• by:
  • March 12th, 2024
  • Category:
Het Leuvense Seniorennetwerk schiet uit de startblokken

Meer dan 130 Leuvense 65-plussers namen deel aan de opstart.

"Door naar elkaar te luisteren en goed samen te werken, zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis blijft voelen in onze bruisende stad"

Het Leuvense Seniorennetwerk schiet uit de startblokken

Deze namiddag vond de allereerste bijeenkomst van het nieuwe Leuvense Seniorennetwerk plaats. Meer dan 130 Leuvense 65-plussers namen deel aan de opstart van de eerste vier thematische werkgroepen.

De thema’s waarrond het netwerk actief zal zijn, hebben de stad en de seniorenraad na een breed participatietraject in 2023 bepaald. Meer dan 2.500 senioren vulden de stadsbevraging in, en bijna 300 deelnemers aan de stadsgesprekken lieten hun stem duidelijk horen. De werkgroepen zullen nu met de stad verder aan het beleid en het aanbod voor 65-plussers sleutelen.

De afgelopen maanden gingen stad Leuven en de Leuvense Seniorenraad aan de slag met de resultaten uit de bevraging en stadsgesprekken. Een 30-tal geïnteresseerde senioren zette vervolgens samen met stadsmedewerkers de structuur van het Leuvense Seniorennetwerk uit.

Vier werkgroepen
“Het Leuvense Seniorennetwerk is hiermee een echt netwerk door én voor de Leuvense 65-plussers geworden”, aldus een trotse schepen voor senioren, Bert Cornillie. De thema’s van de eerste vier werkgroepen zijn communicatie & beeldvorming, mobiliteit, levenslang leren en evenementen van de stad. Meer dan 130 enthousiaste senioren meldden zich vandaag aan. Met meer dan 50 gegadigden bleek de werkgroep mobiliteit de populairste.

“Het Leuvense Seniorennetwerk is in de eerste plaats een manier om onze 65-plussers met elkaar te verbinden rond thema’s die hen aanbelangen. Door naar elkaar te luisteren en goed samen te werken, zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis blijft voelen in onze bruisende stad”, zegt schepen Bert Cornillie.

Werkgroepen kiezen prioriteiten
​Tijdens de eerste bijeenkomst gingen de vier werkgroepen afzonderlijk van start. De leden van de werkgroep maakten voor het eerst kennis met elkaar, en er werd ook al goed gewerkt. Zo koos elke werkgroep één prioriteit waarover ze zich de komende periode willen buigen. En ze bepaalden waar en met welke frequentie ze zullen samenkomen.

“Wij senioren hebben een rugzak vol werkervaring, beleefden de invasie van de digitale wereld en kennen de dagelijkse uitdagingen van ons eigen leven dat snel verandert. Dit netwerk is een geweldige kans om mee te werken aan de verschillende aspecten van de samenleving die voor senioren belangrijk zijn. Deze namiddag was het opnieuw duidelijk: we willen gehoord worden en zijn bereid om daar zelf tijd én energie in te steken”, getuigt Maggy Verbinnen, Leuvense senior en voorzitter van de werkgroep communicatie en beeldvorming.

Na afloop kreeg iedereen de kans om tijdens een slotreceptie nog even te netwerken met leden uit andere werkgroepen.

Toegankelijke werkgroepen
​De werkgroepen blijven toegankelijk voor iedereen, ook voor wie er vandaag niet bij kon zijn. En er komen in de toekomst nog nieuwe thematische werkgroepen.

“Als voorzitter van de Leuvense Seniorenraad vind ik het erg belangrijk om zoveel mogelijk senioren te betrekken. Dankzij het open en flexibel karakter van het Leuvense Seniorennetwerk kan dat op een manier die voor iedereen toegankelijk en haalbaar is. Ik ben dan ook heel blij dat we vandaag officieel gestart zijn en dat er zoveel enthousiaste mensen aanwezig waren”, besluit de voorzitter van de Leuvense Seniorenraad, Cécile Van Hoecke.