• by:
  • May 10th, 2023
  • Category: welzijn en zorg
Taalcoach helpt jonge kinderen bij taalontwikkeling

Met meer dan 170 verschillende nationaliteiten en talen is Leuven een superdiverse stad. Kinderen spreken op school vaak een andere taal dan thuis. Om bij elk kind de taalontwikkeling vlot te laten verlopen, starten Huis van het Kind Leuven en Thuisbegeleidingsdienst Woluwe met taalcoaching, een vernieuwend project dat ouders begeleidt bij de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.

Zo voorkom je dat een kind een taalachterstand oploopt, want dat kan op verschillende vlakken grote gevolgen hebben.

Taalcoach helpt jonge kinderen bij taalontwikkeling

Taalcoach helpt jonge kinderen bij taalontwikkeling
Met meer dan 170 verschillende nationaliteiten en talen is Leuven een superdiverse stad. Kinderen spreken op school vaak een andere taal dan thuis. Om bij elk kind de taalontwikkeling vlot te laten verlopen, starten Huis van het Kind Leuven en Thuisbegeleidingsdienst Woluwe met taalcoaching, een vernieuwend project dat ouders begeleidt bij de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.

Hoewel taalontwikkeling best een complex proces is, verloopt het bij veel kinderen als vanzelf. Soms echter merken ouders dat de taalontwikkeling van een kindje anders verloopt dan bij broer of zus, of bij leeftijdsgenootjes. De redenen daarvoor kunnen heel uiteenlopend zijn, maar in elk geval is het altijd belangrijk om snel de juiste ondersteuning te geven. Zo voorkom je dat een kind een taalachterstand oploopt, want dat kan op verschillende vlakken grote gevolgen hebben.

“Taal is immers overal aanwezig en heb je overal voor nodig”, legt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, uit. “Vriendjes maken, ruzies uitpraten, instructies van volwassenen zoals de ouders en de juf of meester begrijpen, vragen kunnen stellen, je gevoelens onder woorden brengen… We gebruiken taal elke dag voor zoveel, en het kan best lastig zijn als dat allemaal wat moeilijker gaat.”

De Taalcoach: begeleiding voor ouders en hun omgeving
Het kan voor ouders, maar ook voor kinderbegeleiders of leerkrachten, een hele zoektocht zijn om te weten of er extra hulp nodig is en waar je terecht kan met zorgen over de taalontwikkeling van een kind. Daarom introduceren Huis van het Kind Leuven en Thuisbegeleidingsdienst Woluwe de Taalcoach.

“Voor kinderen uit een anders- of meertalig gezin, is het vaak nog moeilijker. De ouders zoeken naar de juiste balans tussen de thuistaal en het Nederlands. Moeten zij thuis vooral in het Nederlands spreken en voorlezen of toch beter in de thuistaal? Ook leerkrachten weten niet altijd goed hoe om te gaan met anders- of meertaligheid. Welke plaats geven zij best aan de thuistaal? Is een tragere ontwikkeling van het Nederlands in het begin normaal? … Ik ben heel blij dat de taalcoach met ouders en leerkrachten naar de concrete situatie kan kijken en tips kan geven", zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera.

“De Taalcoach is een expert in het stimuleren van vroege taalontwikkeling en het voorkomen van taalachterstand, met oog voor meertalige opvoedingssituaties. Ouders kunnen bijvoorbeeld een adviesgesprek aanvragen met de taalcoach, of een gratis intakegesprek boeken waarbij ze rustig de tijd krijgen om de (taal)ontwikkeling van hun kind te schetsen”, legt schepen Bieke Verlinden uit.

Zo’n intakegesprek kan plaatsvinden op een plek naar keuze van de ouders. Dat kan thuis zijn of op school, maar ook in een buurtcentrum of in Huis van het Kind. Er zijn infosessies, waarin ouders ​ informatie krijgen over hoe (meertalige) taalontwikkeling verloopt en welke rol de omgeving daarin kan spelen.

Daarnaast kunnen ouders elke vrijdagvoormiddag met hun kind naar Kindercentrum De Girafant om de theorie spelenderwijs in de praktijk om te zetten. Ze ontmoeten er ook andere ouders en kindjes met vergelijkbare ervaringen. De taalcoach kan ​ leerkrachten in het lager onderwijs ook helpen bij het lesgeven aan leerlingen met een andere thuistaal.

Expertise en netwerk
De Taalcoach wordt afgevaardigd door Thuisbegeleidingsdienst Woluwe en nestelt zich in de werking van Huis van het Kind Leuven.

Thuisbegeleidingsdienst Woluwe heeft de expertise in hoe taal gestimuleerd kan worden en hoe je deze vaardigheden leert aan mensen die dagelijks met de kinderen in contact staan: ouders, kinderverzorgers, kleuterleerkrachten…

Huis van het Kind Leuven bereikt ouders op een laagdrempelige manier en creëert voor hen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bovendien brengt het Huis een groot netwerk aan partners samen die op hun beurt in contact staan met kinderen die volop hun taal aan het ontwikkelen zijn.