• by:
  • August 4th, 2020
  • Category:
Leuven houdt sterke preventiekoers aan met samenwerking en zorg voor elkaar

Het coronavirus is weer in opmars in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen laag. We moeten nu alles in het werk stellen om dat zo te houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

“Voor ons is het sleutelwoord preventie. Beter voorkomen dan genezen”

Leuven houdt sterke preventiekoers aan met samenwerking en zorg voor elkaar

Het coronavirus is weer in opmars in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen laag. We moeten nu alles in het werk stellen om dat zo te houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Via fijnmazige lokale tracing, vroegdetectie, intensieve begeleiding op maat van de patiënten en snelle preventieve maatregelen houdt de stad samen met verschillende partners het aantal besmettingen in Leuven zo laag mogelijk en worden patiënten zo goed mogelijk opgevangen en ondersteund.

“Voor ons is het sleutelwoord preventie. Beter voorkomen dan genezen”, zegt Ridouani. “We blijven verder inzetten op preventie, samenwerking en zorg dragen voor elkaar. Die driepoot is het fundament van de Leuvense aanpak. Alleen zo gaan we er geraken.”

“We hebben in Leuven een structureel systeem op poten gezet, binnen het sterke gezondheidszorgnetwerk in onze stad, dat accuraat, in real time de lokale besmettingen in kaart brengt, zodat we ook snel en op maat kunnen ingrijpen. Met het lage aantal besmettingen in Leuven op dit moment, kunnen we besmette personen die het nodig hebben begeleiden, opvolgen en ondersteunen. Maar ook mensen die getest zijn en hun resultaat nog niet hebben, willen we bijkomend informeren, om te voorkomen dat er in tussentijd nog mensen besmet raken. Leuven werkt samen om te doen wat nodig is, wanneer het nodig is. We zijn er vorige week mee gestart, en verfijnen en versterken gaandeweg, op maat van de situatie”, aldus Ridouani.

Om vroeg besmettingen op te sporen en te isoleren, heeft Leuven met een krachtig netwerk van huisartsen, de eerstelijnszone, KU Leuven en UZ Leuven een preventie-aanpak uitgewerkt: met volgende onderdelen:

  1. Fijnmazige lokale tracing
  2. Intensieve begeleiding en ondersteuning van mensen die in quarantaine moeten
  3. Vroegdetectie van het coronavirus via rioolwater
  4. Informeren, helpen en handhaven

1. Leuvense lokale tracing: fijnmazig en snel
Om een stijging van het aantal besmettingen te voorkomen, is ook contacttracing van groot belang. “Hoe sneller je weet wie besmet is, met wie die persoon contact heeft gehad, en waar de besmettingen zijn opgelopen en de clusters zich bevinden, hoe effectiever je kan ingrijpen en de besmettingsketen kan doorbreken”, zegt Ridouani. “Op stadsniveau kunnen we daar een grote bijdrage aan leveren, omdat we dicht bij onze inwoners staan. We werken heel buurtgericht en detecteren met veel partners snel lokale besmettingshaarden, door de fijnmazige contacttracing en verbanden tussen besmette personen te leggen.”

Leuven heeft door samenwerking met de huisartsenkring, de eerstelijnszone, de KU Leuven en de ziekenhuizen een gedetailleerd zicht op de besmettingen zodra die kennis in het netwerk beschikbaar is. “Door die samenwerking kunnen we de Vlaamse tracing versterken en zo snel en volledig mogelijk alle besmettingen, hun contacten en de plaatsen waar ze geweest zijn in kaart brengen en actief opvolgen”, zegt Ridouani. “Bovendien kunnen we zo vroeg tendensen detecteren en ingrijpen als dat nodig is.”

Huisartsen, ziekenhuizen en labo’s geven via een digitaal, beveiligd formulier de nodige informatie door als een patiënt besmet is, zoals de plaatsen waar hij of zij geweest is, of extra achtergrondinformatie zoals de thuistaal, de inschatting van de huisarts of de patiënt de quarantaineregels begrijpt, of de patiënt extra hulp kan gebruiken… “Informatie van de huisarts is onontbeerlijk om lokaal de tweede COVID-19-golf in te dijken”, zegt dr. Filip Charlier, voorzitter van Huisartsenkring Oost-Brabant.

