• by:
  • January 19th, 2023
  • Category:
Stad Leuven en Het Depot werken samen aan nieuwe bruisende plek in Leuven voor muziek, events en nachtcultuur

In september vorig jaar besliste het stadsbestuur van Leuven om het gebouw van Domo Meubelen in de Bondgenotenlaan aan te kopen. De stad sluit nu met muziekcentrum Het Depot een samenwerkings- en een erfpachtovereenkomst af voor de invulling, de uitbating en de verbouwing van het pand. Beide overeenkomsten komen eind deze maand op de gemeenteraad.

Het is de bedoeling dat Het Depot het totaalcomplex van het huidige Depotgebouw en het pand van Domo uitbouwt tot een eigentijdse en bruisende locatie en een nieuwe trekpleister voor de Leuvense regio en Vlaanderen.

Stad Leuven en Het Depot werken samen aan nieuwe bruisende plek in Leuven voor muziek, events en nachtcultuur

Stad Leuven en Het Depot werken samen aan nieuwe bruisende plek in Leuven voor muziek, events en nachtcultuur
In september vorig jaar besliste het stadsbestuur van Leuven om het gebouw van Domo Meubelen in de Bondgenotenlaan aan te kopen. De stad sluit nu met muziekcentrum Het Depot een samenwerkings- en een erfpachtovereenkomst af voor de invulling, de uitbating en de verbouwing van het pand. Beide overeenkomsten komen eind deze maand op de gemeenteraad.

“Het is de bedoeling dat Het Depot het totaalcomplex van het huidige Depotgebouw en het pand van Domo uitbouwt tot een eigentijdse en bruisende locatie en een nieuwe trekpleister voor de Leuvense regio en Vlaanderen”, vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie. “We hebben daarom de voorbije maanden samengezeten om de afspraken te verfijnen.”

Door de uitbreiding kan Het Depot nog sterker focussen op muziekbeleving, en op vorming en begeleiding van artiesten en nieuw talent. Bovendien krijgt het muziekcentrum de kans om de nachtcultuurpijler uit te bouwen tot een volwaardig onderdeel van zijn werking.

De stad sluit een erfpachtovereenkomst voor 35 jaar af met Het Depot, dat de verbouwing ter waarde van minstens 5 miljoen euro zal financieren. “Op die manier krijgt zowel Het Depot als de stad voldoende zekerheid. Het Depot kan voor lange tijd activiteiten organiseren, en de stad wordt eigenaar van een compleet gerenoveerd pand. Het Depot heeft zich bovendien geëngageerd om samen te werken met de brede Leuvense muziekscene en waar mogelijk in te spelen op de culturele ruimtenoden in onze stad”, aldus Cornillie.

Directeur Mike Naert van Het Depot sluit zich hierbij aan: “Dit is een geweldige opportuniteit voor Het Depot en voor de stad Leuven. Wij waren al lang op zoek naar extra ruimte om onze nachtcultuurpijler stevig uit te bouwen, want de nood is daar zeer hoog. Het is vooral daar dat we de samenwerking met communities gaan opzoeken, net als we al deden en zullen doen bij onze clubavonden in de Manhattan. Het Depot zal zelf de financiering van de verbouwingen op zich nemen. Dat betekent dat we naar een gemengd uitbatingsmodel zullen gaan met naast nachtcultuur en extra atelierruimte voor muzikanten ook een ruimere eventwerking. Hiermee hopen we op een belangrijke plek in de stad het leven te doen bruisen, zowel ’s nachts als overdag.”

“De afspraken tussen de stad en het Depot zijn een goede zaak voor beide partijen”, besluiten Cornillie en Naert. “Maar de grootste winnaar is het publiek!”