europese Culturele Hoofdstad moet naar alle waarschijnlijkheid ingediend worden in de tweede helft van 2024. De exacte timing vanuit België en Europa staat nog niet helemaal vast, maar Leuven is klaar om vandaag al samen werk te maken van de wereld van morgen.