• by:
  • September 15th, 2022
  • Category: onderwijs, zorg en welzijn
Brugfiguren versterken 16 Leuvense scholen in de strijd tegen (kans)armoede

Met de start van het nieuwe schooljaar lanceert stad Leuven een nieuw initiatief in de strijd tégen kinderarmoede en vóór gelijke kansen voor elk kind. Vanaf dit schooljaar zullen brugfiguren in 16 Leuvense basisscholen systematisch aanwezig zijn om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Stad Leuven schakelt hiervoor de hulp in van organisaties die bruggen bouwen tussen onderwijs en welzijn.

De sociale kaart is complex. De stad helpt en ontzorgt de scholen nu door brugorganisaties middelen te geven om medewerkers als brugfiguur in de school te laten ondersteunen.

Brugfiguren versterken 16 Leuvense scholen in de strijd tegen (kans)armoede

Brugfiguren versterken 16 Leuvense scholen in de strijd tegen (kans)armoede
Met de start van het nieuwe schooljaar lanceert stad Leuven een nieuw initiatief in de strijd tégen kinderarmoede en vóór gelijke kansen voor elk kind. Vanaf dit schooljaar zullen brugfiguren in 16 Leuvense basisscholen systematisch aanwezig zijn om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Stad Leuven schakelt hiervoor de hulp in van organisaties die bruggen bouwen tussen onderwijs en welzijn.

Medewerkers van de brugorganisaties buurtcentra Leuven, buurtwerk ’t Lampeke, KinderKuren en Huis van het Kind Leuven, de zogenaamde brugfiguren,  zullen opstarten in de Appeltuin, Bleydenberg, Boven-Lo, de Ark, de Bron, de Twijg, Matadi, Mater Dei, de Mozaïek, Paridaens en HDC, Pee&Nel, Sancta Maria, Sint-Norbertus, de Speelkriebel, de Zevensprong en de Zonnebloem. Hun aanwezigheid wordt afgestemd op het aantal kwetsbare leerlingen op school. De komende jaren krijgen ook andere Leuvense scholen de kans om in te stappen.

“Kinderarmoede stopt niet aan de schoolpoort. Leerkrachten en directies zijn vaak de eersten die iets merken”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. Brooddozen die leeg blijven, kinderen die concentratie zoeken na een stressvol weekend, ouders die ziek zijn of op zoek zijn naar een job. Dat is de rugzak waarmee veel kinderen de schoolpoort binnenstappen. Bovendien is de school vaak een veilige en toegankelijke plek om hulpvragen te stellen. “Scholen doen al heel veel om daarop in te spelen. Ze spreiden bijvoorbeeld de schoolfacturen, ze werken samen met onderwijsbuddy’s, ze verwijzen door of ze bieden zelf een luisterend oor. Tegelijk geven ze aan dat het voor hen niet altijd evident is om te weten hoe ze moeten reageren en wie ze kunnen inschakelen”, vervolgt Lalynn Wadera. “De sociale kaart is complex. De stad helpt en ontzorgt de scholen nu door brugorganisaties middelen te geven om medewerkers als brugfiguur in de school te laten ondersteunen.”

Brugfiguren
"In vier buurten waar onze buurtcentra actief zijn, zetten we vanuit de stad ook brugfiguren in”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en wijkwerking. “Doordat deze mensen zelf naar de school toe gaan en contact leggen met de gezinnen, bereiken we nog meer gezinnen uit de buurt. De brugfiguur is een vertrouwenspersoon voor elke ouder en kind. Ze helpen de gezinnen, de school en welzijnsorganisaties in hun communicatie met en het vertrouwen in elkaar”, legt schepen Verlinden uit.

De brugfiguur zorgt voor verbinding tussen de school en OCMW, VDAB, een sportclub en heel wat andere organisaties die gezinnen kunnen helpen. “In buurten waar geen buurtcentrum aanwezig is, zoals in Wijgmaal, breiden we het takenpakket van de medewerkers van Leuven Helpt uit met dat van brugfiguur. In andere scholen laten we een brugfiguur van het Huis van het Kind Leuven die rol opnemen”, vertelt Bieke Verlinden.

Op maat van scholen
Voor een aantal Leuvense scholen is een brugfigurenwerking een nieuw gegeven. Andere Leuvense scholen hebben al sinds lange tijd een goede samenwerking met een buurtwerking of een andere brugorganisatie. In totaal zijn er 19 scholen waar brugfiguren actief zijn, waarvan in 3 scholen met inzet van andere middelen. Dat is zo in de Ridderbuurt, waar buurtwerk ’t Lampeke al sinds vele jaren samenwerkt met de Sint-Jansschool. Sinds begin dit jaar wordt hier een extra brugfiguur ingezet. . “Dankzij brugfiguren op school worden ouders en kinderen in kwetsbaarheid ondersteund en versterkt op veel levensdomeinen. De leerkracht kan op zijn of haar beurt weer meer focussen op de hoofdopdracht, het lesgeven. We zien al jaren dat we voor veel mensen echt het verschil maken en we zijn daarom blij dat de stad kiest om dit project verder te verbreden”, zegt Karin Nelissen, coördinator van Buurtwerk’ t Lampeke.

Dat is ook het geval voor scholen Don Bosco Sint-Lambertus en Heilig Hart Instituut Heverlee, die samenwerken met brugfiguren vanuit SAAMO, een organisatie voor opbouwwerk. “Al jaar en dag voelen we als school de nood aan een 'brugfiguur' groeien”, zegt Sigrid Aertgeerts, pedagogisch directeur van de kleuterschool van het Heilig Hartinstituut Heverlee. “We zijn een laagdrempelige school: ouders stellen tal van vragen aan leerkrachten, zorgcoördinatoren of de directie. Sinds wij op onze school  samenwerken met een brugfiguur voelt het alsof er een grote last van onze schouders is gevallen. We weten nu dat we de ouders heel gericht kunnen doorverwijzen en dat dringende vragen aan de juiste persoon gesteld worden. Deze samenwerking tussen een school en een welzijnspartner is zo waardevol”.

Hoe werkt het
Scholen kunnen aangeven met welke brugorganisatie zij willen samenwerken. Vervolgens betaalt stad Leuven een ‘gewogen toelage’ aan de brugorganisaties: voor begeleiding op scholen met veel kinderen in kwetsbare leefsituaties krijgen ze een hogere toelage. Daarnaast zorgt de stad voor een sterk netwerk rond de brugfiguren en zal ze geregeld intervisiemomenten organiseren. “Zo kunnen brugfiguren van elkaar leren, maar kunnen we ook als sociaal netwerk in de stad veel leren en (hopelijk) korter op de bal spelen”, zeggen schepenen Wadera en Verlinden. De brugfiguren zullen stapsgewijs opstarten in de verschillende Leuvense basisscholen. Dit schooljaar zijn er met het budget van stad Leuven brugfiguren actief in 16 scholen.