• by:
  • April 2nd, 2021
  • Category:
Vaccinatie in Leuven verloopt vlot: bijna 70% van de 80+’ers gevaccineerd

De voorbije weken werd volop gevaccineerd in de Leuvense Brabanthal. “We volgen nauwgezet de afspraken om de oudste inwoners eerst te vaccineren,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Iets meer dan 35% van de 65+’ers en bijna 70% van de 80+’ers, wat de groep is die het meest kwetsbaar is voor het virus, hebben een eerste prik gehad. We zijn daarmee bij de koplopers in Vlaanderen.

Vaccinatie in Leuven verloopt vlot: bijna 70% van de 80+’ers gevaccineerd

De voorbije weken werd volop gevaccineerd in de Leuvense Brabanthal. “We volgen nauwgezet de afspraken om de oudste inwoners eerst te vaccineren,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Iets meer dan 35% van de 65+’ers en bijna 70% van de 80+’ers, wat de groep is die het meest kwetsbaar is voor het virus, hebben een eerste prik gehad. We zijn daarmee bij de koplopers in Vlaanderen.”

De Brabanthal ontvangt al sinds half februari Leuvenaars die gevaccineerd willen worden. De eerste weken waren dat zorgverleners uit de eerstelijn, zoals artsen, thuisverpleegkundigen, verzorgenden van diensten gezinszorg,… De laatste weken zijn de 80+’ers aan de beurt. “We vaccineren van oud naar jong, het telt per geboortejaar af”, zegt Ridouani. “Momenteel krijgen mensen geboren in 1948 – en dus 73 zijn of nog worden – hun uitnodiging voor een afspraak binnenkort. De 65+’ers moeten nog even geduld hebben. Hun uitnodiging zal de komende weken in de bus vallen. We zijn natuurlijk afhankelijk van de leveringen, we kunnen niet meer vaccins toedienen dan dat er beschikbaar zijn.”

Leuven doet geen oproep naar inwoners om zich op een reservelijst te plaatsen voor als er op het einde van de dag vaccinoverschotjes zijn. “Dat komt omdat het team van de stad en de eerstelijnszone dat het vaccineren coördineert een nauwkeurige planning opstelt, waardoor er geen no shows zijn en amper overschotten zijn op het einde van de dag”, zegt Bart Tirez, voorzitter van de eerstelijnszone Leuven. “Stel dat we toch nog een aantal vaccins over hebben, volgen we de richtlijnen van de overheid. We stemmen dat nauw af met onze populatiemanager en medisch expert. Bijna 70% van de 80+’ers hebben ondertussen hun eerste prikje gekregen.”

“Leuven werkt ook met een systeem waarbij mensen zelf hun afspraak kunnen vastleggen, in plaats van een uitnodiging te sturen met een vaste dag en tijdstip waarop je moet langskomen. “Dat biedt het voordeel dat je een moment kan kiezen dat je het beste uitkomt, binnen de uren dat het vaccinatiecentrum open is”, zegt Tirez. 

Daarnaast is Leuven reeds gestart met de vaccinaties van de collectiviteiten. Dat zijn groepen van assistentiewoningen, kloostergemeenschappen en binnenkort ook de dagcentra van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. “Omdat we die netwerken kennen, hebben we niet moeten wachten op de lijsten van de overheid en konden we er zelf mee starten”, aldus Tirez.

“Er is een grote vaccinatiebereidheid: de meeste Leuvenaars willen graag gevaccineerd worden. De inspanningen om het vaccineren zo aangenaam en vlot mogelijk te laten verlopen, werpen hun vruchten af”, besluit Ridouani.

De twee weken gaat de teller van het aantal vaccins aardig omhoog en staan er 4.838 vaccinaties op de planning.