• by:
  • December 20th, 2018
  • Category:
Nieuw stadsbestuur betrekt inwoners bij plannen

Het nieuwe stadsbestuur wil tijdens de komende legislatuur werk maken van inspraak en participatie. Daarom heeft het beslist dit als bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen.

“LEUVEN IS EEN STAD VAN MOGELIJKHEDEN EN NIET VAN BELEMMERINGEN OF OBSTAKELS. ALS JE DE KWALITEITEN HEBT EN DE GOESTING OM IETS TE BEREIKEN DAN KAN DAT, ONGEACHT JE SITUATIE, GENDER OF AFKOMST.”

Toekomstig stadsbestuur stelt ploeg en prioriteiten voor

Inspraak
Het nieuwe stadsbestuur wil tijdens de komende legislatuur werk maken van inspraak en participatie. Daarom heeft het beslist dit als bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen. “We vinden het belangrijk om samen aan de toekomst te werken met inwoners, organisaties en experten. Op die manier willen we de Leuvenaars motiveren om zich te engageren en om mee te beslissen over hoe we Leuven beter kunnen maken”, zegt toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani. Het beleidsplan, dat het beleid voor de komende jaren vastlegt, zal ook aan inwoners en experten voorgelegd worden, zodat zij hun ideeën en suggesties kunnen geven.

Het nieuwe stadsbestuur legde enkele weken na de verkiezingsdag meerdere principes en prioriteiten vast in een visienota. In alle beleidsdomeinen is inspraak en samenwerking ingebed. “We willen elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot gedragen oplossingen te komen, om mensen verantwoordelijkheid te laten opnemen en inwoners vertrouwen te geven”, zegt Ridouani. “Ik heb keer op keer gemerkt dat dat werkt, onder meer bij Leuven 2030 waarin inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd om samen te werken om van Leuven een van de meest leefbare en gezonde steden van Europa te maken. Die manier van besturen wil ik in alle domeinen zien terug komen.”

Daarom zal het nieuwe college de Leuvenaars binnenkort betrekken bij de opmaak van het beleidsplan en de meerjarenplanning. Momenteel is de stadsadministratie samen met de politieke vertegenwoordigers hard aan het werk om concrete acties uit te werken. Eind februari wordt dat voorgelegd aan experten uit verschillende sectoren.

Vanaf mei lanceert het stadsbestuur een online platform en organiseert het stadsgesprekken. Zo zullen  alle Leuvenaars hun mening kunnen geven en nieuwe ideeën kunnen aanbrengen om de stad te verbeteren en te versterken. “We zullen daarbij extra aandacht hebben voor moeilijk bereikbare groepen, zodat we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken”, besluit Ridouani.