• by:
  • November 19th, 2020
  • Category:
OCMW Leuven blijft inwoners bijstaan

OCMW Leuven ontving 1,2 miljoen euro extra middelen van de federale overheid om inwoners bij te staan die financiële impact ondervinden door de coronacrisis. Leuven zal dit budget op verschillende manieren inzetten, om zo veel mogelijk getroffen Leuvenaars te blijven ondersteunen.

CMW Leuven voorziet allerlei ‘coronasteunen’ waarop Leuvenaars beroep kunnen doen.

OCMW Leuven blijft inwoners bijstaan

OCMW Leuven ontving 1,2 miljoen euro extra middelen van de federale overheid om inwoners bij te staan die financiële impact ondervinden door de coronacrisis. Leuven zal dit budget op verschillende manieren inzetten, om zo veel mogelijk getroffen Leuvenaars te blijven ondersteunen.

“Het OCMW begeleidt  Leuvenaars die het moeilijk hebben, en het door de coronacrisis moeilijker kregen. Met deze middelen willen we hen extra ondersteunen. Daarnaast willen we inwoners die nog niet bij het OCMW kwamen aankloppen, maar wel hulp nodig hebben, ondersteunen”, vertelt Bieke Verlinden, voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst van OCMW Leuven.

 “OCMW Leuven voorziet allerlei ‘coronasteunen’ waarop Leuvenaars beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld als je geen tot weinig spaargeld meer hebt, je inkomen gedaald is tijdens de coronacrisis of je al een laag inkomen had maar extra kosten maakte tijdens de coronacrisis”, verduidelijkt Bieke Verlinden.

Achterstallen en medische ondersteuning
Een lockdown, en dus ‘in ons kot blijven’, zorgt voor verhoogde kosten. Zo gebruik je meer water, energie en verwarming en liggen je voedingskosten doorgaans hoger, ook doordat de winkelkar de laatste maanden beduidend duurder geworden is. Daardoor kan ook wel eens de huur of hypotheek betalen in het gedrang komen. OCMW Leuven komt dan ook tussen in deze situaties als na een sociaal onderzoek blijkt dat iemand niet genoeg middelen heeft. Zo willen we vermijden dat mensen in een situatie van overmatige schuldenlast terechtkomen.

“Mensen die medische zorgen nodig hebben, ervaren hogere kosten omdat ze hygiëne- en beschermingsmateriaal moeten voorzien voor hun zorgverleners. Ook zijn er mensen die, om veilig in quarantaine te blijven, hulp krijgen van thuiszorgdiensten zoals het leveren van warme maaltijden. Deze extra kosten kunnen enorm wegen als je elke maand de eindjes aan mekaar moet knopen. Daarom komt OCMW Leuven ook hierin tussen als het nodig blijkt,” vult Bieke Verlinden aan.

Onderwijskosten en psychosociale hulp
Niet iedereen heeft toegang tot internet of een toestel om op het internet te geraken. Heel wat mensen volgen een opleiding en kunnen niet meer deelnemen aan de lessen op afstand. Het OCMW biedt hier de mogelijkheid om aan een goedkope prijs een tweedehands laptop aan te kopen. 

Het is van belang dat psychische hulp toegankelijk blijft voor iedereen die er nood aan heeft. Ook daarbij kan OCMW Leuven de kosten helpen dragen. De aanpak van OCMW Leuven zal ook gecommuniceerd worden naar welzijnspartners en signaalwerkers in Leuven zodat zoveel mogelijk Leuvenaars geholpen worden.   

Communicatie naar netwerkpartners 
De stad en OCMW werken met Leuven Helpt samen met welzijnspartners en basiswerkers om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom gaan ze de aanpak ook communiceren naar welzijnspartners en signaalwerkers. Zo organiseert de stad op 24 november een digitale netwerklunch om de coronasteun van het OCMW en Leuven Helpt toe te lichten. “Zo willen we de extra corona-initiatieven beter bekendmaken bij Leuvense partnerorganisaties die zich al jaar en dag inzetten voor de kwetsbare Leuvenaar. Die samenwerking is tijdens de coronaperiode nog meer dan anders een troef om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk Leuvenaars de steun krijgen waar ze recht op en nood aan hebben”, vertelt Bieke Verlinden.

Hulp nodig? 
OCMW Leuven en stad Leuven roepen daarnaast op om niet te blijven zitten met financiële problemen. Ondervind je betalingsmoeilijkheden en kan je je dagelijkse uitgaven niet meer betalen? Heb je het gevoel in de schulden te geraken en kan je het overzicht niet meer bewaren of ben je bang dat je je huur niet meer kan betalen? Neem dan contact op met OCMW Leuven via het formulier op www.ocmw-leuven.be of 016 27 43 00.