“Het is een geruststellende gedachte dat we in Leuven in staat zijn om mensen die besmet zijn snel op te sporen, met zorg te omringen en zo de epidemie onder controle te houden,” zegt Professor Bert Aertgeerts van de KU Leuven.

2. Begeleiding op maat
Met de informatie van de huisartsen gaan basiswerkers aan de slag om besmette personen die extra ondersteuning nodig hebben, bij te staan. “We zetten daarvoor bijvoorbeeld buurtwerkers, gezinsondersteuners en zorgkundigen in. Bij elke patiënt wordt nagegaan wie ondersteuning nodig heeft, wie hem of haar het beste kan ondersteunen en wie de patiënt of zijn omgeving goed kent. Die nabijheid is nodig om een vertrouwensband te creëren en duidelijke informatie op maat te geven”, zegt Ridouani.

“Want een goede tracing en opvolging gaat verder dan het in kaart brengen van contacten en plaatsen”, zegt Ridouani. “De basiswerker zal mensen begeleiden bij de verplichte quarantaine en zelfisolatie, helpen bij het doorgeven van informatie aan de contacttracers en er voor zorgen dat nodige hulp ingeschakeld wordt, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, dat er thuiszorg komt, dat maaltijden geleverd worden...”

Via de buurtwerking, vrijwilligers via Leuven Helpt, buddy’s, gezinsondersteuners, intercultureel bemiddelaars, tolken, OCMW, , thuiszorgkundigen… krijgen patiënten begeleiding om de ziekte en de quarantaine zo goed mogelijk door te komen. “Zo willen we de Leuvenaars zo goed mogelijk ondersteunen tijdens een moeilijke periode”, zegt Ridouani. “We zijn een zorgzame stad en staan iedereen die het nodig heeft bij, net we zoals we tijdens de eerste golf deden.”

3. Vroegdetectie van corona via rioolwater
Mensen worden doorgaans pas getest als ze symptomen hebben, of na een contact met een besmette persoon. De stad en KU Leuven starten met een Belgisch pilootproject om nog vroeger coronahaarden opsporen. Op verschillende locaties wordt afvalwater getest op de aanwezigheid van  virusdeeltjes. Op die manier kunnen besmettingen gedetecteerd worden voor mensen symptomen krijgen, of om asymptomatische gevallen op te sporen. Die rioolwatertesting zal voornamelijk bij collectieve gebouwen, zoals studentenpeda’s, woonzorgcentra of appartementsgebouwen, gebeuren. “Zo kunnen we preventief en continue monitoren en ingrijpen, nog voor mensen zich ziek voelen”, zegt Ridouani.

4. Informeren, helpen en handhaven
Leuven blijft inzetten op sensibilisering en duidelijke communicatie, ondersteund door handhaving en strenge controle op het naleven van de maatregelen. “We blijven de Leuvenaars informeren, in verschillende talen en op verschillende manieren: via ons telefonisch informatiecentrum, online, per brief, via het buurtwerk en de zorgpartners…”, zegt Ridouani. “Mensen die hulp nodig hebben, kunnen nog steeds terecht bij Leuven Helpt, waar vrijwilligers en het zorgnetwerk klaar staan om te helpen.”

Stad Leuven zorgt daarnaast voor een registratietool die in horecazaken, op evenementen, bij sportactiviteiten… gebruikt kan worden om bezoekers zich te laten registeren. Horeca-uitbaters, organisatoren… krijgen een unieke QR-code, die bezoekers eenvoudig kunnen scannen om hun aanwezigheid te registeren. Daarmee wil de stad de horeca en het middenveld mee ondersteunen, zodat ze zelf geen omslachtig registratiesysteem moeten opzetten. Met de tool kan ook de drukte in real-time gemonitord worden, zodat een locatie kan afgesloten worden als er te veel volk aanwezig is.

Handhaving vormt het sluitstuk van de preventie-aanpak. “De politie en de stad controleren in winkels, horeca, het openbaar domein… om toezicht te houden op het naleven van de maatregelen en treden streng op bij inbreuken”, besluit Ridouani. 

Iedereen die hulp nodig heeft, kan nog steeds terecht bij Leuven Helpt op het gratis nummer 0800 16 9 16 of via mail op leuven.helpt@leuven.be. Het informatiecentrum blijft bereikbaar voor mensen met vragen over corona, via 0800 16 9 16 of corona@leuven.be .