• by:
  • October 26th, 2022
  • Category:
Stad Leuven neemt nieuw verkeersgeleidingssysteem in gebruik

Stad Leuven plaatste de voorbije maanden nieuwe ledschermen op vijftig locaties in de stad. Deze schermen maken deel uit van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem en zullen vanaf vandaag automobilisten informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg ernaartoe.

De stad wil het zo voor bezoekers makkelijk maken om de kortste weg naar een parking in de buurt te vinden. Tegelijkertijd wil ze het zoekverkeer inperken.

Stad Leuven neemt nieuw verkeersgeleidingssysteem in gebruik

Stad Leuven neemt nieuw verkeersgeleidingssysteem in gebruik
Stad Leuven plaatste de voorbije maanden nieuwe ledschermen op vijftig locaties in de stad. Deze schermen maken deel uit van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem en zullen vanaf vandaag automobilisten informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg ernaartoe. De stad wil het zo voor bezoekers makkelijk maken om de kortste weg naar een parking in de buurt te vinden. Tegelijkertijd wil ze het zoekverkeer inperken. De schermen vervangen de borden met de bezetting van de parkings.

“De nieuwe schermen informeren automobilisten over de meest relevante parkings op basis van hun locatie. Ze geven het aantal beschikbare parkeerplaatsen weer, de beste reisweg naar de parking en de reële reistijd op dat moment”, licht David Dessers, schepen van mobiliteit, toe. “We willen het de bezoekers makkelijk maken om een parking te vinden én het zoekverkeer in de stad beperken. Door automobilisten goed te informeren zodra ze Leuven binnen rijden, kunnen we onnodig autoverkeer in de stad terugdringen." 

Op de vorige borden stond enkel de naam van de parking en een klein display waarop het aantal vrije parkeerplaatsen werd aangegeven. Het merendeel van die borden werd ondertussen verwijderd. De nieuwe schermen laten toe om veel meer informatie te delen. Ze zijn immers volledig digitaal en geven altijd de actuele situatie weer. “Afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen we bijvoorbeeld op het ene moment het autoverkeer naar rechts geleiden richting parking De Bond en op een ander moment naar links richting parking Philipssite”, verduidelijkt Dessers. “We zullen er ook andere boodschappen bij kunnen plaatsen of een omleiding grafisch inzichtelijk maken.”

De borden zullen ook informatie verschaffen over het verkeer in het algemeen, onverwachte gebeurtenissen of grote omleidingen bij evenementen. De Leuvense Kerstmarkt, van 7 tot en met 18 december, zal het eerste evenement zijn waarbij het systeem zal worden ingezet. 

Boost voor de handel
“Dit verkeersgeleidingssysteem is een enorme meerwaarde voor elk type bezoeker aan Leuven en dus ook voor onze Leuvense handelaars. Zij waren al langer vragende partij”, zegt Leuvens schepen van handel Johan Geleyns. “Wie in Leuven komt shoppen, een terrasje doet of als toerist de stad bezoekt, zal dankzij het systeem snel en efficiënt een geschikte parkeerplaats vinden. Tegelijk bevordert het de bereikbaarheid van goedkopere randparkings zoals de Vaartkomparking.”

Op vijftig locaties
​In totaal staan er 39 volledig dynamische borden en 11 semi-dynamische borden. De informatie op de nieuwe borden zal een stuk duidelijker en dynamischer zijn dan het geval was bij de vorige borden. 

De schermen maken deel uit van een nieuw verkeersgeleidings- en parkeermanagementsysteem. Met dit initiatief komt de stad tegemoet aan de huidige en de toekomstige noden op het gebied van verkeersmanagement- en analyse. In de toekomst wil de stad de informatie ook ontsluiten via apps en in-car communicatie. Ze bekijkt nog of ze op termijn ook informatie over openbaar vervoer en deelmobiliteit kan integreren in de borden.