• by:
  • September 22nd, 2022
  • Category:
Stad Leuven bespaart bijkomend op energie en ondersteunt inwoners

Het Leuvens stadsbestuur neemt bijkomende energiemaatregelen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ondersteunt Leuvenaars waar kan, zowel financieel als met advies rond renovatie en verbruik.

De verduurzaming van het stadspatrimonium zetten we systematisch versneld verder.

Stad Leuven bespaart bijkomend op energie en ondersteunt inwoner

Stad Leuven bespaart bijkomend op energie en ondersteunt inwoner
Het Leuvens stadsbestuur neemt bijkomende energiemaatregelen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ondersteunt Leuvenaars waar kan, zowel financieel als met advies rond renovatie en verbruik.

“Het zijn onzekere tijden. De energiecrisis brengt heel wat Leuvenaars in moeilijkheden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We helpen iedereen waar we kunnen, en doen ook extra inspanningen om het energieverbruik van de stad te verminderen. Dit is alweer een crisis die iedereen treft en waar we samen door moeten.”

Stadsgebouwen
Zonder maatregelen en met de huidige prijsvoorspellingen zou de energiefactuur van de stad verdrievoudigen. Daarom besliste het stadsbestuur om bijkomende maatregelen te nemen om het energieverbruik te verlagen. “Iedereen moet besparen op energie, ook de stad. Alle stadsmedewerkers en de hele organisatie zetten zich daarvoor met een grote verantwoordelijkheid in”, zegt burgemeester Ridouani. “Per graad dat je de temperatuur verlaagt, bespaar je 7 procent energie. Daarom verlagen we de temperatuur in alle administratieve stadsgebouwen tot 19 graden, maar niet in bijvoorbeeld kinderdagverblijven en woonzorgcentra omwille van de kwetsbaarheid van kinderen en senioren. In de wintermaanden zullen we wel warme plekken voorzien waar Leuvenaars terecht kunnen als de nood er is, bijvoorbeeld in de bibliotheekfilialen en de buurtcentra.” Het zwemwater in het stedelijk zwembad in Kessel-Lo stond reeds op de minimale temperatuur. De stad zorgt ook voor een intern meldpunt, waar stadspersoneel quick wins kan signaleren, bijvoorbeeld een lamp die ergens onnodig brandt.

De voorbije jaren heeft de stad al zwaar geïnvesteerd in structurele, duurzame ingrepen om het energieverbruik in haar stadsgebouwen te beperken. Verschillende gebouwen kregen extra isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, duurzame verwarmingsinstallaties, led-verlichting… “Die verduurzaming van het stadspatrimonium zetten we systematisch versneld verder”, zegt burgemeester Ridouani. “We kijken daarbij ook naar nieuwere technieken zoals warmte- en koudenetten, bijvoorbeeld op de site van Marie Thumas en BEO-velden, zoals aan de Paul Van Ostaijensite (Een BEO-veld is een aaneenschakeling van diepe verticale buizen waarin het water door de bodem gekoeld of verwarmd wordt).”

Leuven investeerde de voorbije jaren ook zwaar in het verduurzamen van de sociale woningen van Dijledal. Onder meer Lolanden, Sint-Maartensdal, Schorenshof… Bij nieuwe sociale woningen staat energiezuinig bouwen centraal.

Straatverlichting
De verlichting op het openbaar domein bedraagt bijna de helft van het totale energieverbruik van de stad. “We gaan in bepaalde zones straatverlichting ’s nachts doven of bijkomend dimmen. Ook de monumentverlichting doven we maximaal”, zegt burgemeester Ridouani. “In overleg met Fluvius en de politie zijn we nu aan het bekijken waar dat technisch mogelijk en wenselijk is. (Verkeers)veiligheid is daarbij een belangrijke overweging.”

