• by:
  • December 22nd, 2022
  • Category:
Leuven geeft meer zuurstof aan cognitief begaafde jongeren

​Leerlingen die sneller leren dan gemiddeld hebben specifieke begeleiding nodig in de klas. Omdat ze zo vlot leerstof oppikken, geraken ze snel verveeld in de klas of gaan ze zichzelf vertragen om te conformeren aan de verwachtingen van de leraar. Voor sommige leerlingen leidt dit tot stress en soms zelfs tot demotivatie voor school en leren. De Leuvense scholen zoeken en vinden steeds meer methodes om hun tempo te volgen. De Leuvense vzw Spring-Stof begeleidde de voorbije drie jaar driehonderd cognitief sterke leerlingen en bouwde zo een uitgebreide expertise op.

Om de Leuvense leraren hierin te ondersteunen, geven we de experten van Spring-Stof de middelen om hun kennis verder te ontwikkelen en te delen tot op de Leuvense klasvloeren.

Leuven geeft meer zuurstof aan cognitief begaafde jongeren

Leuven geeft meer zuurstof aan cognitief begaafde jongeren
​Leerlingen die sneller leren dan gemiddeld hebben specifieke begeleiding nodig in de klas.

Omdat ze zo vlot leerstof oppikken, geraken ze snel verveeld in de klas of gaan ze zichzelf vertragen om te conformeren aan de verwachtingen van de leraar. Voor sommige leerlingen leidt dit tot stress en soms zelfs tot demotivatie voor school en leren. De Leuvense scholen zoeken en vinden steeds meer methodes om hun tempo te volgen. De Leuvense vzw Spring-Stof begeleidde de voorbije drie jaar driehonderd cognitief sterke leerlingen en bouwde zo een uitgebreide expertise op. De stad en de Leuvense secundaire scholen geven dat project nu een financiële injectie van tienduizend euro. Daarmee kan de vzw haar samenwerkingen met scholen verder uitbouwen en de expertise delen.

“Lesgeven op maat en differentiëren, dat is wat leraren elke dag doen in de klas. Sommige leerlingen hebben meer uitleg nodig, andere gaan in ijltempo vooruit. Intussen is er al veel expertise om les te geven aan kinderen die extra tijd en uitleg nodig hebben. Voor de leerlingen die veel sneller en zelfstandiger leren, zijn de meeste leraren nog zoekend”, ​ weet schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Om de Leuvense leraren hierin te ondersteunen, geven we de experten van Spring-Stof de middelen om hun kennis verder te ontwikkelen en te delen tot op de Leuvense klasvloeren.”

Spring-Stof
Spring-Stof geeft (deeltijds) onderwijs op maat aan cognitief begaafde leerlingen van 4 tot 17 jaar. Een of een halve dag per week gaan de leerlingen uit de klas om bij Spring-Stof te gaan op hun maat te leren. Via projectwerk, verkorte instructies, begeleiding in zelfstandig en op eigen tempo leren, complexe vraagstukken en door het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, krijgen ze de uitdaging die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven leren. ​ “Met de middelen die we nu van de stad en de secundaire scholen krijgen, zullen we informatie- en intervisiemomenten vormgeven, een open les organiseren en lesmateriaal delen met de Leuvense secundaire scholen”, zeggen Saskia en Kim, initiatiefnemers van Spring-Stof.

“Dankzij deze samenwerking kunnen leraren in alle Leuvense scholen terugvallen op de expertise die intussen opgebouwd is. En, belangrijker nog, kunnen we nog meer kinderen blijven boeien en hen volgen op hun snel leertempo”, besluit schepen Wadera.