• by:
  • October 16th, 2023
  • Category:
Al 342 Leuvenaars volgden omstanderstraining

Leuvenaars leren technieken om gepast en veilig te reageren bij racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag

Deelnemers leren om een actieve omstander te worden.

Al 342 Leuvenaars volgden omstanderstraining

Al 342 Leuvenaars volgden omstanderstraining
Leuvenaars leren technieken om gepast en veilig te reageren en tussen te komen wanneer ze getuige zijn van racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag.

In december 2022 organiseerde de stad Leuven voor het eerst omstanderstrainingen. Daarin leren Leuvenaars technieken aan om gepast en veilig te reageren en tussen te komen wanneer ze getuige zijn van racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag. De sessies zijn een succes, want in minder dan een jaar tijd volgden al 342 Leuvenaars zo’n training. Om aan de grote vraag tegemoet te komen organiseert de stad extra vormingssessies.

“Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, jeugdvereniging of sportclub: ook in Leuven komt nog te vaak ongepast gedrag, discriminatie of racisme voor. Mensen die getuige zijn van racistisch en discriminerend gedrag weten vaak niet hoe zij gepast kunnen reageren”, vertellen schepen van diversiteit Lalynn Wadera en schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. “Daarom richten we sinds eind vorig omstanderstrainingen in. Deelnemers leren concrete technieken aan om op een veilige en gepaste manier te reageren wanneer iemand in hun omgeving slachtoffer wordt van racisme, discriminatie of ongewenst gedrag. Zo leren ze een actieve omstander te worden.”

14 bijkomende sessies
De omstanderstrainingen zijn een succes. Sinds de lancering van het aanbod volgden al 342 Leuvenaars zo’n training. Er was zoveel vraag naar dat de stad soms met wachtlijsten moest werken. Daarom breidt de stad het aanbod nu verder uit in samenwerking met Avansa Oost-Brabant en het Hannah Arendtinstituut. Er zijn 14 bijkomende sessies gepland tussen oktober 2023 en januari 2025. De eerstvolgende training vindt plaats vanavond op 16 oktober. Deelnemen aan de sessies is gratis, inschrijven is noodzakelijk en kan op de website van de stad. ​

"Sta op tegen racisme. Reageren maakt het verschil”, zo vat Herlinde Swinnen, educatief medewerker bij Avansa Oost-Brabant, het samen.

Open aanbod en aanbod op maat
Er is het open aanbod en het aanbod op maat. Leuvenaars kunnen zich individueel inschrijven voor sessies. Daarnaast kunnen organisaties via het aanbod op maat omstanderstrainingen aanvragen. Onder meer het personeel van de stad Leuven, leerkrachten en medewerkers uit de zorg namen op deze manier al deel aan de omstanderstrainingen. Organisaties kunnen een training aanvragen op de website van de stad.

Campagne ‘Got Your Back/Ik Sta Op’
De omstanderstrainingen maken deel uit van de campagne ‘Got Your Back/Ik Sta Op’. Met deze campagne wil de stad Leuvenaars aanmoedigen om tussen te komen bij incidenten van racisme en discriminatie. “Door te reageren als omstaander kan je een groot verschil maken. Je geeft het slachtoffer het gevoel dat die er niet alleen voor staat en je maakt duidelijk dat we zo’n gedrag als samenleving niet tolereren”, besluiten de schepenen.