• by:
  • October 23rd, 2020
  • Category:
Leuven blijft inzetten op ondersteuning op maat

De coronacijfers zitten in stijgende lijn in het hele land. Achter die cijfers zitten mensen die ziek zijn, in quarantaine moeten of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Sinds augustus belt de stad Leuven in samenwerking met de eerstelijnszone Leuven alle inwoners die positief getest hebben op, om hen te helpen en te informeren en zo de ketting van besmettingen mee te doorbreken.

We zijn een zorgzame stad en staan iedereen die het nodig heeft bij, net we zoals we tijdens de eerste golf deden.

Leuven blijft inzetten op ondersteuning op maat

De coronacijfers zitten in stijgende lijn in het hele land. Achter die cijfers zitten mensen die ziek zijn, in quarantaine moeten of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Sinds augustus belt de stad Leuven in samenwerking met de eerstelijnszone Leuven alle inwoners die positief getest hebben op, om hen te helpen en te informeren en zo de ketting van besmettingen mee te doorbreken. “We blijven in Leuven zorgen voor elkaar, samen met vele partners. Het is door de krachten te bundelen dat we deze moeilijke periode zullen doorkomen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Een Leuvenaar die positief test op het coronavirus, krijgt naast een telefoon van de Vlaamse contactopsporing, ook een telefoontje van een Leuvense stadsmedewerker. “We vragen altijd hoe het gaat en of we kunnen helpen”, zegt Dries Wiercx, die voor de stad het contactonderzoek coördineert. “We informeren of de stad iets kan doen om de quarantaine te vergemakkelijken. Iemand die boodschappen doet, naar de apotheek gaat… De Leuvenaars waarderen dat enorm.”

Via de buurtwerking, vrijwilligers via Leuven Helpt, buddy’s, gezinsondersteuners, intercultureel bemiddelaars, tolken, OCMW, thuiszorgkundigen… krijgen Leuvenaars begeleiding om de ziekte en de quarantaine zo goed mogelijk door te komen. “Zo willen we onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen tijdens een moeilijke periode”, zegt burgemeester Ridouani. “We zijn een zorgzame stad en staan iedereen die het nodig heeft bij, net we zoals we tijdens de eerste golf deden. In Leuven laten we niemand los.”

Daarnaast vult de stad ook de Vlaamse contactopsporing aan. “Via onze kennis over de stad en onze buurtnetwerken, kunnen we soms mensen contacteren die Vlaanderen niet bereikt”, zegt Wiercx. “We informeren ook iedereen over wat een quarantaine nu precies inhoudt. Zeker als je huisgenoten hebt, komt er wel wat bij kijken om te voorkomen dat je hen zou besmetten. We schakelen ook tolken in als dat nodig is. Op die manier doorbreken we mee de ketting van besmettingen.”

Ook bij een besmetting in bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een sportclub of vereniging, begeleidt de stad de betrokkenen om de juiste informatie te verspreiden.

Het contactonderzoeksteam van de stad werkt samen met de zorgpartners zoals de huisartsenkring en UZ Leuven om een zo accuraat mogelijk zicht op de besmettingen te krijgen. Op die manier kunnen mogelijke besmettingsclusters snel in kaart gebracht en opgevolgd worden. “We proberen om continu contact te houden met huisartsen en alle residenties met kwetsbare personen om snel en gericht te kunnen adviseren bij mogelijke besmettingen. Deze snelle en continue afstemming met de zorgverleners is essentieel,” zegt Gijs Van Pottelbergh van de Leuvense huisartsenkring.

UZ Leuven ondersteunt met expertise en coördinatie. “De afname en analyse van een coronatest, de resultaten communiceren, contact- en brononderzoek uitvoeren, helpen bij quarantaine, kennis uit het ziekenhuis delen en preventieve acties ondernemen is een complex geheel. Daarbij is uiteenlopende maar geïntegreerde expertise en coördinatie nodig. En dat moet bovendien heel snel gebeuren om effectief te zijn. Door elke dag intens samen te werken, kunnen we dat realiseren”, zegt Dominik Michiels van UZ Leuven.

Leuven blijft helpen
In maart lanceerde de stad als eerste een hulplatform onder de naam ‘Leuven Helpt’, om mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp aanbieden met elkaar in contact te brengen. Honderden mensen werden sindsdien geholpen door vrijwillige Leuvenaars. Het platform werd door meer dan 300 steden en gemeenten in binnen- en buitenland overgenomen.

Ook nu het aantal besmettingen weer toeneemt, kan iedereen die het nodig heeft beroep doen op Leuven Helpt, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, een babbeltje per telefoon, de hond uit te laten…

“Het was hartverwarmend om dit voorjaar te zien hoeveel mensen wilden helpen. Ook nu staan vele vrijwilligers en zorgorganisaties in Leuven voor je klaar”, zegt Ridouani.

Het platform Leuven Helpt wordt ondertussen ook permanent verankerd en wordt op buurtniveau gecoördineerd, door een lokaal dienstencentrum, door een buurtcentrum van de stad of door de buurtwerkingen ’t Lampeke en de RuimteVaart.

“Door Leuven Helpt in de buurt, nabij de mensen, uit te bouwen, willen we zorgzame buurten verder laten groeien. Voor eenvoudige vragen zoals boodschappen doen of een wandelingetje maken, naar de apotheek gaan enzovoort kan een match aan een buurtbewoner een heel mooie oplossing zijn. Zo brengen we ook buren nog meer met elkaar in contact. Een buurt die voor elkaar zorgt, is een sterke buurt waar mensen zich thuis voelen, zich gesteund voelen. Het kan eenzaamheid helpen doorbreken, maar ook bijvoorbeeld oudere Leuvenaars helpen om langer in hun eigen huis te blijven wonen”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. Ook de professionele zorg- en hulporganisaties zijn betrokken bij Leuven Helpt.

Iedereen die hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 via mail op leuven.helpt@leuven.be of via het webformulier.

Leuvenaars die zich willen engageren om mensen uit hun buurt te helpen, kunnen zich aanmelden via www.leuven.be/leuven-helpt.