• by:
  • May 25th, 2022
  • Category:
Leuven richt Philipssite opnieuw in voor spel en ontspanning

In afwachting van grotere en structurele ingrepen op de Philipssite vergroent de stad de site en richt ze het park tijdelijk in met zitbanken, kleine sport- en spelelementen en een vrije ruimte om mee te experimenteren. Al deze zomer kunnen Leuvenaars de site opnieuw gebruiken om een balletje te stampen of te picknicken. Want dat is wat buurtbewoners en passanten vooral willen op de Philipssite, zo blijkt uit een bevraging bij 625 Leuvenaars. In het najaar plant de stad ook nog bomen en struiken.

We nodigen Leuvenaars uit om dingen te proberen en we evalueren het gebruik van de site

Leuven richt Philipssite opnieuw in voor spel en ontspanning

In afwachting van grotere en structurele ingrepen op de Philipssite vergroent de stad de site en richt ze het park tijdelijk in met zitbanken, kleine sport- en spelelementen en een vrije ruimte om mee te experimenteren. Al deze zomer kunnen Leuvenaars de site opnieuw gebruiken om een balletje te stampen of te picknicken. Want dat is wat buurtbewoners en passanten vooral willen op de Philipssite, zo blijkt uit een bevraging bij 625 Leuvenaars. In het najaar plant de stad ook nog bomen en struiken.

Het Heuvelhofpark ontstond in de 19e eeuw als een private tuin van een klein kasteeltje. In 1937 kocht de toenmalige gemeente Kessel-Lo het domein en stelde het park open voor iedereen. Vanaf de aankoop tot in 2016 diende het kasteel als gemeentehuis. In 2020 gaf de stad het een nieuwe bestemming als een onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers tussen 18 en 35 jaar. Een ander bijzonder gebouw in het park is het koetshuis. Dat renoveerde de stad in 2008 en biedt nu onderdak aan buitenschoolse kinderopvang.

Het park zelf is ook aan vernieuwing toe. Wanneer het hevig regent, kampt het park met wateroverlast. Er is nood aan ruimte om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. En de stad moet ingrijpen om de levensduur van de bomen in het park te verlengen.

Inspraak van gebruikers
Voor het plan van de gedeeltelijke heraanleg stelde de stad Ontwerpbureau Pauwels uit Leuven aan. Zij zullen de buurt en de gebruikers van het park betrekken bij de opmaak van het ontwerp.  Daarom organiseren het bureau en de stad alvast op zaterdag 11 en maandag 13 juni wandelingen door het park om het gebruik en de behoeftes van de buurt in kaart te brengen. Op zaterdag is er ook een speciale kinderworkshop. Wie graag wil meewandelen, kan zich tot en met 8 juni inschrijven via leuven.be/heuvelhofpark

Voorwaarden
De stad stelde een aantal belangrijke voorwaarden op waar het ontwerp aan moet voldoen. “We willen de wandelpaden en de verlichting vernieuwen en zo de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verhogen. Daarnaast moet er meer sport- en spelinfrastructuur komen en willen we de vijver in het park opwaarderen”, aldus schepen Vansina. “We merken ook dat het park bij hevige regenval te kampen heeft met wateroverlast. Daarom gaan we ontharden waar het kan zodat meer water opnieuw de grond in kan dringen.” De stad bekijkt ook of we het pleintje aan de Borstelsstraat kunnen ontharden, zodat het deel kan uitmaken van het park.

“Om de levensduur van de bomen in het park te verlengen, moeten we de zone rond hun wortels beter beschermen tegen betreding”, vult schepen Lalynn Wadera van openbaar groen aan. “Ook is het belangrijk dat we de biodiversiteit in het park verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door kruiden, struiken en bloemenweides aan te planten.”

Timing
Met de voorwaarden van de stad en de behoeftes van buurtbewoners en gebruikers van het park maakt het studiebureau een ontwerp op. Dat is vermoedelijk klaar tegen het einde van dit jaar. In de zomer van 2023 hoopt de stad te kunnen beginnen met de werken. Deze duren vermoedelijk tot het najaar van 2024.