• image

Myriam Welkenhuysen

Ik ben Myriam Welkenhuysen en ik woon in de Mussenwijk. Sinds de jaren ’90 ben ik actief in de politiek, eerst bij de Jongsocialisten en de Leuvense Jeugdraad, daarna in de gemeenteraad en het OCMW. Daarna bleef ik betrokken bij de lokale sp.a afdeling en trok ik samen met andere buren allerlei buurtwerkinitiatieven in de Mussenbuurt.

Ik heb als sociaal psycholoog 15 jaar lang maatschappelijk onderzoek verricht aan het Centrum Menselijke Erfelijkheid van het UZ Leuven. Sinds een tiental jaar werk ik nu als onderzoekscoördinator aan het Fertiliteitscentrum van UZ Leuven.

Ik bouw graag mee verder aan een sociaal, dynamisch, meer divers en leefbaar Leuven, met meer ruimte voor jeugdig experiment, meer inspraak en vooral ook aandacht voor kwetsbare groepen.

Mijn prioriteiten:
  • Kansen voor jong talent creëren.
  • Een aangename publieke ruimte, met groen, aandacht voor oudere weggebruikers en begaanbare voetpaden.
"Ik bouw graag mee verder aan een sociaal, dynamisch, meer divers en leefbaar Leuven, met meer ruimte voor jeugdig experiment, meer inspraak en vooral ook aandacht voor kwetsbare groepen."