• by:
  • May 24th, 2023
  • Category:
Panoramisch kasteelpark de Bunswyck straks voor iedereen toegankelijk

De stad Leuven heeft het idyllische kasteelpark de Bunswyck langs de Tiensesteenweg, op de groene flank van de Predikherenberg aangekocht. Dit nu nog private natuurpark van 7,5 hectare met hoge erfgoedwaarde wordt in 2024 een nieuwe verpozingsplek voor Leuvenaars en bezoekers.

Met de aankoop van de Bunswyck stellen we opnieuw een waardevol natuurdomein open voor Leuvenaars en bezoekers.

Panoramisch kasteelpark de Bunswyck straks voor iedereen toegankelijk

Panoramisch kasteelpark de Bunswyck straks voor iedereen toegankelijk
Panoramisch kasteelpark de Bunswyck straks voor iedereen toegankelijk

Het kasteelpark de Bunswyck is een historisch beschermde site aan de Predikherenberg, een van de getuigenheuvels tussen Leuven en Diest met panoramisch uitzicht over de Molenbeekvallei. Het park is opgedeeld in een Groot en een Klein Park. Op de gemeenteraad van 22 mei werd de aankoop van het Groot Park van 7,5 hectare goedgekeurd.

Van de Bunswyck naar Hottat
Op het huidige kasteeldomein lag oorspronkelijk enkel het 18e-eeuwse jachtpaviljoen, dat ook vandaag nog uitkijkt over de Abdij van Park. Midden 19e eeuw werd het uitgebreid met een pannenbakkerij, waar men klei uit de Predikherenheuvel ontgon. Diezelfde eeuw kwam het domein in de adellijke handen van de familie de Bunswyck terecht, die er het kasteel de Bunswyck bouwden. Begin 20e eeuw liet de baron er het Klein Park in landschappelijke stijl aanleggen. Later kwam er een moestuin en boomgaard bij. In 1937 werd het volledige domein aangekocht door de familie Hottat-Hennau, textielbaronnen van de Leuvense breigoedfabriek Fabota en tevens eigenaar van het nabijgelegen kasteeldomein Hottat in Korbeek-Lo. Deze familie gaf tijdens het interbellum vorm aan het kasteel zoals we het vandaag kennen en breidde het Klein Park uit met het Groot Park. De voormalige afspanning ‘In den Mol’ – het huidige restaurant Zita – vervulde toen wellicht de rol van hovenierswoning. ​

Groene schakel en historische toegangspoort
“De grote erfgoedwaarde van de hele site, de parken, het kasteel en het restaurant met kilometerpaal K29 in de voorgevel ​ werd in 2021 door het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed beschermd”, zegt schepen van ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies. “Het bewaren van het groene en historische erfgoed op de getuigenheuvels en het versterken van onze blauwgroene structuren is bovendien een speerpunt uit onze bestuursnota 2019-2025. Net daarom kopen we dit unieke Groot Park aan. Zo blijft deze kwaliteitsvolle ruimte van 7,5 hectare intact voor toekomstige generaties, wat steeds belangrijker wordt door de bevolkingsgroei en de verdichting van woonkernen.”

“Na de aankoop van de Vijvers van Bellefroid langs de Vaart in Wilsele en het park op de Scheutsite, stellen we met de aankoop van de Bunswyck opnieuw een waardevol natuurdomein open voor Leuvenaars en bezoekers. Samen goed voor 80 voetbalvelden nieuw openbaar groen”, vervolgt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. “Het Groot Park is een groot parkbos met een riant karakter. Het is een en al verwondering. Bezoekers zullen er passeren langs enkele centrale hoogstamboomgaarden en pittoreske bijgebouwtjes tegenkomen.”

Het landschap kent verschillende merkwaardige constructies, zoals de belvedère, elementen in cementrustiek, zoals cementpalen met de initialen HH, verwijzend naar de vorige eigenaars Hottat-Hennau. 

Utopische tuin in de stad
Omwille van de besloten ligging op de Predikherenberg, de heuvelopwaarts leidende dreef, de geënsceneerde zichtassen, de bijgebouwtjes en fraaie bomengroepen als blikvangers bezit het Groot Park een hoge esthetische waarde. De centrale boomgaard met grillig gevormde fruitbomen en de cementen hek- en weidepijlers roepen het beeld van Arcadië op, een utopisch volmaakt landschap zoals gekend uit de klassieke oudheid. “Een boominventaris wijst op een erg waardevol en indrukwekkend bomenbestand van oude, grote, gezonde bomen, die samen een typische bosstructuur vormen op de heuvelflanken van onze getuigenheuvels”, vult schepen Wadera aan.

Timing
“We zullen het park in de loop van 2024 openstellen, maar eerst moeten er enkele dringende beheerswerkzaamheden gebeuren. Ook werken we aan een beheersvisie om de natuur- en erfgoedwaarden te herstellen en te versterken en om intensief gebruik te weren”, besluit schepen Devlies.

Panoramisch kasteelpark de Bunswyck straks voor iedereen toegankeli