De voorbije jaren heeft de stad samen met Fluvius al heel wat straatverlichting vervangen door energiezuinigere led-lampen. Een deel van die led-verlichting wordt al met 50% gedimd tussen 22 en 6 uur.

Kerst- en feestverlichting
In het najaar wordt traditioneel de kerst- en feestverlichting aangestoken. Die bestaat reeds uit energiezuinige led-lampen. “De kerstperiode blijft een moment van samenhorigheid en hoop. Daarom behouden we de kerstverlichting die in de straten en pleinen voor een gezellige sfeer zorgt. Maar we kiezen dit jaar wel voor een meer sobere uitvoering, met minder verlichting en minder uren dat de verlichting zal branden.”

Ondersteuning voor Leuvenaars
Leuvenaars die problemen hebben om de energiefactuur te betalen, kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het OCMW. “Het sociaal tarief helpt al heel wat Leuvenaars,” zegt burgemeester Ridouani. “Maar nog niet iedereen die er recht op heeft, maakt er gebruik van. Twijfel je of je in aanmerking komt, neem dan contact op met het OCMW. Ook de Leuvenaars die buiten het sociaal tarief vallen, kunnen terecht bij het OCMW voor ondersteuning en hulp.” Leuvenaars die het minder breed hebben, kunnen ook een gratis energiescan aanvragen. Vanaf het najaar plant het OCMW bezoekmomenten in de wijken, waar mensen met vragen rond betalingen en facturen terecht kunnen.

Wie zijn energieverbruik zelf in kaart wil brengen en wil opvolgen, kan gebruik maken van de gratis tool EnergieID. Met die tool kan je je energieverbruik monitoren en verminderen. Je kan ook gratis tips en begeleiding krijgen van de energiecoaches van de stad. Daarnaast kan je gratis een energiemeter lenen bij de stad. Met zo’n meter kan je nagaan hoeveel energie je toestellen, zoals de koelkast, wasmachine, droogkast… verbruiken en zo je grootverbruikers in kaart brengen.

Leuvenaars met vragen over energie – over energieleveranciers en contracten, over kleine ingrepen in huis of intensieve renovaties  - kunnen zoals steeds terecht bij het Energieloket van de stad. “Om zoveel mogelijk mensen te helpen, zullen we extra personeel inzetten om vragen te beantwoorden”, zegt burgemeester Ridouani. De energiecoaches van de stad geven onafhankelijk advies over renovatie en helpen je bijvoorbeeld met offertes vergelijken, welke renovaties je best prioriteit geeft, premies aanvragen… Daarnaast geven ze ook praktische tips om je verbruik te verminderen. Je kan ook een huisbezoek aanvragen als je renovatieplannen hebt. Je kan ook gratis een beroep doen op een renovatiebegeleider. Die bekijkt de werken aan jouw woning als geheel, geeft onafhankelijk advies op maat en gaat na op welke premies je recht hebt.

“We onderzoeken ook nieuwe concepten zoals energiedelen, waarbij opgewekte stroom via zonnepanelen die niet meteen gebruikt wordt, gedeeld wordt met een familielid, buren, bedrijven, organisaties…,” zegt burgemeester Ridouani.

Informatie en vragen
Alle informatie rond energie staat verzameld op www.leuven.be/energie. “Het is soms complex om nog te volgen en veel mensen zien door het bos de bomen niet meer”, aldus burgemeester Ridouani. “Daarom centraliseren we de info, en werken we aan een centraal loket en telefoonnummer, waar de Leuvenaars met alle energievragen terecht kunnen.” Dat centraal infopunt zal dit najaar klaar zijn. In tussentijd kunnen Leuvenaars terecht bij het OCMW of bij het Energieloket.

“Deze crisis treft iedereen, we volgen het nauw op en sturen bij als het nodig is. We hebben als stad en als stadsgemeenschap aandacht voor elkaar, zeker voor wie het moeilijk heeft. Zo komen we hier samen door,” besluit burgemeester Ridouani.