• by:
  • February 5th, 2020
  • Category:
Start Smiling: omdat iedereen recht heeft op een mooie glimlach

Leuven heeft een Vlaamse subsidie van 100.000 euro binnengehaald voor het project ‘Start Smiling’. Hiermee wil de stad anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners. Mondzorg is immers een domein waar de kloof tussen hogere en lagere sociaaleconomische groepen erg zichtbaar wordt.

Iedereen heeft immers recht op een mooie glimlach.

Start Smiling: omdat iedereen recht heeft op een mooie glimlach

Leuven heeft een Vlaamse subsidie van 100.000 euro binnengehaald voor het project ‘Start Smiling’. Hiermee wil de stad anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners. Mondzorg is immers een domein waar de kloof tussen hogere en lagere sociaaleconomische groepen erg zichtbaar wordt.

Kinderen van hoogopgeleide ouders gaan  twee keer zoveel naar de tandarts en hebben minder cariës dan kinderen van laagopgeleide ouders. Voor mensen in armoede kan de drempel zo hoog liggen dat zij nooit naar de tandarts gaan en daardoor heel wat gebitsproblemen krijgen. Rebekka Schotte, contactpersoon mondzorg voor de drie Leuvense wijkgezondheidscentra, licht toe: ‘Er zijn heel wat drempels voor kwetsbare gezinnen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Ouders weten soms niet dat basismondzorg tot 18 jaar gratis is. Anderen lopen vast op de strikte regels rond het naleven van afspraken bij de tandarts of hebben angst voor de behandeling. Bovenop dat alles kan de kost van mondzorg voor volwassenen snel hoog oplopen. Allemaal redenen om regelmatig tandartsbezoek uit te stellen. Dat is een spijtige zaak want mondzorg is heel belangrijk voor de algemene gezondheid.’

Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn van de stad Leuven, is daarom verheugd dat heel wat Leuvense partners samen met de stad hun schouders willen zetten onder 'Start Smiling'. “Gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle Leuvenaars is één van onze 8 hefbomen voor armoedebestrijding in de komende beleidsperiode. Met de projectmiddelen voor 'Start Smiling' kunnen we samen met de wijkgezondheidscentra extra mensen aan de slag zetten om acties te ontwikkelen. Dat gaan we doen samen met een heleboel Leuvense partners, zoals de buurtwerkingen, KU Leuven en UCLL, huisartsenpraktijken, basisscholen, OCMW Leuven, Huis van het Kind, Zorgzaam Leuven, Logo Oost-Brabant, om er maar enkele te noemen. We willen bovenal een goede samenwerking uitbouwen met Leuvense tandartsen en samen bekijken hoe kwetsbare inwoners bij hen terecht kunnen. Iedereen heeft immers recht op een mooie glimlach. Met 'Start Smiling' willen we er voor zorgen dat alle Leuvenaars gelijke toegang krijgen tot goede mondzorg. Ook preventief, want zo kunnen heel wat gezondheidsproblemen voorkomen worden”, besluit schepen Bieke Verlinden.

Wat staat er op het programma?

  • De partners maken kwetsbare gezinnen vertrouwd met mondzorg door samen met een tandarts gratis gebitsscreeningsmomenten aan te bieden. Een vrijwillige ‘mondzorgcoach’ kan het gezin daarna ondersteunen bij de opvolging van hun mondzorgplan door een Leuvense tandarts.
  • De Leuvense buurtwerkingen die mensen in armoede goed bereiken, kunnen activiteiten over mondzorg, gezonde voeding en rookstop plannen. Zo kan iedereen correcte informatie krijgen over mondzorg en worden geïnteresseerden toegeleid naar de gebitscreeningsmomenten.
  • ‘Start Smiling’ ondersteunt basisscholen waar veel kwetsbare kinderen naar school gaan om meer aandacht te hebben voor mondzorg en gezonde voeding. Zo zullen studenten van de opleiding mondzorg van de UCLL infolesjes geven in de klas.
  • De projectmedewerker bekijkt met Leuvense tandartsen en andere zorgverstrekkers zoals huisartsen hoe men kwetsbare inwoners kan helpen op vlak van mondzorg, rookstop en gezonde voeding.