• by:
  • June 27th, 2022
  • Category:
Gloednieuwe volkstuin ingehuldigd voor bijna 50 Leuvenaars

46 Leuvenaars die geen of slechts een kleine tuin hebben, tuinieren vanaf nu in de nieuwe volkstuin op het domein van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Heverlee.

De tuiniers zullen elkaar hier kunnen ontmoeten en hun passie delen.

Gloednieuwe volkstuin ingehuldigd voor bijna 50 Leuvenaars

Gloednieuwe volkstuin ingehuldigd voor bijna 50 Leuvenaars
46 Leuvenaars die geen of slechts een kleine tuin hebben, tuinieren vanaf nu in de nieuwe volkstuin op het domein van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Heverlee.

Voor een zacht prijsje huren de inwoners een perceel grond van ongeveer 30 m² om er op ecologische wijze groenten en fruit te telen.

Langs de Naamsesteenweg 492 ligt het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos van Zorggroep Sint-Kamillus. De stad huurt een stuk grond  en bouwde er de afgelopen maanden een stuk grasland om tot volkstuin met een vijftigtal percelen van ongeveer 30m², ideaal voor ecologisch tuinieren. “We zijn heel blij dat Leuvenaars die geen eigen tuin hebben of wiens tuin onvoldoende groot is, vanaf nu in Heverlee terechtkunnen voor een eigen moestuintje. Want we merken dat Leuvenaars meer en meer aandacht hebben voor de herkomst van hun voedsel, zelf de handen uit de mouwen willen steken en bijvoorbeeld zelf fruit en groenten willen telen”, vertelt schepen van landbouw en consumptie David Dessers.

“Elke tuinier heeft een eigen stukje tuin. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke delen met kleinfruit, fruitbomen, zitbankjes, een composteerplaats en -toiletten en een regenwaterreservoir. De tuiniers zullen elkaar hier kunnen ontmoeten en hun passie delen”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. In de toekomst komt er nog een gezamenlijke bergruimte ,een fietsenstalling en mogelijks nog enkele bijkomende tuintjes. “De stad onderhoudt het groen in de gemeenschappelijke delen op zich, de tuiniers doen de rest.”

Ruimte voor lokale, duurzame voedselproductie
De ontwikkeling van deze volkstuin past binnen de voedselstrategie van stad Leuven waarbij ruimte gegeven wordt aan lokale, duurzame voedselproductie. “We gaan actief op zoek naar gronden in onze stad die we kunnen inzetten in het kader van de voedselstrategie. We zijn dan ook heel blij dat het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos deze grond verhuurt aan de stad. We hopen dat we hiermee nog meer organisaties of bedrijven inspireren”, duidt schepen Dessers. 

Ruimte voor ontmoeting
Bij volkstuintjes gaan het sociale en het duurzame hand in hand. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen in een fijne groene omgeving. Dit jaar hebben 46 Leuvense gezinnen een tuintje in beheer. “We zijn blij dat de stad begeleiding van Velt inhuurde om kwalitatief ecologisch tuinieren mogelijk te maken.. Zowel met theoretische lessen als praktijkbegeleiding op de percelen ondersteunen de medewerkers van Velt de tuiniers met raad en daad”, zegt Velt-bestuurder Kris Vansteenwegen.

“Naast het duurzame aspect, zorgen deze volkstuintjes ook voor heel wat ontmoeting en verbinding. Tussen de tuiniers onderling ontstonden tijdens de gezamenlijke begeleiding tijdens de aanleg van de tuintjes fijne ontmoetingen en ideeën. Er werd een algemene stuurgroep opgericht en verschillende werkgroepen verdeelden zich over thema’s zoals composteren, communicatie en feesten. Er zijn dus nog heel wat fijne initiatieven op komst", zegt Jeroen Vandermeeren namens de stuurgroep van ‘Volkstuintjes Salvenbos’.

“Vanuit Sint-Kamillus zijn wij opgetogen over deze mooie samenwerking met stad Leuven. Het is een kans voor onze bewoners om boeiende ontmoetingen aan te gaan en wie weet zelf het een ander bij te leren van de volkstuinders over ecologisch tuinieren”, vult Hendrik Van Malderen, Algemeen Directeur van Zorggroep Sint-Kamillus aan.