• by:
  • February 23rd, 2024
  • Category:
Huisbezoeken bij thuiswonende 90-plussers in Leuven

Om eenzaamheid tegen te gaan ontvangen alle 90-plussers dit jaar allemaal een bezoekje.

"Met deze bezoeken zorgen we ervoor dat de Leuvense 90-plussers goed geïnformeerd zijn over al dat aanbod, maar ook en vooral dat ze verbonden blijven met de buurt en de stad, zodat iedereen zich thuis voelt in Leuven”

Huisbezoeken bij thuiswonende 90-plussers in Leuven

Leuven telt op dit moment 961 90-plussers die nog zelfstandig thuis wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan ontvangen ze dit jaar allemaal een bezoekje van medewerkers van de stad Leuven, Zorg Leuven en buurtwerkers van de buurtcentra, ’t Lampeke en De Ruimtevaart. Ze krijgen wat meer informatie over het aanbod dat er in de stad is op het vlak van ondersteuning, ontmoeting en vrije tijd. Tegelijkertijd kunnen er ook andere zorgnoden opgespoord worden. ​

“Verbondenheid is een belangrijk thema binnen ons seniorenbeleid. Binnen dit bezoekproject richten we ons op de straffe 90-plussers die nog alleen wonen. We weten uit ervaring dat deze senioren extra kwetsbaar zijn voor eenzaamheid. Daarom zetten we ons graag extra voor hen in. Met acties als deze zorgen we ervoor dat de senioren zich gehoord en gezien weten. Dat vinden we in Leuven superbelangrijk”, zegt schepen voor senioren Bert Cornillie. ​ ​

“Leuven heeft voor 90-plussers veel te bieden op vlak van ondersteuning, ontmoeting en vrije tijd. Er zijn veel mogelijkheden om het dagelijks leven gemakkelijker te maken en om langer thuis te blijven wonen. Met deze bezoeken zorgen we ervoor dat de Leuvense 90-plussers goed geïnformeerd zijn over al dat aanbod, maar ook en vooral dat ze verbonden blijven met de buurt en de stad, zodat iedereen zich thuis voelt in Leuven”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden.

Voor deze actie wordt er ook nauw samengewerkt met de politie. ​ De senioreninspecteurs zullen betrokken worden voor de verdere opvolging. Senioreninspecteur Patricia Van de Walle: “Angst om alleen te zijn? Berusten in de eenzaamheid? Als we iets willen bereiken dat een verschil kan maken, is er geen reden waarom we dit niet zouden doen. Wij willen de hand reiken aan wie het wenst.”

Leuvens aanbod voor senioren
De stad Leuven bundelde het ondersteuningsaanbod voor senioren, activiteiten en nog veel meer in een Plusgids. Je vindt deze gids op verschillende plekken in Leuven, zoals het stadskantoor, de buurtcentra, de lokale dienstencentra of de bibliotheek. Ook kan je de gids downloaden op www.leuven.be/plusgids. Onlangs bezorgde de stad hem ook aan alle 75-plussers. Wie ook graag een exemplaar in de brievenbus ontvangt kan contact opnemen met de afdeling sociaal beleid via 016 27 26 68 of senioren@leuven.be.