• by:
  • September 27th, 2023
  • Category: cultuur
Stadsarchief | Het geheugen van Leuven

Het Stadsarchief bewaart documenten van meer dan 800 jaar oud en is zonder meer het geheugen van Leuven.

We belichten graag de veelzijdige werking en diverse collecties van het Stadsarchief

Stadsarchief | Het geheugen van Leuven

Stadsarchief Leuven
Het Stadsarchief bewaart documenten van meer dan 800 jaar oud en is zonder meer het geheugen van Leuven.

Tijdens de Open Archiefdag op 7 oktober zet het Stadsarchief zijn werking en variëteit van archiefbronnen in de kijker met onder andere rondleidingen achter de schermen en een mini-expo. De verhalen die achter deze archiefcollecties schuilgaan, vormen bovendien de leidraad voor een nieuwe zesdelige tv-reeks van ‘Voor Eeuwig en Altijd’ die op 30 september van start gaat op ROB-tv.

“Tijdens deze editie van Open Archiefdag staat de restauratie van een prachtig geïllustreerd 19e eeuws boek centraal”, vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie. “We belichten graag de veelzijdige werking en diverse collecties van het Stadsarchief. ​ Leuvenaars krijgen de kans om een kijkje te nemen in het archiefdepot en in gesprek te gaan met de medewerkers en vrijwilligers.”

“Dat er vele verhalen te ontdekken zijn, ervaren ook programmamakers. Zo ben ik bijzonder blij dat de nieuwe zesdelige tv-reeks ‘Voor Eeuwig en Altijd’ gebaseerd is op onze archiefbronnen. Stuk voor stuk sluiten deze verhalen aan bij actuele thema’s. Of het nu over vrouwen in oorlog, vondelingen of algemeen stemrecht gaat”, vervolgt de schepen.

Achter de schermen op Open Archiefdag
Op 7 oktober kunnen Leuvenaars kennismaken met de werking en de collecties van het Stadsarchief. Wie een exclusieve blik wil in het archiefdepot, kan zich via www.leuven.be/open-archiefdag inschrijven voor een rondleiding om 11, 14 of 16 uur. De laatste rondleiding is ook toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking, want een tolk Vlaamse Gebarentaal gaat dan mee op pad in het depot.

Een kleine expo in de leeszaal van het Stadsarchief zet enkele bijzondere archiefstukken in de kijker. Zo kunnen bezoekers het pas gerestaureerde tweedelig werk 'Recueil des tombes et épitaphes à Louvain et dans les environs' van Everaerts uit de 19e eeuw bewonderen: het bevat gedetailleerde tekeningen van Leuvense kerken, kloosters en hun cultureel patrimonium zoals grafstenen en graftombes. Of een van de nieuwste aanwinsten: een historische kaart van Meerdaal, Mollendaal en Heverlee uit 1769, die gemaakt werd in opdracht van de hertog van Arenberg. Dit stuk werd recent geschonken aan het Stadsarchief. De medewerkers geven uitleg bij de stukken.

Een restaurateur toont hoe beschadigde archiefdocumenten of registers worden hersteld. Vrijwilligers van het Stadsarchief laten ​ zien hoe ze schepenbankregisters transcriberen en vertellen over hun werk.

Wie zijn collectie wil aanvullen met boeken, prenten of postkaarten over Leuven en omgeving, kan terecht op de boekenverkoop van Salsa! vzw, de vriendenvereniging van het Stadsarchief.

Op het kleine scherm in de tv-reeks 'Voor Eeuwig en Altijd'
‘Voor Eeuwig en Altijd’, brengt vanaf 30 september zes weken lang de verhalen die achter de Leuvense archiefcollecties schuilgaan. In iedere aflevering komt een ander thema aan bod. Van het Leuvense cinemaverleden en de rijke affichecollecties, tot verhalen over vondelingen en weeshuizen, de strijd voor algemeen stemrecht in 1902 of de duistere kant van marktplaatsen. Zo ontdek je bijvoorbeeld waar de laatste publieke onthoofding in Leuven plaatsvond. De reeks start met het verhaal van een bijzondere Costa Ricaanse familie die vanaf 1919 tijdelijk in Leuven verbleef, en sluit af met stemmen die ontbreken in het archief, nl deze van vrouwen in oorlog.

Zes weken lang kan je iedere zaterdag vanaf 10 uur tot zondagavond 17.30 uur een nieuwe aflevering bekijken. Deze wordt doorlopend herhaald op donderdag van 10 tot 17.30 uur. Je kan de afleveringen nadien ook steeds bekijken op robtv.be. De trailer is nu al beschikbaar. ​