• by:
  • January 15th, 2020
  • Category:
Komende vijf jaar minstens 618 extra sociale woningen

De stad maakt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL de komende vijf jaar werk van minstens 618 nieuwe sociale woningen.

We gaan van 3.290 woningen naar 3.853. Dat is een groei van 17%

Komende vijf jaar minstens 618 extra sociale woningen

Sociale huisvesting
Het Leuvense stadsbestuur maakte begin december de meerjarenbegroting voor de komende zes jaar bekend. De stad sprak de ambitie uit om tegen 2025 het bindend sociaal objectief te behalen. Dit Vlaamse objectief legt het aantal te realiseren sociale woningen per stad of gemeente vast. Dit betekent dat de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL de komende vijf jaar werk maakt van minstens 618 nieuwe sociale woningen.

Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen in Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur. "Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle woning. Dat is onze ambitie. Dat is ook een hele uitdaging, waarvoor helaas geen mirakeloplossing bestaat. We zetten in op alternatieven om het tij stilaan te keren, want wonen is een basisrecht, daar begint het allemaal mee”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie.

"We hebben vijf werven voor betaalbaar wonen gedefinieerd. In de eerste plaats zetten we onze schouders onder sociale huisvesting samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL. We willen zeker tegen 2025 het bindend sociaal objectief behalen. Voor Leuven komt dit neer op 618 nieuwe sociale huurwoningen, verspreid over Leuvens grondgebied", aldus schepen Corneillie. "Daarnaast blijven we inzetten op de renovatie van bestaande sociale woningen en gaan we samen op zoek naar nieuwe opportuniteiten op langere termijn." 

17% meer sociale woningen bij Dijledal
Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal beheert meer dan 3.000 woningen in Leuven en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. "We gaan van 3.290 woningen naar 3.853. Dat is een groei van 17%", zegt voorzitter van Dijledal Christophe Stockman. "Samen met het stadsbestuur en SWaL zullen we zo minstens het bindend sociaal objectief realiseren." De extra sociale wooneenheden variëren in grootte. 

Momenteel gebouwd
De voorbije 25 jaar investeerde Dijledal ongeveer 220 miljoen euro in zowel nieuwbouw als renovaties. Ook de komende jaren vallen de investeringen niet stil. Momenteel bouwt Dijledal 31 nieuwe appartementen in de Minckelersstraat (oplevering zomer 2020) en 27 nieuwe wooneenheden in het Refugehof (oplevering voor de zomer van 2020), beide in het centrum van Leuven. Aan het Hoornplein zijn net 33 woningen in gebruik genomen. Dit brengt het aantal woningen dat Dijledal momenteel bouwt op 91. 

Ontwerpfase
Daarnaast zitten er 472 woningen in de ontwerpfase. Zo komen er 90 appartementen in de Artoistoren (start der werken voorzien in 2020), 20 appartementen op de Hertogensite (start der werken voorzien in 2021) en 44 woningen en appartementen op de OCMW-site in Leuven-centrum. Verder komen er 78 sociale woningen aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal (start der werken in 2023) en een 240-tal woningen aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee (momenteel opmaak masterplan). Voor de bouw van 19 sociale woningen in het project Burenberg in het centrum van Leuven lopen momenteel de onderhandelingen.

Renovaties en vervangingen 
"We renoveren of vervangen ook heel wat bestaande sociale woningen", zegt Stockman. Zo worden de 120 appartementen in het Schorenshof in Wilsele momenteel gerenoveerd. 27 ervan worden deze maand opgeleverd. Ook de 27 woningen in het Wilgenhof in Kessel-Lo ondergaan een metamorfose. De eerste bewoners van het Wilgenhof verhuizen begin volgende maand. Daarnaast is er de eerste fase van de vervangingsbouw op het Prins Regentplein in Kessel-Lo (30 appartementen, oplevering 2021) en in de Waterleidingstraat in Kessel-Lo (24 appartementen, oplevering 2021). 

Tot slot renoveren of vervangen we ook de woningen: in Lolanden (fase 2, 84 appartementen, start van de werken in 2020); op het Prins Regentplein (fase 2, 23 appartementen, start van de werken in 2021); op het Koning Albertplein (70 appartementen, start van de werken in 2022); in de Platte Lostraat (24 wooneenheden, start van de werken in 2022); in de Rustoordlaan (30 appartementen, start van de werken in 2022); in Partisanen-Poortveldstraat in Kessel-Lo (11 woningen en appartementen, start van de werken in 2022); aan Kapucijnenvoer (18 appartementen, start van de werken in 2020) en in het Schorenshof in Wilsele (fase 2, 114 woningen, start van de werken in 2021).

"Vanuit Dijledal willen we samen met de stad op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten voor meer sociale huisvesting, ook in de buurgemeenten", besluit Stockman.

54 extra sociale woningen van SWaL
SWaL stelt op dit moment in Leuven 172 sociale huurwoningen ter beschikking, met name in de Speltstraat in Wilsele, in de J. Bulenswijk in Leuven-centrum en op de Naamsesteenweg, in Terbank, de Zwaluwenlaan, Ter Duin en het Ruelenspark in Heverlee. De bouwwerken op Vlierbeekveld in Kessel-Lo zijn volop bezig. Als alles volgens plan verloopt, worden er daar 38 woningen opgeleverd voor het bouwverlof in 2021.

"De 34 bestaande huurwoningen in het Ruelenspark zullen we vervangen door 50 nieuwe woningen of appartementen", vertelt Lym De Brouwer, directeur van SWaL. In 2020 maakt de stad Leuven een masterplan op voor de ruimere omgeving van het Ruelenspark in samenwerking met SWaL. Het masterplan zal zich ook uitspreken over de manier waarop de nieuwe 50 woonentiteiten kunnen gerealiseerd worden in het project. "Eind 2020 kunnen we dan starten met de opmaak van het ontwerp voor het nieuwe sociaal woonproject in het Ruelenspark. Als alles vlot loopt, starten de werken in 2022 of 2023."