• by:
  • May 3rd, 2023
  • Category:
Grote opkomst voor eerste stadsgesprek met Leuvense 65-plussers

Gisteren vond het eerste stadsgesprek met Leuvense 65-plussers plaats in de Bib Leuven. Maar liefst 160 65-plussers en professionals discussieerden enthousiast over wonen, levenslang leren, vrije tijd en vrijwilligerswerk, zorgen voor jezelf en elkaar, participatie en publieke ruimte en toegankelijkheid. Stad Leuven en de Leuvense seniorenraad luisterden aandachtig naar wat er belangrijk is voor deze groep.

De nieuwe opslagruimte zal bijdragen aan de groei van de collectie en de toegankelijkheid ervan voor de toekomstige generaties.

Grote opkomst voor eerste stadsgesprek met Leuvense 65-plussers

Grote opkomst voor eerste stadsgesprek met Leuvense 65-plussers
Gisteren vond het eerste stadsgesprek met Leuvense 65-plussers plaats in de Bib Leuven. Maar liefst 160 65-plussers en professionals discussieerden enthousiast over wonen, levenslang leren, vrije tijd en vrijwilligerswerk, zorgen voor jezelf en elkaar, participatie en publieke ruimte en toegankelijkheid. Stad Leuven en de Leuvense seniorenraad luisterden aandachtig naar wat er belangrijk is voor deze groep.

“Eind maart ontvingen alle Leuvense 65-plussers een brief in de bus met de vraag om deel te nemen aan een bevraging”, vertelt schepen van senioren Bert Cornillie. “Een schot in de roos, want meer dan 2500 65-plussers vulden deze bevraging in. We zijn dan ook heel blij met dit resultaat.”

Alle 65-plussers kregen meteen ook een uitnodiging voor een stadsgesprek, dat gisteren plaatsvond. Omdat dit stadsgesprek heel snel volzet was en de stad iedereen de kans wil geven om deel te nemen, volgt er een tweede gesprek op dinsdag 20 juni. Ook dat is volledig volzet.

“In de toekomst willen we evolueren naar een open en flexibel netwerk rond thema’s die 65-plussers aanbelangen. Zo willen we nog meer mensen engageren en betrekken. De grote belangstelling voor de stadsgesprekken en de levendige discussies tijdens de eerste editie geven al aan dat het enthousiasme hiervoor erg groot is”, vervolgt Cornillie.

Groot succes
​Aan het eerste stadsgesprek namen 160 65-plussers en professionals deel. Ze kregen gisteren de eerste resultaten van de bevraging te horen. Nadien debatteerden ze met Ann Peuteman (journaliste van Knack) over de beeldvorming rond senioren en gingen in kleine groepjes dieper in op zes specifieke thema’s die hen na aan het hart liggen namelijk wonen, levenslang leren, vrije tijd en vrijwilligerswerk, zorgen voor jezelf en elkaar, participatie en publieke ruimte en toegankelijkheid.

“We zullen de resultaten van de bevraging samenleggen met de resultaten van de twee stadsgesprekken”, licht voorzitter van de seniorenraad Cécile Van Hoecke toe. “De bedoeling is om samen aan het beleid en het aanbod voor 65-plussers te sleutelen zodat we ook samen dingen kunnen veranderen en verbeteren.” De resultaten van deze oefening zullen dit najaar gecommuniceerd worden.